Delier

Delier, module VT
1 / 14
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Delier, module VT

Slide 1 - Slide

Inhoud

 • Wat is een delier
 • Kenmerken
 • Oorzaken
 • Riscofactoren
 • Preventieve maatregelen

Slide 2 - Slide

Waar denk je aan bij het woord
Delier

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Beschrijf je bevindingen van het filmpje:

Slide 5 - Open question

Delier
 • Acute verwardheid
  Tijdelijke (soms enkele uren/dagen) psychische stoornis op basis van lichamelijke ontregeling
 • Veroorzaakt door een disbalans in neurotransmitters

Slide 6 - Slide

Kenmerken van een delier
 • Verandering in bewustzijn
 • aandacht en concentratieproblemen
 • Onrustig gedrag/of juist apathisch
 • Desoriëntatie
 • Hallucinaties / waan ideeën 

Slide 7 - Slide

Drie vormen van delier

 • Hyperactief delier ('plukkerig zijn, soms extreem onrustig, soms wanen/ hallucinaties)
 • Hypoactief delier (apathisch, teruggetrokken gedrag)
 • Gemengde vorm (bovenstaande vormen wisselen elkaar af)


Slide 8 - Slide

Risicofactoren
 • Leeftijd van 70 jaar en  ouder 
 • Cognitieve stoornissen 
 • Visus – en gehoorstoornissen 
 • Stoornissen in activiteiten van het dagelijks leven 
 • Gebruik van alcohol en opiaten 
 • Infecties 
 • Koorts 
 • Dehydratie
 • Electrolytenstoornissen  (balans houden van het lichaam)

Slide 9 - Slide

Hoe denk je iemand te kunnen helpen met een delier?

Slide 10 - Open question

Verpleegk. interventies
- Screenen met observatielijst  (DOS score)
- Zorg voor rust / prikkelarme omgeving
- Bied steeds herkenningspunten uit de werkelijkheid aan, zoals een klok, een kalender en foto's
- Angst reduceren  / Wek geen achterdocht door te fluisteren of kamers op slot te doen.
- Medicatie geven
- Biedt structuur 
- Zorg voor een goed dag-nachtritme ( aanbieden van activiteiten, wisselend daglicht)


Slide 11 - Slide

DOS


Gebruik de Delerium Observatie Screening SchaaL (DOSS) om op een systematische wijze vroegtijdige de symptomen van het delier te observeren en registreren.

Slide 12 - Slide

Medische interventies
 • Screening van de medicatie met delirium bevorderende eigenschappen.
 • Preventie en behandeling infecties.
 • Adequate pijn behandeling
 • Preventie en behandeling dehydratie
 • Handhaven en verbeteren van de voedingstoestand
 • Afwegen van het gebruik van invasieve interventies, zoals katheters, tegen het risico van delier

Slide 13 - Slide

Slot
Vragen?


Maak opdracht 5 psychische problemen uit de verdieping deelopdracht C
 

Slide 14 - Slide