6.4: Een kringloop

6.4: Een kringloop
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.4: Een kringloop

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 6 - Je groene omgeving
6.1 -Naast de deur
6.2 - Biotoop onder de loep
6.3 - Eten of gegeten worden
6.4 - Een kringloop

Slide 2 - Slide

Programma
Voorkennis vorige les
Leerdoelen 6.4
Theorie 6.4
Huiswerk & Samenvatten

Slide 3 - Slide

Hoe heet dit proces?

Slide 4 - Slide

Een ander woord voor een planteneter is een
A
Carnivoor
B
Plantivoor
C
Omnivoor
D
Herbivoor

Slide 5 - Quiz

Wat eten dieren?
Planteneters (herbivoren) - eten (delen van) planten
Vleeseters (carnivoren) - eten vlees (dus andere dieren)
Alleseters (omnivoren) - eten plantaardig en dierlijk voedsel


Slide 6 - Slide

Een simpele voedselketen is: A --> B. Welke schakel eet en welke wordt gegeten?
A
A eet en B wordt gegeten
B
B eet en A wordt gegeven

Slide 7 - Quiz

Voedselketen
Elk organisme is een schakel
Planten zijn altijd de eerste schakel (worden gegeten)

Slide 8 - Slide

Wat is een voedselweb?

Slide 9 - Open question

Voedselweb -> verzameling van voedselketens

Slide 10 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat er met natuurlijk afval gebeurt
Je kunt uitleggen wat een voedselkringloop is
Je kunt uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn
Je kunt de functie van bemesting uitleggen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Strooisellaag
Laag met natuurlijk afval (= dood organisch materiaal)

Bodemdieren eten natuurlijk afval: wormen eten blad, doodgravers eten muis

Slide 14 - Slide

Strooisellaag
Bacteriën & Schimmels leven van afval en poep bodemdieren

Bacteriën en schimmels maken mineralen

Slide 15 - Slide

Wat is natuurlijk afval?

Slide 16 - Open question

Voedselkringloop
Producenten 
Consumenten
Afvaleters
Reducenten

Slide 17 - Slide

Producenten
Produceren = maken

Planten maken  voedingsstoffen

Worden gegeten door consumenten en afvaleters

Slide 18 - Slide

Consumenten
Consumeren = gebruiken

Dieren en mensen eten voedingsstoffen 

Produceren afval (poep/plas) voor afvaleters

Slide 19 - Slide

Afvaleters
Bodemdieren eten afval van producenten en consumenten (poep)

Hiervan maken ze afvalresten (nog kleiner)


Slide 20 - Slide

Reducenten
Kleinste resten afgebroken door schimmels en bacteriën

Ze maken mineralen voor in de bodem die worden opgenomen door producenten

Slide 21 - Slide

Bij welke groep hoort een eik?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 22 - Quiz

Bij welke groep hoort een koolmeesje?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 23 - Quiz

Bij welke groep hoort een schimmel?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 24 - Quiz

Bij welke groep hoort een mestkever?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 25 - Quiz

Video kringloop
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-kringloop-in-het-bos/#q=biologie%20kringloop

Minuut 05:55 - ± 13:00

Slide 26 - Slide

Waarom mest strooien?

Slide 27 - Slide

Bemesten
Vier stappen:  (1) planten (2) groeien (=opnemen mineralen), (3) oogsten (=verwijderen plantenmateriaal), (4) strooien

Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor afvaleters en dus reducenten

Strooien van kunstmest heeft mineralen terug aan de natuur


Slide 28 - Slide

Waarom moet een boer op het land mesten?
A
Omdat het duur is zijn koeienmest te laten ophalen
B
Omdat mest door mestkevers wordt gegeten en die maken nieuwe planten
C
Omdat dit een lekker smaak geeft aan zijn producten
D
Er ontstaan geen mineralen omdat plantenmateriaal wordt verwijderd bij de oogst

Slide 29 - Quiz

Kunstmest
Dierlijke mest

Slide 30 - Slide

Opdrachten
Opdrachten 6.4 & Samenvatten

Slide 31 - Slide