Thema 5 Planten B1 Bouw, groei en ontwikkeling

Thema 5 Planten
B1
Bouw, groei en ontwikkeling
1 / 49
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 5 Planten
B1
Bouw, groei en ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Lees zelfstandig Ontdekken door

'Rode planeet zoekt groene vingers'

Slide 4 - Slide

Leerdoelen en begrippen B1
 • Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij kruid- en houtachtige planten plaatsvindt en dat stamcellen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Begrippen
dekweefsel, vaatweefsel, vulweefsel/grondweefsel, meristemen, groeipunten, celdelings en plasmagroeizone, celstrekking, celdifferentiaite, cambium, jaarring, jaargrens, plastiden, proplastide, etioplasten, chloroplasten, chromoplasten, leukoplasten, amyloplasten, elaioplasten, proteïnoplast

Slide 5 - Slide

weefels
nerven = vaten
epidermis
 • dekweefsel
 • bescherming waterverlies + infecties
vaatweefsel
 • vasculair weefsel
 • transportvaten
vulweefsel
 • grond weefsel 
 • opslag, stevigheid, fotosynthese

Slide 6 - Slide

vaatcel typen
bastcellen
 • levende cel
 • bastvaten

houtcellen
 •  NIET levende cel
 • houtvaten
 • afzetting cellulose en houtstof

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Groei en ontwikkeling
Wat is het verschil? (Onderstrepen in boek.)
Wat heeft de plant hiervoor nodig? 
Welke factoren kunnen beperkend zijn?
Ontwikkeling; veranderingen tijdens de groei (cellen en organen).

Slide 9 - Slide

celdeling
deelweefsels = meristemen
meristeemcellen = stamcellen
toppen stengels + wortel = groeipunt

proces: 
stamceldeling: 2 dochtercellen
1 van de 2 dochtercellen blijft stamcel
de andere gaat strekken en specialiseren 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

lenge- en diktegroei
lengtegroei:
 • stengeltop en worteltop
 • meristeem dat cambium heet
 • 1 vd 2 dochtercellen blijft in cambium
 • de andere cel gaat naar buiten
 • naar binnen toe: houtcellen 
 • naar buiten toe: bastcellen
lengtegroei->
dikte groei->

Slide 12 - Slide

vaten
bastvaten:
 • levende cel
 • dwarswand van de cel met openingen

houtvaten
 • niet levende cel
 • celwanden verdikken
 • cel verdwijnt, 
 • wanden niet

= zeefplaat

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Cambium
 • Delingweefsel
 • Houtcellen naar binnen gevormd, bastcellen naar buiten gevormd
 • Kunnen vaten vormen

Slide 17 - Slide

Jaarringen
 • voorjaarshout: wijde houtvaten met dunne wanden
 • zomerhout: nauwe houtvaten met dikke wanden
 • jaargrens: tussen het donkere zomerhout en het lichte voorjaarshout
 • Niet in de bast, want de bastvaten worden snel samengedrukt

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

plastiden
problastiden = voorloper van alle
etio = voorloper chloroplast (in donker)
Leuko = voorloper van amylo / elaio / proteïno
amylo = zetmeel
elaio=oile
proteïno = eiwit

Slide 20 - Slide

Plastiden
= celorganel met functie in:
 • Fotosynthese (chloroplast)
 • Insecten lokken (chromoplast)
 • opslaan van reservestoffen (leukoplast: zetmeel, olie of eiwitten)

Vorming uit proplastiden (in meristeem)

Plastiden kunnen in een ander type overgaan 
--> afhankelijk van omstandigheden

Slide 21 - Slide

Maak opdracht 1 t/m 3

Neem daarna Leefwereldcontext 'Dendrochronoloog' door en maak opdracht 4 t/m 8

Oefen de flitskaarten en controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 22 - Slide

Extra video over diktegroei en jaarringen
Plus 6 open vragen ter controle

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Jaarringen
Licht lentehout

Donker zomerhout

Geen herfst en winterhout

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Wortels en stengels groeien in de lengte. Waar?
A
Bij het grondoppervlak
B
In het midden
C
Aan de uiteinden
D
Overal

