Thema 5 Planten B1 Bouw, groei en ontwikkeling

Thema 5 Planten
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 5 Planten

Slide 1 - Slide

Thema 5 Planten
B1
Bouw, groei en ontwikkeling

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Lees zelfstandig Ontdekken door

'Rode planeet zoekt groene vingers'

Slide 4 - Slide

Leerdoelen en begrippen B1
 • Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij kruid- en houtachtige planten plaatsvindt en dat stamcellen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Begrippen
dekweefsel, vaatweefsel, vulweefsel/grondweefsel, meristemen, groeipunten, celdelings en plasmagroeizone, celstrekking, celdifferentiaite, cambium, jaarring, jaargrens, plastiden, proplastide, etioplasten, chloroplasten, chromoplasten, leukoplasten, amyloplasten, elaioplasten, proteïnoplast

Slide 5 - Slide

weefels
nerven = vaten
epidermis
 • dekweefsel
 • bescherming waterverlies + infecties
vaatweefsel
 • vasculair weefsel
 • transportvaten
vulweefsel
 • grond weefsel 
 • opslag, stevigheid, fotosynthese

Slide 6 - Slide

weefsels 
het maakt niet uit waar je een doorsnede maakt van een plant je komt er 3 type weefsels tegen:
- dekweefsel
- vaatweefsel
- vulweefsel
elk bestaan uit meerdere type cellen

Slide 7 - Slide

vaatcel typen
bastcellen
 • levende cel
 • bastvaten

houtcellen
 •  NIET levende cel
 • houtvaten
 • afzetting cellulose en houtstof

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Groei en ontwikkeling
Wat is het verschil? (Onderstrepen in boek.)
Wat heeft de plant hiervoor nodig? 
Welke factoren kunnen beperkend zijn?

Ontwikkeling; veranderingen tijdens de groei (cellen en organen).

Slide 10 - Slide

celdeling
deelweefsels = meristemen
meristeemcellen = stamcellen
toppen stengels + wortel = groeipunt

proces: 
stamceldeling: 2 dochtercellen
1 van de 2 dochtercellen blijft stamcel
de andere gaat strekken en specialiseren 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

lenge- en diktegroei
lengtegroei:
 • stengeltop en worteltop
 • meristeem dat cambium heet
 • 1 vd 2 dochtercellen blijft in cambium
 • de andere cel gaat naar buiten
 • naar binnen toe: houtcellen 
 • naar buiten toe: bastcellen
lengtegroei->
dikte groei->

Slide 13 - Slide

vaten
bastvaten:
 • levende cel
 • dwarswand van de cel met openingen

houtvaten
 • niet levende cel
 • celwanden verdikken
 • cel verdwijnt, 
 • wanden niet

= zeefplaat

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Cambium
 • Delingweefsel
 • Houtcellen naar binnen gevormd, bastcellen naar buiten gevormd
 • Kunnen vaten vormen

Slide 18 - Slide

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 19 - Slide

Jaarringen
 • voorjaarshout: wijde houtvaten met dunne wanden
 • zomerhout: nauwe houtvaten met dikke wanden
 • jaargrens: tussen het donkere zomerhout en het lichte voorjaarshout
 • Niet in de bast, want de bastvaten worden snel samengedrukt

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

plastiden
problastiden = voorloper van alle
etio = voorloper chloroplast (in donker)
Leuko = voorloper van amylo / elaio / proteïno
amylo = zetmeel
elaio=oile
proteïno = eiwit

Slide 22 - Slide

Plastiden
= celorganel met functie in:
 • Fotosynthese (chloroplast)
 • Insecten lokken (chromoplast)
 • opslaan van reservestoffen (leukoplast: zetmeel, olie of eiwitten)

Vorming uit proplastiden (in meristeem)

Plastiden kunnen in een ander type overgaan 
--> afhankelijk van omstandigheden

Slide 23 - Slide

Maak opdracht 1 t/m 3

Neem daarna Leefwereldcontext 'Dendrochronoloog' door en maak opdracht 4 t/m 8

Oefen de flitskaarten en controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 24 - Slide

Extra video over diktegroei en jaarringen
Plus 6 open vragen ter controle

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Wat is cambium en in welke drie richtingen kan het cambium delen?

Slide 27 - Open question

Wat is xyleem (xylem) en floeem (phloem)?

Slide 28 - Open question

Waardoor ontstaat het verschil in zomer,- en voorjaarshout?

Slide 29 - Open question

Wat is het verschil tussen kernhout en spinthout?

Slide 30 - Open question

Wat zijn mergstralen en wat is hun functie?

Slide 31 - Open question

Welke lagen haal je weg bij de productie van kurk?

Slide 32 - Open question