Εγκαταλελειμμένα, Χαμένα και Απορριφθέντα Εργαλεία (Secondary)

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ, ΧΑΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ (ΕΧΑ) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1 / 35
next
Slide 1: Slide
HistoryScience+3Secondary EducationAge 11-13

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Περιγραφή Η υπεραλίευση αδειάζει τους ωκεανούς, με το 90% των αλιευμάτων να έχουν ήδη υπεραλιευθεί. Ζητήματα όπως τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη θαλάσσια άγρια ζωή. Αυτό περιλαμβάνει την εμπλοκή σε εγκαταλελειμμένα, χαμένα και απορριπτόμενα εμπορικά αλιευτικά εργαλεία.

Instructions

Οδηγίες
Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων, χαμένων και απορριφθέντων (ALD) αλιευτικών εργαλείων στην εμπορική αλιευτική βιομηχανία και τις επιπτώσεις που έχει στη θαλάσσια άγρια ζωή.
Χρόνος: 45 λεπτά
Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructions

Worksheets

Items in this lesson

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ, ΧΑΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ (ΕΧΑ) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Slide 1 - Slide

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τους Sea Shepherd. Οι Sea Shepherd ιδρύθηκαν το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Οι Sea Shepherd εργάζονται παγκοσμίως για πολλά θέματα που αφορούν τους ωκεανούς, πραγματοποιώντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η ρύπανση των ωκεανών είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούνται για να περιορίσει την εξόντωση της θαλάσσιας ζωής.

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας
Κλικάρετε στην εικόνα
Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα ανατρέχουμε στα εικονίδια αυτά, για να αναγνωρίζουμε τις διδακτικές δράσεις.
Abandoned, lost and discarded fishing gear and it's impacts on marine wildlife.
Εγκαταλελειμμένα, χαμένα και απορριφθέντα (ΕΧΑ) αλιευτικά εργαλεία και το αντίκτυπο τους στη θαλάσσια άγρια ζωή.

Slide 3 - Slide

Σε αυτό το μάθημα, εξηγούμε το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων, χαμένων και απορριφθέντων (ΕΧΑ) αλιευτικών εργαλείων από την εμπορική αλιευτική βιομηχανία και το αντίκτυπο που έχει στη θαλάσσια άγρια ζωή.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ζητήστε από τους μαθητές σας να μεταβούν στο www.LessonUp.app

Τι γνωρίζετε ήδη για τα εγκαταλελειμμένα,
χαμένα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία;

Slide 4 - Mind map

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.

«Τι γνωρίζετε ήδη για τα εγκαταλελειμμένα, χαμένα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία;»

Slide 5 - Video

Άδειος ωκεανός έως το 2050
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έως το 2050 το οικοσύστημα του ωκεανού θα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, δίχως ψάρια δίχως άγρια θαλάσσια ζωή, αν δε ληφθούν επείγοντα μέτρα.
Δείξτε αυτό το βίντεο (2,53 λεπτά), το οποίο εξηγεί πόσο σημαντικά είναι όλα τα είδη για τον πλανήτη μας. https://www.youtube.com/watch?v=TLcA31VRlRU
Συζητήστε και αναλύστε το βίντεο με τους μαθητές.

Abandoned, lost and discarded fishing gear
become deadly ghosts in the ocean.
Τα Εγκαταλειμμένα, Χαμένα και Απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία γίνονται θανατηφόρα φαντάσματα στον ωκεανό.

Slide 6 - Slide

Αλιευτικά εργαλεία ΕΧΑ
Ένα ζήτημα που οδηγεί στην καταστροφή θαλάσσιας ζωής και που συμβάλλει σημαντικά στην ρύπανση του ωκεανού από πλαστικά είναι τα εγκαταλειμμένα, χαμένα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία από εμπορικά αλιευτικά σκάφη.
Αυτά τα δίχτυα αναφέρονται επίσης ως δίχτυα «φαντάσματα», επειδή επιπλέουν στον ωκεανό για πολλά χρόνια, στοιχειώνοντας και καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή.

Thousands of innocent victims each year.
150,000 whales, dolphins and seals  200,000 sea birds.

