Hoofdstuk 2 sociaal emotionele ontwikkeling

Ontwikkelingspsychologie
Les 4: Sociaal - emotionele ontwikkeling

1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie
Les 4: Sociaal - emotionele ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Weer fysiek op school!
Welkom terug!!

Slide 2 - Slide

Hoe is het met iedereen?
Hoe is het?
Zijn er ook zorgen rondom corona op school? 
Studievoortgang? 
Andere zaken?

Slide 3 - Slide

Stukje herhaling
Waarom? We zien dat derde jaars dit nog fout doen in hun examens of niet kunnen benoemen. 

Slide 4 - Slide

Wat betekent cognitieve ontwikkeling?

Slide 5 - Open question

Wat betekent sensomotorische ontwikkeling?

Slide 6 - Open question

Wat betekent sociaal-emotionele ontwikkeling?

Slide 7 - Open question

Wat betekent creatief expressieve ontwikkeling?

Slide 8 - Open question

Wat betekent taalontwikkeling?

Slide 9 - Open question

Ontwikkelingsgebieden
Cognitieve ontwikkeling
Verstandelijke ontwikkeling
sensomotorische ontwikkeling
Ontwikkeling van de beweging (motoriek) en zintuigen (senso). Verder maken we onderscheid tussen grove en fijne motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal: omgaan met anderen. Emotioneel: omgaan met je eigen emoties, ontwikkelen van gevoelens

Slide 10 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
Creatief-expressieve ontwikkeling
Iets maken waarmee jij je gevoel uitdrukt.
Taalontwikkeling
Alles wat met taal te maken heeft.

Slide 11 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 12 - Mind map