Reis door de Eeuwen

Reis door de eeuwen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisLager onderwijs

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Reis door de eeuwen

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van de les zullen jullie begrijpen wat een eeuw, decennium en millennium zijn, en weten in welke eeuw bepaalde jaartallen vallen.

Slide 2 - Slide

Een eeuw
Een eeuw is een periode van 100 jaar.

We bekijken een filmpje:


Slide 3 - Slide

Jaartallen in eeuwen
1e eeuw: 1 - 100 
2e eeuw: 101 - 200 
3e eeuw: 201 - 300
... 

Opgelet
voor Christus en na Christus

Slide 4 - Slide

Start van de eerste eeuw
De eerste eeuw begint met het jaar 1 en eindigt in het jaar 100.

301
1201
1501
1901
2001

Slide 5 - Slide

Eind van een eeuw
Een eeuw eindigt bijvoorbeeld in 100, 200, 300, enzovoort.
Het jaar 1 is altijd de start van de volgende eeuw.

200
900
1700
2000

Slide 6 - Slide

Oefening: eeuwen en jaartallen
We herhalen het trucje van het filmpje nog eens.

Plaats de volgende jaartallen in de juiste eeuw (op je bordje): 
175, 325, 950, 1200.

Slide 7 - Slide

Betekenis van decennium
Een decennium is een periode van 10 jaar.

decem (LAT.) = 10

(1 decimeter kan 10 keer in een meter)

Slide 8 - Slide

Tijdlijn activiteit
Maak een tijdlijn van de afgelopen 100 jaar en verdeel in decennia.

Decennia = meervoud van decennium.

Slide 9 - Slide

Het millennium
Een millennium is 1 000 jaar.

mille (LAT.) = 1 000

(1 millimeter kan 1 000 in 1 meter)

Slide 10 - Slide

Oefeningen BW: eeuwen, decennia, millennia
De leerkracht bezorgt je een link voor de oefeningen op bookwidgets.
Maak deze oefeningen en verzend.

Slide 11 - Slide

Tijdreis verhaal
Kies een eeuw.  
Zoek op wat er in jouw eeuw allemaal gebeurd is.
Schrijf een kort verhaal waarin je door deze eeuw reist en belangrijke gebeurtenissen meemaakt.

Slide 12 - Slide