Plural

Plurals
Make notes
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Plurals
Make notes

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Basisregel: enkelvoud +s

Slide 3 - Slide

s-klank
Woorden die op een s-klank eindigen (-s, -x, -sh) krijgen +es

box - boxes
bush - bushes
bus - buses

Slide 4 - Slide

woorden op -o
Woorden die op een -o eindigen, krijgen meestal +es

hero - heroes
tomato - tomatoes
potato - potatoes

Slide 5 - Slide

woorden op -y
Woorden die op een medeklinker gevolgd door -y eindigen, krijgen -ies

baby - babies
hobby - hobbies
let op: toy - toys

Slide 6 - Slide

woorden op -f(e)
Woorden die op -f of -fe eindigen, krijgen -ves

thief - thieves
wolf - wolves
wife - wives

Slide 7 - Slide


onregelmatig

Sommige woorden hebben een onregelmatig meervoud. Leer ze uit je hoofd!

man - men
woman - women
child - children
tooth - teeth
foot - feet
goose - geese
mouse - mice
fish - fish

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

1 car
2 ….

Slide 10 - Open question

1 lady
2 ….

Slide 11 - Open question

1 boy
2 ….

Slide 12 - Open question

1 potato
2 ….

Slide 13 - Open question

1 radio
2 ….

Slide 14 - Open question

1 watch
2 ….

Slide 15 - Open question

1 dwarf
2 ….

Slide 16 - Open question

Plural form 'apple'
A
Apples
B
Applez
C
Apple's

Slide 17 - Quiz

Plural form 'brush'
A
Brush's
B
Brushes
C
Brushz
D
Brushs

Slide 18 - Quiz

Plural form 'man'
A
Mans
B
Man's
C
Men
D
Mens

Slide 19 - Quiz

Plural form 'woman'
A
woman's
B
women
C
women's
D
womans

Slide 20 - Quiz

Let's get to work
  • Complete exercise 14 on page 75 of Activity Book A
  • Follow the links on IL (Planner>Period 2>Week 4>oefeningen meervoud (plurals)) and complete the exercises

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link