3tvm - Unité 4 - 12.1 Imp + connaître

BONJOUR
1 / 43
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BONJOUR

Slide 1 - Slide

Aujourd'hui
En Classe:
- CO - ex. 5 
- LessonUp d'aujourd'hui


Travail individuel
- U4  app. 1 
  

Slide 2 - Slide

Imparfait

Slide 3 - Slide

IMPARFAIT

(onvoltooid verleden tijd)

In het Nederlands is de o.v.t.  Bijvoorbeeld:

lopen >> ik liep

hebben> ik had

gaan >> ik ging

en ga zo maar door !

Slide 4 - Slide

Wanneer gebruik je de IMPARFAIT?

Je gebruikt de imparfait om te vertellen hoe iets was of om te vertellen over gewoontes uit het verleden.

Gewoonte: Tous les jours, j'allais chez ma grand-mère. (Ik ging)

Beschrijving: Le concert était super. (was)


Slide 5 - Slide

IMPARFAIT

(onvoltooid verleden tijd)


1. nous-vorm van het werkwoord

2. "ons" eraf

3. juiste uitgang erachter (jeais/tuais/il/elle/onait/nousions/vousiez/ils/ellesaient)


Slide 6 - Slide

Stam+uitgang
Exemples:
Je (porter) portais          (nous portons)
Elle (avoir) avait               (nous avons)
Tu (aller) allais                  (nous allons)
Nous (faire) faisions     (nous faisons)Slide 7 - Slide

Let op
De imparfait van het werkwoord "être" is onregelmatig.
Ik was = J'étais
ét is de stam
ais is de uitgang bij "je"
Exemple:
Nous étions
Er was: c'était

Slide 8 - Slide

Combineer de personen met de juiste uitgangen van de imparfait
-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 9 - Drag question

Aller
Imparfait

Slide 10 - Mind map

Nous (imparfait) ___
A
avons
B
avions
C
aivons
D
avoins

Slide 11 - Quiz

vous (avoir, imparfait)
A
avions
B
avez
C
aviez
D
avons

Slide 12 - Quiz

Imparfait
Welke vorm is GEEN imparfait?
A
C'était
B
Nous chantons
C
Il y avait
D
Je voulais

Slide 13 - Quiz

Zet het werkwoord tussen haakjes in de imparfait

Tu (regarder

Nous (chercher

Marc (trouver

Vous (aller

Laura et Joey (travailler

regardais
cherchions
trouvait
alliez
travaillaient

Slide 14 - Slide

Zet onderstaande zinnen in de imparfait
Je suis au concert. 
Vous parlez anglais. 
Elle a 15 ans. 
Tu fais du sport? 

Slide 15 - Slide

Zet onderstaande zinnen in de imparfait
Je suis au concert. J'étais au concert.
Vous parlez anglais. Vous parliez anglais.
Elle a 15 ans. Elle avait 15 ans.
Tu fais du sport? Tu faisais du sport?

Slide 16 - Slide

Qu'est-ce que tu as appris?

Wat heb ik geleerd?
Slide 17 - Slide

 Connaître

Slide 18 - Slide

Présent
Leer de vormen uit je hoofd!

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Connaître = kennen   
présent (ott)

je connais
tu connais 
il/elle/on connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils/elles connaissent
passé composé (vtt)

j'ai connu
tu as connu
il/elle/on a connu
nous avons connu
vous avez connu
ils/elles ont connu 

Slide 21 - Slide

Verbe G - connaître
présent

Je connais
Tu connais
Il connaît
Nous connaissons
Vous connaissez
Ils connaissent
Imparfait:
nous-vorm + uitg
- ais
- ais
- ait
- ions
- iez
 -aient
futur simple:
heel ww+ uitg.
- ai
- as
- a
- ons
- ez
 -ont

Slide 22 - Slide

connaître = kennen
imparfait (ovt)
(nous-vorm+uitgang)
je connaissais
tu connaissais
il/elle/on connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils/elles connaissaient
futur simple (toekomst)

je connaîtrai
tu connaîtras
il/elle/on connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils/elles connaîtront 

Slide 23 - Slide

ON Y VA!

Slide 24 - Slide

je (présent)
A
je connait
B
je connais
C
je connaîtrai
D
je connaissais

Slide 25 - Quiz

ils (passé composé)
A
ils connu
B
ils sont connu
C
ils connus
D
ils ont connu

Slide 26 - Quiz

nous (futur simple)
A
connaîtrons
B
connaitrons
C
connaissiez
D
connaissions

Slide 27 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Nous avons connus
B
Nous avons connu
C
Nous sommes connus
D
Nous connaissons

Slide 28 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de present?
A
Tu connaissais
B
Tu connais
C
Tu connaîtras
D
Tu connaitre

Slide 29 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de imparfait?
A
Je connaitrais
B
Je connais
C
Je connaissais
D
Je connaissaitrais

Slide 30 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple?
A
Je connaitrais
B
Je connaîtrai
C
Je connaissais
D
Je suis connu

Slide 31 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Elles ont connu
B
Elles connaissaient
C
Elles sont connu
D
Elles connaître

Slide 32 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Elle a connu
B
Elle connaissait
C
Elle est connue
D
Elle connaitrait

Slide 33 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de imparfait?
A
Ils ont connu
B
Ils sont connus
C
Ils connaitraient
D
Ils connaissaient

Slide 34 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Tu es connu
B
Tu as connu
C
Tu connaissais
D
Tu connaîtras

Slide 35 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple?
A
Je connaîtrai
B
Je connaitrais
C
Je suis connu
D
Je connaissais

Slide 36 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de present?
A
Ils connaissaient
B
Ils connaissent
C
Ils connaître
D
Ils ont connu

Slide 37 - Quiz

connaitre - présent
tu......

Slide 38 - Open question

connaitre - futur simple
vous......

Slide 39 - Open question

connaitre - futur simple
vous.......

Slide 40 - Open question

Je mag zachtjes overleggen met degene in je groep.
  • faire ex.: 5
  • oefenen Carte Orange 
    groep 1 > kan mijn hulp gebruiken
    groep 2 > kan samen met buurman/vrouw aan de                             opdrachten werken, helpt elkaar.
    groep 3 > kunnen zelfstandig doorwerken, zijn stil 
                       aan het werk. 

Slide 41 - Slide

Lever hier je gemaakt werk in, uit CO.
Maak een foto van je werk en upload hier.
Als je in de klas hebt gewerkt.

Slide 42 - Open question

Slide 43 - Slide