Duurzaamheid

1 / 28
next
Slide 1: Slide
WetenschappenHoger onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Surf naar:
https://lessonup.app/code
&
voeg de code in die je links onderaan terugvindt.

Slide 2 - Slide

Wat is duurzaamheid volgens jou?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Koos jij A, B, C of D?

Slide 5 - Open question

1

Slide 6 - Video

Ecologisch evenwicht
3 elementen van onze planeet die elkaar beïnvloeden en een grote impact hebben op het klimaat:
 1. Bodem
 2. Water
 3. Lucht

Slide 7 - Slide

Bodem
 • Neemt 1/3de van het aardoppervlak in.
 • = reservaat voor voedingsstoffen die de planten voeden
 • Slechts 1/4 is bebouwbaar land geschikt voor landbouw 

Slide 8 - Slide

Water
 • 2/3 van de aarde bestaat uit wateroppervlakte
 • 95% zout water 
 • Warmte van de zon => water verdampt en vormen een wolk => produceren zoet water - regen, hagel of sneeuw => valt op de bodem => landbouw, bedrijven, zee.   

Slide 9 - Slide

Lucht
 • Atmosfeer rond de aarde is 800km dik. 
 • Natuurlijk broeikaseffect  => nodig om de temperatuur op aarde op een niveau te houden waarin wij kunnen leven. 

Slide 10 - Slide

Klimaatverandering
 • Broeikaseffect wordt versterkt door de mens => snelle klimaatverandering
 1. Industrie
 2. Intensieve landbouw
 3. Gezinnen 

Slide 11 - Slide

Wat viel jullie op aan het voorjaar in 2020?

Slide 12 - Open question

Natuurlijk broeikaseffect
 • Broeikasgassen maken onze aarde leefbaar
 • Door de mens stijgt de concentratie van broeikasgassen => woestijnen worden groter & ijskappen smelten
 1. Koolstofdioxide
 2. Waterdamp
 3. Methaan 

Slide 13 - Slide

Koolstofdioxide
 • gemotoriseerd vervoer
 • vliegtuigen
 • verwarmingsketels
 • elektriciteitscentrales
 • ontbossing 
 • ... 

Slide 14 - Slide

Waterdamp
Meer CO₂ in de lucht => lucht warmt op => meer water verdampt

                Extra gassen in de lucht zorgen voor een dikkere laag atmosfeer

Slide 15 - Slide

Methaan
 • veeteelt (herkauwers)
 • stortplaatsen
 • smeltende ijs thv de polen 

Blijft tot 10 jaar hangen in de atmosfeer 

Slide 16 - Slide

Het versterkte broeikaseffect

Slide 17 - Slide

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering?

Slide 18 - Open question

Klimaatverandering
Hangt af van 2 zaken die moeilijk voorspeld kunnen worden:
 1. In welke mate zal onze uitstoot van broeikasgassen toenemen of afnemen?
 2. In welke mate zal de versterking van het broeikaseffect het proces nog versnellen?
               
                  Vermoedelijk 1 tot 5 graden celsius stijgen

Slide 19 - Slide

Evolutie wereldbevolking
Sterke bevolkingstoename = belangrijke oorzaak van versterkt broeikaseffect

De verwachte evolutie van de
wereldbevolking kan je aflezen op een
bevolkingspiramide.

Slide 20 - Slide

De ecologische voetafdruk (EVA)
Ecologische voetafdruk berekenen 
 • elke consumptie kan omgerekend worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. 
 • de oppervlakte wordt berekend die nodig is om het bijhorende afval te verwerken/verwijderen 

Slide 21 - Slide

Wat doen jullie al bewust om je voetafdruk te verkleinen?

Slide 22 - Open question

Hoe kan je je EVA verkleinen?
 • Afval beperken
 • Voeding: vegetarisch, verse groenten, seizoensgroenten, Belgische producten 
 • Verwarming lager zetten
 • Keuken: deksel op de pan, regelmatig diepvries ontdooien
 • Sanitair water: minder lang douchen
 • Elektriciteit: spaarlamp, minder hoog wassen machine

Slide 23 - Slide

Green Evelien
TO DO:
Noteer tijdens het filmpje wat je zelf, eventueel of niet of helemaal nooit zou doen (ifv de taak).

Slide 24 - Slide

Taak bij les 8
 • 6 opdrachten - PowerPoint 
  "Duurzaam omgaan met de aarde_NAAM"
  + bronvermelding

Slide 25 - Slide

Taak
 • Opdracht 1:     / 2pt
 • Opdracht 2:    / 2pt 
 • Opdracht 3:   / 1pt
 • Opdracht 4:   / 2pt 
 • Opdracht 5:  / 1pt 
 • Opdracht 6:  / 1.5pt 
 • Bronvermelding:  / 0.5pt 

Slide 26 - Slide

00:00
Kunnen we verder blijven leven zoals we op dit moment doen?

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide