Les 1: Modernisme - Algemene inleiding

Les 1: modernisme - algemene inleiding
 
De maatschappij in de nieuwe eeuw

(blz. 14 t/m 18)
1 / 50
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Les 1: modernisme - algemene inleiding
 
De maatschappij in de nieuwe eeuw

(blz. 14 t/m 18)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen

- Ontdekken wat 'modernisme' betekent.

- Ontdekken wat de invloed is van technologie, nieuwe denkers en maatschappelijke veranderingen op de kunst.

- Weten wat impressionisme en post-impressionisme in de schilderkunst is.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Noem 3 belangrijke
ontwikkelingen voor de kunsten
in de 18e en 19e eeuw

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Antwoord: onder andere...
- uitvinding staal en gewapend beton (bouwkunst)
- fotografie & film 
- grote symfonieorkesten
- industrialisatie / arbeiders / slechte leefomstandigheden
- beeldende kunst: impressionisme
- Neoclassicisme / Romantiek / Realisme
- Romantisch verhalend ballet
- ........

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

  MASSACULTUUR
CULTUUR VAN 
HET MODERNE
ROMANTIEK 
& REALISME

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent 'modern'
volgens jou?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

(1900 - 1950)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De maatschappij

Maatschappelijke ontwikkelingen aan het eind van de 19e en begin van de 20ste eeuw

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Nieuwe denkers
Darwin ontleent zijn roem aan zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Survival of the fittest. De sterksten zullen overleven en zich verder ontwikkelen.
De grondlegger van de psychoanalyse. In 1899 verscheen zijn boek 'Die Traumdeutung', over de relatie tussen het onbewuste en de inhoud van dromen. In dromen zouden verborgen boodschappen van het onderbewustzijn zitten: dromen zijn verkapte vervullingen van onbewuste wensen. Door dromen te analyseren kon men dus dingen over het onbewuste te weten komen.
De grondlegger van de quantummechanica. In het kort is dat onderzoek naar het grootst denkbare deel van het universum en het meest kleine denkbare deeltje. Hij was op zoek naar de essentie van de dingen om zich heen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

A
B
C

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Nog meer nieuwe denkers en ontwikkelingen

 • Karl Marx: socialisme, klassenloze maatschappij
 • Nietzsche: minder ratio, meer gevoel, individualisme
 • Röntgen: straling kan het binnenste van de mens bekijken 
 • En andere nieuwe uitvindingen: radio, film, telegrafie, telefoon, lopende band, gewapend beton, radioactiviteit, vliegtuigen --> zorgt voor enorm maatschappelijk optimisme

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

WO I en WO II

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

In de kunst...

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

RATIO en EMOTIE
Kunstenaars werken autonoom en  breken radicaal met het verleden.
Ratio -> ontwikkeling naar abstractie
Emotie -> gevoel, individuele expressie

Wereldpolitiek (crisis, klassenproblematiek, kapitalisme, socialisme, fascisme, WOI en WOII) leiden tot protestkunst.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

kun je de verschillende modernistische stromingen  al herkennen? 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Expressionisme
Futurisme
De Stijl
Kubisme
Dadaïsme

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Welke kenmerken passen bij
het Modernisme?
A
traditioneel, kwaliteit, waarneming
B
consumptie maatschappij, alledaags
C
expressief, radicaal, primitief, onderbewuste
D
inhoudsloos, onbegrensde mogelijkheden.

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Welke jaartallen horen bij
het Modernisme?
A
1850-1900
B
1900-1950
C
1950-2000
D
2000- heden

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Nog even een stap terug: impressionisme
(2e helft 19e eeuw)

 • vangen van licht en kleur van het moment
 • willekeurig tafereel uit dagelijks leven
 • vluchtig geschilderd, lijkt onaf
 • intensere kleuren dan voorheen
 • veel in de buitenlucht

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Postimpressionisme
Sterrennacht - Van Gogh (1889)

