T1 1.4a Australië (kaartvaardigheden)

Mobiel in de mobieltas en open LessonUP
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Mobiel in de mobieltas en open LessonUP

Slide 1 - Slide

1.4 Bronnen: Australië op de aardbol
Par. 1.4 Les a

Slide 2 - Slide

Par. 3 Les E

Slide 3 - Slide

Planning les par 1.4 a
05 min: Start les/ absenten 
05 min: lesdoelen/uitleg 
20 min: uitleg
20 min: zelf aan het werk
05 min: Huiswerk/afronden

Slide 4 - Slide

Wat ga je deze les leren.
Les/leerdoelen
18. Ik kan uitleggen hoe je de aarde indeelt in een graadnet met breedtecirkels NB en ZB(en meridianen OL en WL)
19. (Ik kan het het graadnet de absolute ligging van een plaats opzoeken en andersom)
20. Kan ik de begrippen ( en hun betekenis) die bij deze les horen benoemen

De theorie vind je in:
Texstboek: Par 1.4
Begrippen: Aardas
Absolute ligging, Breedteligging , Breedtecirkel , Coördinaten , Evenaar , Graadnet,
Lengtecirkel, Lengteligging, Meridiaan
Noordelijk halfrond, Noorderbreedte, Noordpool, Nul meridiaan, Oostelijk- halfrond, Oosterlengte, Parallel, Westelijk halfrond, Westerlengte, Zuidelijk halfrond, Zuiderbreedte, 

Slide 5 - Slide

Bron 4 Breedteligging
De aarde is een bol die draait om een as.

Aardas = denkbeeldige lijn door het middelpunt van de aarde tussen de Noordpool en de Zuidpool

Slide 6 - Slide

Bron 4 Breedteligging
Evenaar: lijn die de aarde verdeeld in Noord en Zuid

Boven de evenaar is het noordelijk halfrond.

Beneden de evenaar is het zuidelijk halfrond.

Slide 7 - Slide

Bron 4 Breedteligging
Breedteligging = afstand van een plaats tot aan de evenaar in graden
Evenaar

Noordelijk halfrond: noorderbreedte (N.B.)
Zuidelijk halfrond: zuiderbreedte (Z.B.)

Slide 8 - Slide

Bron 4 Breedteligging
Breedteligging = afstand van een plaats tot aan de evenaar in graden
Evenaar = 0⁰, 

Noordpool en Zuidpool 90⁰

Vancouver is dus ongeveer 50⁰NB

Slide 9 - Slide

Bron 4 Breedteligging

Breedtecirkel (parallel) = verbindt plaatsen op dezelfde breedteligging met elkaar.

Overal op de evenaar is het dus 0⁰

Bijzondere parallellen zijn:
Kreeftskeerkring: 23,5⁰ NB
Steenbokskeerkring:23,5⁰ ZB

Slide 10 - Slide

Evenaar
Noordpool
Zuidpool
Noordelijk
Zuidelijk
NB
ZB

Slide 11 - Drag question

Pak in de atlas kaart 218/219
Op welke breedte ligt Amsterdam(D21)
A
52 graden NB
B
5 graden NB
C
32 graden ZB
D
5 graden ZB

Slide 12 - Quiz


Op welke breedte ligt Mexico stad(H11)
A
19 graden NB
B
100 graden NB
C
19 graden ZB
D
100 graden ZB

Slide 13 - Quiz

Nu zelf!!!!!
Maak de tabel op je blad af!

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Par 1.4 in Learnbeat
Vragen 1
Van de herhalingsvragen begrippenlijst (vr 2)
Snap je kaart/atlas niet ga dan Flex.

Slide 15 - Slide

Antwoorden

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video