Slide 28 - Quiz

In welke richting ligt
het midden van de
stengel in de afbeelding?
A
links
B
rechts
C
boven
D
onder

Slide 29 - Quiz

Gaat het hart omhoog?
A
Ja
B
Nee

Slide 30 - Quiz

Vormt de buitenzijde van een plant en beschermt tegen waterverlies en infecties:
A
Vaatweefsel
B
Dekweefsel
C
Vulweefsel
D
Grondweefsel

Slide 31 - Quiz

Komt in alle organen van planten voor en bestaat voornamelijk uit transportvaten (hout- en bastvaten)
A
Dekweefsel
B
Vaatweefsel
C
Vulweefsel
D
Grondweefsel

Slide 32 - Quiz

Meristeem is...
A
de plek waar groei plaatsvindt
B
de plek waar fotosynthese plaatsvindt
C
de plek waar water wordt opgenomen

Slide 33 - Quiz

Delingen in meristeem vinden plaats in....
A
de zijkanten van de stengel
B
toppen van wortels en stengels
C
in de bastvaten
D
in de houtvaten

Slide 34 - Quiz

Wat is cambium?
A
Een periode in de evolutie
B
Een cirkelvormige laag in bladeren
C
Een cirkelvormige laag in wortels

Slide 35 - Quiz

Wat houdt een jaarring in?
A
licht voorjaarshout + donker zomerhout
B
donker voorjaarshout + licht herfsthout
C
licht voorjaarshout + donker herfsthout
D
donker zomerhout + licht herfsthout

Slide 36 - Quiz

Hoe groeit cambium?
1. naar binnen; 2. naar buiten; 3. naar opzij
A
alleen 1 is juist
B
alleen 2 is juist
C
alleen 3 is juist
D
alle drie zijn juist

Slide 37 - Quiz

Houtvaten liggen in jaarringen
A
Kruidachtige stengels
B
Houtachtige stengels
C
Zowel kruidachtige als houtachtige stengels
D
Houtvaten liggen nooit in jaarringen

Slide 38 - Quiz

Welke plastiden kunnen zetmeel opslaan?
A
Chloroplasten
B
Chromoplasten
C
Amyloplasten

Slide 39 - Quiz

wat is het verschil tussen differentiatie en specialisatie van een cel?
A
differentiatie gaat over de vorm en specialisatie over de functie
B
specialisatie gaat over de vorm en differentiatie over de functie
C
differentiatie vindt plaats na specialisatie
D
specialisatie vindt plaats na differentiatie

Slide 40 - Quiz

wat is de juiste volgorde?
A
mitose - celdeling - celstrekking - plasmagroei
B
celdeling - mitose - celstrekking - plasmagroei
C
mitose - celdeling - plasmagroei - celstrekking
D
celdeling - mitose - plasmagroei - celstrekking

Slide 41 - Quiz

een wortelhaar is ...
A
een soort epidermiscel tegen waterverlies
B
een voortzetting van een houtvat
C
een soort epidermiscel voor opname van mineralen
D
een voortzetting van een bastvat

Slide 42 - Quiz

welke bewering is waar?
A
uit cambium ontstaan meer houtcellen dan bastcellen
B
cambium zorgt voor primaire diktegroei
C
bastvaten zitten in de kern , houtvaten dicht bij de bast van de boom
D
hoe verder van de kern van de stam, des te ouder het hout

Slide 43 - Quiz

welke bewering is waar?
A
houtvaten bevatten celkernen
B
de secundaire celwanden bevatten lignine
C
bastvaten bevatten geen dwarsverbanden
D
bastvaten bevatten celkernen

Slide 44 - Quiz

Wat is xyleem (xylem) en floeem (phloem)?

Slide 45 - Open question

Waardoor ontstaat het verschil in zomer,- en voorjaarshout?

Slide 46 - Open question

Wat is het verschil tussen kernhout en spinthout?

Slide 47 - Open question

Wat zijn mergstralen en wat is hun functie?

Slide 48 - Open question

Welke lagen haal je weg bij de productie van kurk?

Slide 49 - Open question