quick testPopulation
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lessonPopulation

Slide 1 - Slide

Aims for today
- You know the definition of the three important terms: population size, population distribution and population density
- You know how to measure the population density of a country

Slide 2 - Slide

Theory: Population size and population distribution
Notes 2.1
Population size
- Number of people in a country
Population distribution - The way in which the people are distributed over a country

Slide 3 - Slide

Assignment 
I'll show my screen in a minute. You see three question. Please answer the questions in this LessonUp.
You'll have 5 minutes

Slide 4 - Slide

1. What is the population size of this country?
2. In which area does most of the population live?
3. In which area does less of the population live?

Slide 5 - Open question

Theory: Population density
Notes 2.1
Population density
- Average number of inhabitants per km2

How do you measure the population density?
Inhabitants : surface in km2

Slide 6 - Slide

Assignment
I'll show my screen in a minute. You see three question. Please answer the questions in this LessonUp.
You'll have 5 minutes

Slide 7 - Slide1. What is the population density of this country? Show how you calculate you answer!
2. What is the most populated area?
3. What is the least populated area?

Slide 8 - Open question

Summary
  • Population size: Number of inhabitants in a country
  • Population distribution: The way in which the inhabitants are distributed over a country
  • Population density: Average number of inhabitants per km2

Slide 9 - Slide

Population
size
Population-
distribution
Population-
density
The population of the Netherlands is  17 million 
Half of the Dutch population live in the Randstad
Less people live in China compared with the Netherlands if you consider the size of the country's and inhabitants. 

Slide 10 - Drag question

The surface of the Netherlands is 41.543 km². The Netherlands has 17.280.000 inhabitants. What is the population density?
Wat is de bevolkingsdichtheid van NL?

Slide 11 - Open question

Bekijk bron 6 in je tekstboek (2.1). Noem 2 gebieden waar veel mensen wonen en 2 gebieden waar weinig mensen wonen.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Waarom is de
bevolking ongelijk verspreid?

Slide 14 - Mind map

Waarom ongelijk verspreid?
- Klimaat
Soms is het te koud of te droog
- Aan water (zee/rivier)
Veel mensen wonen aan de zee of rivier
- Reliëf
Vlak is gunstig, bergachtig is ongunstig

Slide 15 - Slide