Present simple vs present continuous

Present Simple 
vs 
Present Continuous
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Present Simple 
vs 
Present Continuous

Slide 1 - Slide

Present simple: wanneer?
 1. Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt.
  We always have sushi on Saturdays. 
 2. Als het een feit is (tijd speelt geen rol).
  Mrs de Weerd teaches English.
 3. Als er sprake is van vaste tijden: aankomst/ vertrek/opening/ sluiting/ aanvang.
  School starts at 8.15.
 4. Bij ww die een zintuigelijke waarneming aangeven: see, hear, taste, sound, smell
  I hear a crying baby. 
 5. Bij ww die een geestelijke staat (know, understand, believe, realise, doubt etc) of een voorkeur aangeven (like, love, prefer, hate etc). 
  My mom believes in ghosts. 

Slide 2 - Slide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I work in the garden every day.
Tim works in the garden every day.
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
Do I work in the garden every day?
Does Tim work in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I don't work in the garden every day.
Tim doesn't work in the garden every day.

Slide 3 - Slide

Hulpwerkwoorden
Hulp ww (can/ should/ would/ will etc)  of to be (am/are/ is):
bevestigend: hele ww (he/ she/ it krijgen geen extra s)
He should go to school.
We can see him clearly.
vragend: het hulpww vooraan in de zin
Should he go to school?
Can we see him clearly?
ontkennend: not of n't aan het ww vast
He shouldn't go to school.
We cannot (can't) see him clearly.

Slide 4 - Slide

Present Continuous: wanneer?
 1. Iets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur).
  Mandy is doing her homework now.
 2. Als je irritatie aan wil geven (vaak icm always of constantly).
  James is constantly interrupting the teacher in class!
 3. Als de voorbereidingen al zijn getroffen voor iets wat je in de toekomst gaat doen. 
  Tomorrow we are seeing the football match with friends.

Slide 5 - Slide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I am working in the garden right now.
Tim is working in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
Are you working in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
we are not (aren't) working in the garden garden right now. 
Tim is not (isn't) working in the garden right now.

Slide 6 - Slide

Anthony ... (always/ complain) to us.
A
always complains
B
is always complaining

Slide 7 - Quiz

Right now, I ... (meet) Nick.
A
meet
B
am meeting

Slide 8 - Quiz

Water ... (boil) at 100 degrees celsius.
A
boils
B
is boiling

Slide 9 - Quiz

I ... (always/ get up) at six in the morning.
A
always get up
B
am always getting up

Slide 10 - Quiz

How ... your soup ... (taste)?
A
does taste
B
is tasting?

Slide 11 - Quiz

1. Mr Cooper always ____ a pound of sugar. (buy)
A
buys
B
is buying

Slide 12 - Quiz

2. The shop assistant _____ the door now. (close)
A
closes
B
is closing

Slide 13 - Quiz

3. Kevin and Alan never ______ away glass bottles. (throw)
A
throw away
B
are throwing away

Slide 14 - Quiz

4. Look! Freddy _____ two baskets. (carry)
A
carries
B
is carrying

Slide 15 - Quiz

Mrs Bingham _____ shopping every Saturday. (go)
A
goes
B
is going

Slide 16 - Quiz

I _____ the money at the moment. (count)
A
count
B
am counting

Slide 17 - Quiz

Mr Root always _____ a box of eggs before buying them. (open)

Slide 18 - Open question

Mum often _____ her change. (forget)

Slide 19 - Open question

Listen! The manager to a customer. (talk)

Slide 20 - Open question

My friends often to the computer shop. (go)

Slide 21 - Open question

We always _____ our things in a basket. (put)

Slide 22 - Open question

The shop _____ at the moment. (close)

Slide 23 - Open question

I don't like Nina, she ... (always/ gossip)!

Slide 24 - Open question

Charley ... (often/ go out) in the weekend.

Slide 25 - Open question

Joyce and I ... (go) to the store now.

Slide 26 - Open question

Your idea ... (sound) good.

Slide 27 - Open question

What ... you ... (watch) TV this time of the day?

Slide 28 - Open question

My town ... (lie) on the coast.

Slide 29 - Open question

I ... (hate) that programme.

Slide 30 - Open question

We ... (read) poems in class at the moment.

Slide 31 - Open question