Van peuter naar kleuter

Van peuter naar kleuter 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
dienstverleningPraktijkonderwijsLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Van peuter naar kleuter 

Slide 1 - Slide

Wat weten jullie nog
van vorige les (peuters)

Slide 2 - Mind map

Leerdoelen
- In deze les leer je wat VVE is
- In deze les gaan jullie een activiteit bedenken voor een peuter (bijna kleuter) 
- Je weet na deze les wat een peuter moet leren voordat hij naar de kleuterklas gaat. 

Slide 3 - Slide

VVE wat is dat?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Voorschoolse educatie
Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Slide 6 - Slide

Vroegschoolse educatie
Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters

Slide 7 - Slide

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden.
 • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
 • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Er zijn meerdere programma's
Er zijn tien landelijk erkend VVE-programma’s. 
 • Er zijn programma’s waar ouders vooral thuis aan de slag gaan, bijvoorbeeld door te knutselen, voor te lezen en te spelen (onder begeleiding van een professional).
 • Er zijn ook programma’s op één centrale plek waar meerdere kinderen komen. De ouders zijn daar dan niet bij. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Bedenk een activiteit voor peuters en voer deze ook zelf uit
(in tweetallen)
  thema:  Pasen/lente
Schrijf de activiteit uit:
 • Duur: hoe lang duurt de activiteit 
 • Groepsgrootte:
 • Wat moeten de kinderen kunnen? 
 • Benodigdheden
 • Uitleg activiteit: wat ga je doen?

timer
45:00

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Naar school...
Wat moet een kind dan kunnen? 

Zoek met jouw groepje zoveel mogelijk op..

Klaar? 

Schrijf deze op de grote poster

Slide 14 - Slide

Doelen behaald? 

Slide 15 - Slide