Χιλιάδες αθώα θύματα κάθε χρόνο.
150.000 φάλαινες, δελφίνια και φώκιες και 200.000 πτηνά.

Slide 7 - Slide

Αθώα θύματα
Πάνω από 150.000 φάλαινες, δελφίνια και φώκιες σκοτώνονται από δίχτυα «φαντάσματα» κάθε χρόνο.
Πάνω από 200.000 θαλάσσια πτηνά σκοτώνονται από δίχτυα «φαντάσματα»
κάθε χρόνο.

640,000 tonnes of ALD fishing gear each year.
640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων ΕΧΑ κάθε χρόνο.

Slide 8 - Slide

Πάνω από 640.000 τόνοι ΕΧΑ εργαλείων κάθε χρόνο
Κάθε χρόνο, η εμπορική αλιευτική βιομηχανία, και νόμιμη και παράνομη, είναι υπεύθυνη για πάνω από 640.000 τόνους αλιευτικών εργαλείων που εγκαταλείπονται, χάνονται ή απορρίπτονται στον ωκεανό.
Υπολογίζεται ότι 1.250 χιλιόμετρα (776,7 μίλια) διχτυών χάνονται μόνο στην αλιεία βαθέων υδάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.

Γιατί ή πώς πιστεύετε
ότι τα αλιευτικά εργαλεία
εγκαταλείπονται, χάνονται, ή απορρίπτονται;

Slide 9 - Mind map

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.

«Γιατί ή πώς πιστεύετε ότι τα αλιευτικά εργαλεία εγκαταλείπονται, χάνονται, ή απορρίπτονται;»

Abandoned fishing gear
Abandoned –  means the deliberate non retrieval of fishing gear.


ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Εγκαταλελειμμένο/-α - είναι η σκόπιμη μη ανάκτηση αλιευτικών εργαλείων.

Slide 10 - Slide

Εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία

Τι σημαίνει ΕΧΑ;

Εγκαταλελειμμένο/-α - είναι η σκόπιμη μη ανάκτηση αλιευτικών εργαλείων.

Αυτό σημαίνει ότι τα δίχτυα ή τα σχοινιά βρίσκονται στο νερό, αλλά γίνεται επιλογή να μην συλλεχθούν.


Γιατί ή πώς πιστεύετε ότι τα αλιευτικά εργαλεία εγκαταλείπονται, χάνονται, ή απορρίπτονται;

Slide 11 - Open question

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.
«Γιατί ή πώς πιστεύετε ότι τα αλιευτικά εργαλεία εγκαταλείπονται, χάνονται, ή απορρίπτονται;»

Abandoned fishing gear
Law enforcement pressure.
Εγκαταλελειμμένα
αλιευτικά εργαλεία
Πίεση από την επιβολή του νόμου.
ΕΧΑ – τα εργαλεία που εγκαταλείπονται όταν τα σκάφη δραπετεύουν από την επιβολή του νόμου.
Παράνομα εργαλεία– εγκαταλείπονται πριν την άφιξη στο λιμάνι σε περίπτωση επιθεώρησης.
Εγκαταλείπονται εάν δεν υπάρχει χρόνο για τη συλλογή τους.

Slide 12 - Slide

Εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία
Τα δίχτυα εγκαταλείπονται κυρίως λόγω της επιβολής του νόμου:
➢ ΕΧΑ - εργαλεία που αφήνονται πίσω, στην προσπάθεια των παράνομων αλιευτικών σκαφών να αποφύγουν τις κυρώσεις του νόμου
➢ Παράνομος εξοπλισμός – εγκαταλείπεται πριν την άφιξη στο λιμάνι σε περίπτωση επιθεώρησης.
➢ Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εξοπλισμού που πρέπει να συλλεχθεί – εγκατάλειψη εάν δεν υπάρχει χρόνος συλλογής τους.ΧΑΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χαμένο/-α – σημαίνει ότι ο αλιευτικός εξοπλισμός χάνεται στη θάλασσα κατά λάθος.

Slide 13 - Slide

Χαμένα αλιευτικά εργαλεία
Χαμένο/-α – σημαίνει ότι ο αλιευτικός εξοπλισμός χάνεται στη θάλασσα κατά λάθος.

.

