Past simple - negative

Een woordje uitleg...
Beste leerling
Je zal zo meteen een leerpad doorlopen om een stukje nieuwe leerstof te verwerven. Ik ben er echt van overtuigd dat jij dit kan! Volg alle stapjes en instructies goed op. Keer terug indien je iets nog eens wil bekijken of beluisteren. Neem je tijd. Want die heb je nu...

1 / 39
next
Slide 1: Slide
EngelsSecundair onderwijs

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Een woordje uitleg...
Beste leerling
Je zal zo meteen een leerpad doorlopen om een stukje nieuwe leerstof te verwerven. Ik ben er echt van overtuigd dat jij dit kan! Volg alle stapjes en instructies goed op. Keer terug indien je iets nog eens wil bekijken of beluisteren. Neem je tijd. Want die heb je nu...

Slide 1 - Slide

Als je oefeningen moet maken in je boek, doe dit dan ook. Weersta aan de verleiding om gewoon zaken over te schrijven.
Sta genoeg zélf stil bij de fouten die je misschien maakt. 
Verbeter en stuur zelf bij.


Slide 2 - Slide

Als je het volledige leerpad hebt doorlopen, dan zou je de leerstof onder de knie moeten hebben. Je zal hierop getest worden, maar we komen er ook nog op terug tijdens de les.

Geraak je er echt niet uit? Stuur mij maar een bericht en ik probeer je te helpen!

Slide 3 - Slide

Let's go!

Slide 4 - Slide

We already talked about the past simple.
Remember???

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

regular verbs
irregular verbs
went
were
tried
played
took
failed
did
watched

Slide 7 - Drag question

regular verbs
+ed

Slide 8 - Slide

regular verbs
study!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Ok, so far so good...
This was the past simple POSITIVE.
But what about the NEGATIVE?

Slide 11 - Slide

6

Slide 12 - Video

00:15
Wat valt je op in elke zin?

Slide 13 - Open question

00:29
Wat komt er telkens na het woordje DIDN'T?

Slide 14 - Open question

00:56
Moet je bij het vormen van een negatieve zin in de past simple nog denken of het werkwoord regelmatig of onregelmatig is?
A
ja!
B
nee!

Slide 15 - Quiz

01:43
FILL IN THE NEGATIVE PAST SIMPLE.
Bob ... the answer.
A
didn't know
B
didn't knew
C
didn't knowed

Slide 16 - Quiz

01:43
FILL IN THE NEGATIVE PAST SIMPLE.
Bert ... happiness at school.
A
didn't found
B
didn't find

Slide 17 - Quiz

01:43
FILL IN THE NEGATIVE PAST SIMPLE.
Bob ... in the city.
A
didn't grow up
B
didn't grew up

Slide 18 - Quiz

FILL IN THE NEGATIVE PAST SIMPLE.
I really ... you.
A
couldn't understand
B
couldn't understood

Slide 19 - Quiz

FILL IN THE NEGATIVE PAST SIMPLE.
Bob and Bert ... you.
A
couldn't hear
B
couldn't heard

Slide 20 - Quiz

So far, so good.
But what about the verb TO BE?

Slide 21 - Slide

Read these sentences.
Yesterday wasn't a very nice day. 
My family and I weren't happy with the results.

Slide 22 - Slide

HOW DO YOU FORM THE PAST SIMPLE OF THE VERB 'TO BE'?
A
I wasn't
B
I didn't was
C
I didn't be
D
I didn't been

Slide 23 - Quiz

HOW DO YOU FORM THE PAST SIMPLE OF THE VERB 'TO BE'?
A
we weren't
B
we didn't were
C
we didn't be
D
we didn't been

Slide 24 - Quiz

You got it!!
TO BE is always a special verb...

Now go to your workbook page 214 and complete the grammar grid in exercise 29.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Check your answers and correct with a colour if necessary.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Let's practise!
Do these exercises in your workbook.
  1. Do the exercise.
  2. Correct with a colour. Check WHY you made a mistake.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Check your answers and correct with a colour if necessary.

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Slide

Check your answers and correct with a colour if necessary.

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Do you think you got it?
Ga naar EXERCISES in SMARTSCHOOL (de map waarin we normaal de toetsen maken).
Maak de oefening die je daar vindt in het mapje van Unit 5.
Deze oefening is ook bedoeld VOOR MIJ om te zien of jij de leerstof begrijpt. 
Heb je weinig punten? Geen probleem. Dan zal ik jou contacteren om te zien waar het fout loopt.
Niet valsspelen dus... Anders krijgen we allemaal een fout beeld van je vaardigheden.

Slide 38 - Slide

And now ...

Slide 39 - Slide