Slide 29 - Slide

#post-impressionisme #freud #expressionisme #beweging
De sterrennacht is door Van Gogh geschilderd in juni 1889 in de psychiatrische inrichting Saint-Paul-de-Mausole in Saint Rémy in de Provence. Hij had net voor de tweede maal een zenuwinzinking achter de rug, waarvoor hij in de inrichting werd opgenomen. Het schilderij wordt gerekend tot de beroemdste kunstwerken uit de kunstgeschiedenis aller tijden. Het behoort tot de absolute topstukken van het Museum of Modern Art in New York.
Hoewel het een landschap bij nacht laat zien, schilderde Van Gogh het overdag. Hij was geobsedeerd door het idee om een nachtelijk landschap te schilderen vanuit zijn geheugen. Er wordt ook wel gezegd dat het schilderij het uitzicht laat zien vanuit de inrichting. Maar het is opmerkelijk dat het kerkje onderin het centrum van het doek meer overeenkomsten vertoont met de architectuur van een Nederlands kerkgebouw dan met een Franse kerk. De enorme afgesneden cipres linksvoor lijkt in beweging, net als de turbulente sterrenhemel, waarin de maan en de sterren haast lijken te exploderen en rond te tollen. Het beeld wordt versterkt door het golvende en draaiende patroon van koortsachtig ritmisch geplaatste penseelstreken.
Kunsthistorici hebben geprobeerd de opmerkelijke inhoud van het schilderij te verklaren op basis van bestaande literaire verhalen, astronomie en religie. Gebieden, die allemaal de interesse van Van Gogh hadden. Maar er is nooit een eenduidige verklaring uitgekomen. Er wordt ook wel een psychologische uitleg aan het schilderij gegeven. Het zou de geestelijke hypergevoelige staat waarin Van Gogh verkeerde illustreren. In dit type interpretatie zou het schilderij een spirituele meditatie van de kunstenaar kunnen zijn op leven, dood en de oneindigheid van het heelal. De herhaalde golfbeweging in het schilderij zou de leven gevende oerkracht van de natuur verbeelden. Een kracht die door sommigen God wordt genoemd. Aan zijn broer Theo had Van Gogh eens geschreven, dat hij dacht dat sterren de laatste bestemming waren voor een mens na zijn dood. Het moet gezegd dat het heel aantrekkelijk is om in deze intrigerende uitleg mee te gaan.

Slide 30 - Slide

van top tot teen in de sterrennacht anno 2022. Waarom  zou dit werk zo beroemd geworden zijn?

Postimpressionisme (verzamelnaam),
late 19e eeuw

 • Van Gogh (emotie door kleurgebruik, lichte vervorming, expressieve penseelstreken --> voorloper expressionisme)
 • Gaugain (primitivisme)
 • Seurat (pointillisme)
 • Cézanne  (vorm --> voorloper  kubisme)
Impressionisme breekt met de 'gladde' weergave.
Post-impressionisme breekt ook met de realistische weergave.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Van Gogh

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Cézanne

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

  Gauguin

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Seurat

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke kunstontwikkelingen van de 19e eeuw zijn
A
Impressionisme
B
Fotografie
C
De Salon
D
Romantisch ballet

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Een van de kenmerken van impressionisme is:
A
strakke lijnen
B
gevoel uitdrukken
C
vluchtige penseelstreken
D
evenwichtige compositie

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Dit schilder wil met dit
impressionistische werk:
A
de pracht van de natuur weergeven
B
zijn verfijnde techniek demonstreren
C
een specifiek moment op de dag vastleggen
D
de nietigheid van de mens laten zien

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Door wie werd bepaald wat 'goede kunst' was en wat niet in de 19e eeuw?

Slide 39 - Open question

This item has no instructions

Antwoord
De Académie (Parijs) organiseert jaarlijks de Salon, waar veel kunstkopers op af komen. De stijl is neoclassicistisch, zoals aan de kunstacademies werd onderwezen. Om er te exposeren als kunstenaar, moet je van tevoren je werk insturen. Voldoet het werk niet aan de neoklassieke normen, dan word je geweigerd. 
Kunstenaars die experimenteler werken (zoals de impressionisten) komen hier niet te tussen en starten hun eigen 'Salon des refusés' --> kunstenaars worden rebelser (niet allemaal)

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk:

LessonUp van vorige week (18e en 19e eeuw in vogelvlucht) aandachtig doornemen en bijwerken in je aantekeningen.

LZ TB blz. 164 t/m 165  (modernisme)

M WB H.8 opdracht  2 + 3

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Verdieping
Video's over:

-post-impressionisme
-de theorieën van Freud, Nietzsche, Einstein, Marx
-WO I
-beweging in een schilderijSlide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Video

This item has no instructions

Freud Extra

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Nietzsche

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Video

This item has no instructions

Karl Marx

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Video

This item has no instructions

Slide 49 - Video

This item has no instructions

Slide 50 - Video

This item has no instructions