Χαμένα αλιευτικά εργαλεία
Χωρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Μπλέκονται με τα εργαλεία άλλων σκαφών.
Τα αλιευτικά εργαλεία χάνονται κατά λάθος, οι σημαδούρες χάνονται από τα δίχτυα ή μετακινούνται με τον κακό καιρό.
Τα δίχτυα μπλέκονται σε βράχους ή υφάλους και δεν μπορούν να ανασυρθούν.
Ακραία καιρικά φαινόμενα – χάνονται ή πρέπει να εγκαταλειφθούν όταν διαφεύγουν από την καταιγίδα.

Slide 14 - Slide

Πώς χάνεται ο αλιευτικός εξοπλισμός;
Αυτό οφείλεται κυρίως σε χωρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες:
➢ Σύγκρουση εξαιτίας αλιευτικών εργαλείων - αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο εξοπλισμός ενός αλιευτικού μπορεί να εμπλέκεται με τα εργαλεία κάποιου άλλου ή με άλλο σκάφος (για παράδειγμα, απλάδια που στερεώνονται στη θέση τους, τα οποία αλιεύονται από σκάφος που αλιεύει σε τράτα ή με συρόμενα δίχτυα).
➢ Ο εξοπλισμός τοποθετείται σε λάθος μέρος - χάνεται κατά λάθος, δίχτυα χαλαρά δεμένα σε σημαδούρες/πλωτήρες ή μετακινούνται λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
➢ Φτωχό έδαφος - δίχτυα ή σχοινιά μπορεί να πιαστούν, αλλά να μην μπορούν να ανακτηθούν - να πιαστούν σε πετρώματα ή σε υφάλους.
➢ Ακραία καιρικά φαινόμενα – αλιευτικός εξοπλισμός χάνεται κατά την διάρκεια κακών καιρικών φαινομένων ή πρέπει να εγκαταλειφθεί όταν τα σκάφη προσπαθούν να αποφύγουν την κακοκαιρία, λύνεται ή πρέπει να κοπεί.


ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Απορριφθέντα: είναι η σκόπιμη απόρριψη αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα.

Slide 15 - Slide

Απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία
Απορριφθέντα: είναι η σκόπιμη απόρριψη αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα.
Πρόκειται για εργαλεία που μπορεί να βρίσκονται στα καταστρώματα των πλοίων και επιλέγονται να τα πεταχτούν στη θάλασσα.

Απορριφθέντα
αλιευτικά εργαλεία
Λειτουργική / οικονομική πίεση.

Υπερβολικό βάρος εργαλείων για το χώρο στο κατάστρωμα, ειδικά εάν έχουν μεγάλη ψαριά.
 Το σκάφος επέλεξε να πετάξει τα παλιά εργαλεία αντί να τα πετάξει στην ακτή, εξοικονομώντας χρήματα.
 Ο εξοπλισμός είναι κατεστραμμένος και μη χρησιμοποιήσιμος, είναι πιο εύκολο να απορρίπτεται στη θάλασσα, αντί να συσκευαστεί και να ασφαλιστεί για χερσαία απόρριψη.

Slide 16 - Slide

Γιατί απορρίπτονται τα αλιευτικά εργαλεία;
Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω λειτουργικής/οικονομικής πίεσης:
➢ Το σκάφος μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλος βάρος εργαλείων για το χώρο του σκάφους, ειδικά αν πιάσει ένα μεγάλο ψάρι, έτσι ρίχνει τα δίχτυα στη θάλασσα για να μειωθεί το βάρος.
➢ Το σκάφος επέλεξε να πετάξει τα παλιά εργαλεία αντί να τα πετάξει στην ακτή, εξοικονομώντας χρήματα με την απόρριψη.
➢ Ο εξοπλισμός είναι κατεστραμμένος και το σκάφος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, είναι πιο εύκολο να απορρίπτεται στη θάλασσα παρά να συσκευάζεται και να ασφαλίζεται για χερσαία απόρριψη.

tion.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Αλιευτικός στόλος
Βορείου Ατλαντικού

Στόλος 50 πλοίων

Κάθε πλοίο έχασε έως και 30χλμ διχτυών σε κάθε ταξίδι 2 μηνών.

