Week 3: Moderne Tijd - Algemene inleiding

Moderne Tijd
Hoofdstuk 2: 
De maatschappij in de nieuwe eeuw

(blz. 14 t/m 18)
1 / 34
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Moderne Tijd
Hoofdstuk 2: 
De maatschappij in de nieuwe eeuw

(blz. 14 t/m 18)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Week 3: lesdoelen

-weten wat impressionisme en post-impressionisme in de schilderkunst is.

-Ontdekken wat de invloed is van technologie, nieuwe denkers en maatschappelijke veranderingen op de kunst.Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

HOFCULTUUR
  MASSACULTUUR
CULTUUR VAN 
HET MODERNE
ROMANTIEK 
& REALISME

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Post impressionisme
Realisme
Impressionisme

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke kunstontwikkelingen van de 19e eeuw zijn
A
Impressionisme
B
Fotografie
C
De Salon
D
Romantisch ballet

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Een van de kenmerken van impressionisme is:
A
strakke lijnen
B
gevoel uitdrukken
C
vluchtige penseelstreken
D
evenwichtige compositie

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Het realisme in het theater kenmerkt zich NIET door:
A
realistische voorstelling
B
realistische vormgeving
C
geloofwaardigheid
D
gebruik van liederen

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Dit schilder wil met dit
impressionistische werk:
A
de pracht van de natuur weergeven
B
zijn verfijnde techniek demonstreren
C
een specifiek moment op de dag vastleggen
D
de nietigheid van de mens laten zien

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Waardoor werd bepaald wat 'goede kunst' was en wat niet in de 19e eeuw?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Impressionisme
(2e helft 19e eeuw)

 • vangen van licht en kleur van het moment
 • willekeurig tafereel uit dagelijks leven
 • vluchtig geschilderd, lijkt onaf
 • intensere kleuren dan voorheen
 • veel in de buitenlucht

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Postimpressionisme
Sterrennacht - Van Gogh (1889)

Slide 13 - Slide

#post-impressionisme #freud #expressionisme #beweging
De sterrennacht is door Van Gogh geschilderd in juni 1889 in de psychiatrische inrichting Saint-Paul-de-Mausole in Saint Rémy in de Provence. Hij had net voor de tweede maal een zenuwinzinking achter de rug, waarvoor hij in de inrichting werd opgenomen. Het schilderij wordt gerekend tot de beroemdste kunstwerken uit de kunstgeschiedenis aller tijden. Het behoort tot de absolute topstukken van het Museum of Modern Art in New York.
Hoewel het een landschap bij nacht laat zien, schilderde Van Gogh het overdag. Hij was geobsedeerd door het idee om een nachtelijk landschap te schilderen vanuit zijn geheugen. Er wordt ook wel gezegd dat het schilderij het uitzicht laat zien vanuit de inrichting. Maar het is opmerkelijk dat het kerkje onderin het centrum van het doek meer overeenkomsten vertoont met de architectuur van een Nederlands kerkgebouw dan met een Franse kerk. De enorme afgesneden cipres linksvoor lijkt in beweging, net als de turbulente sterrenhemel, waarin de maan en de sterren haast lijken te exploderen en rond te tollen. Het beeld wordt versterkt door het golvende en draaiende patroon van koortsachtig ritmisch geplaatste penseelstreken.
Kunsthistorici hebben geprobeerd de opmerkelijke inhoud van het schilderij te verklaren op basis van bestaande literaire verhalen, astronomie en religie. Gebieden, die allemaal de interesse van Van Gogh hadden. Maar er is nooit een eenduidige verklaring uitgekomen. Er wordt ook wel een psychologische uitleg aan het schilderij gegeven. Het zou de geestelijke hypergevoelige staat waarin Van Gogh verkeerde illustreren. In dit type interpretatie zou het schilderij een spirituele meditatie van de kunstenaar kunnen zijn op leven, dood en de oneindigheid van het heelal. De herhaalde golfbeweging in het schilderij zou de leven gevende oerkracht van de natuur verbeelden. Een kracht die door sommigen God wordt genoemd. Aan zijn broer Theo had Van Gogh eens geschreven, dat hij dacht dat sterren de laatste bestemming waren voor een mens na zijn dood. Het moet gezegd dat het heel aantrekkelijk is om in deze intrigerende uitleg mee te gaan.

Slide 14 - Slide

van top tot teen in de sterrennacht anno 2022. Waarom  zou dit werk zo beroemd geworden zijn?

Postimpressionisme (verzamelnaam),
late 19e eeuw

 • Van Gogh (emotie door kleurgebruik, lichte vervorming, expressieve penseelstreken --> voorloper expressionisme)
 • Gaugain (primitivisme)
 • Seurat (pointillisme)
 • Cézanne  (vorm --> voorloper  kubisme)

Impressionisme breekt met de 'gladde' weergave.
Post-impressionisme breekt ook met de realistische weergave.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Van Gogh

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Cézanne

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

  Gauguin

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Seurat

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Postimpressionisme (verzamelnaam),
late 19e eeuw

 • Van Gogh 
 • Gaugain 
 • Seurat 
 • Cézanne 

Impressionisme brak met de 'gladde' weergave.
Post-impressionisme breekt ook met de realistische weergave.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

De maatschappij

Maatschappelijke ontwikkelingen aan het eind van de 19e en begin van de 20ste eeuw

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Nieuwe denkers (pag. 15)
Darwin ontleent zijn roem aan zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Survival of the fittest. De sterksten zullen overleven en zich verder ontwikkelen.
De grondlegger van de psychoanalyse. In 1899 verscheen zijn boek 'Die Traumdeutung', over de relatie tussen het onbewuste en de inhoud van dromen. In dromen zouden verborgen boodschappen van het onderbewustzijn zitten: dromen zijn verkapte vervullingen van onbewuste wensen. Door dromen te analyseren kon men dus dingen over het onbewuste te weten komen.
De grondlegger van de quantummechanica. In het kort is dat onderzoek naar het grootst denkbare deel van het universum en het meest kleine denkbare deeltje. Hij was op zoek naar de essentie van de dingen om zich heen.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

A
B
C

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Nog meer nieuwe denkers en ontwikkelingen

 • Karl Marx: socialisme, klassenloze maatschappij
 • Nietzsche: minder ratio, meer gevoel, individualisme
 • Röntgen: straling kan het binnenste van de mens bekijken 
 • En andere nieuwe uitvindingen: radio, film, telegrafie, telefoon, lopende band, gewapend beton, radioactiviteit, vliegtuigen --> zorgt voor enorm maatschappelijk optimisme

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

RATIO en EMOTIE
Kunstenaars werken autonoom
Kunstenaars breken radicaal met het verleden
1. Ratio -> ontwikkeling naar abstractie
2. Emotie -> gevoel, individuele expressie

Wereldpolitiek (crisis, klassenproblematiek, kapitalisme, socialisme, fascisme, WOI en WOII) leiden tot protestkunst.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk:
Maak vragenblok 2 en 5 van Cultuur van het moderneinleiding.

Toetsstof

 • • Neoclassicisme & Romantiek (aantekeningen / LessonUps) 
 • • Boek 20ste eeuw: H.1 en H.2 (blz. 6 t/m 18) en 'Expressionisme in beeldende kunst' (blz. 22 t/m 26)
 • Burgerlijke cultuur (accent op dans en drama) en hofcultuur

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Post-impressionisme
Supercursus in een kwartier op de volgende slide

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Freud Extra

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Nietzsche

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Video

This item has no instructions

Karl Marx

Slide 34 - Slide

This item has no instructions