Κάθε 2 μήνες = 1.500 χλμ.
χαμένων διχτυών.

750 τόνοι πλαστικής μόλυνσης.

Slide 17 - Slide

Μελέτη Περίπτωσης - Ψάρεμα καρχαριών βαθέων υδάτων του Βορείου Ατλαντικού 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ένας στόλος 50 πλοίων αλιεύει τον Βόρειο Ατλαντικό για καρχαρίες βαθέων υδάτων, ώστε να μπορούν να πουλήσουν λάδι συκωτιού καρχαρία από τους καρχαρίες που έχουν αλιευθεί.
Τα πλοία θα είχαν μεταξύ 6.000-9.000 χιλιόμετρα (3.728-5.592 μίλια) απλαδιών στο νερό κάθε φορά.
Κατά μέσο όρο, κάθε πλοίο θα έχανε έως και 30 χιλιόμετρα (18,6 μίλια) από το δίχτυ, σε κάθε ταξίδι που θα πραγματοποιούσε για ψάρεμα. Κάθε σκάφος θα έλειπε για έως και 2 μήνες, κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι ο στόλος των 50 σκαφών, θα έχανε έως και 1.500 χιλιόμετρα (932 μίλια) απλαδιού κάθε δύο μήνες, που αντιστοιχεί σε 750 τόνους πλαστικής ρύπανσης. Και αυτό είναι μόνο ένας στόλος 50 πλοίων.

ΤΥΠΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ
Το παρασυρόμενο δίχτυ (driftnet) αναφέρεται στην εγκατάσταση διχτυών κατά μήκος της επιφάνειας του ωκεανού.

Το παρασυρόμενο δίχτυ κρέμεται κατακόρυφα στο νερό, προσαρτημένο με σχοινιά κατά μήκος της επιφάνειας του ωκεανού, με σημαδούρες και βάρη κατά μήκος του πυθμένα.

Στοχοποιεί πτηνά του πελάγους που ζουν στον ανοιχτό ωκεανό.

Slide 18 - Slide

Είδη διχτυών ΕΧΑ (εγκαταλελειμμένα, χαμένα και απορριφθέντα) και χαμένος αλιευτικός εξοπλισμός
Το παρασυρόμενο δίχτυ (driftnet) αναφέρεται στην εγκατάσταση διχτυών κατά μήκος της επιφάνειας του ωκεανού. Το παρασυρόμενο δίχτυ δεν είναι αγκυροβολημένο στον πυθμένα του ωκεανού, αλλά κρέμεται κατακόρυφα στο νερό, συνδεόμενο με σχοινιά κατά μήκος της επιφάνειας του ωκεανού, με σημαδούρες και βάρη κατά μήκος του πυθμένα. Αυτά τα δίχτυα χρησιμοποιούνται για τα πελαγικά ψάρια, δηλαδή ψάρια που δεν βρίσκονται σε παράκτια ύδατα, υφάλους ή στο βυθό. Ζουν σε ανοιχτό ωκεανό και μπορούν να βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια.
Οι λαθροκυνηγοί συχνά συλλαμβάνονται κάνοντας χρήση παράνομων παρασυρόμενων διχτυών. Τον Δεκέμβριο του 1991, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που απαγορεύει τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών άνω των 2,5 χιλιομέτρων σε διεθνή ύδατα, από το 1993.
Παρόλα αυτά, ακόμα χρησιμοποιούνται από λαθροκυνηγούς.
Η μελέτη περίπτωσης για την επιχείρηση Driftnet των Sea Shepherd παρέχει επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με αυτό το θέμα.

ΤΥΠΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΠΛΑΔΙΑ
Τα απλάδια είναι τείχη με δίχτυα σε ευθεία γραμμή, που χρησιμοποιούν πλωτήρες στην επιφάνεια, το μήκος των γραμμών μπορεί να ρυθμιστεί για να τεθούν τα δίχτυα σε διάφορα βάθη.

Συνήθως, βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια και μπορεί να έχουν μήκος πολλών χιλιομέτρων. 

Χρησιμοποιούνται για ψάρια που ζουν σε βαθιά ύδατα όπως ο μπακαλιάρος. 

Slide 19 - Slide

Απλάδια
Τα απλάδια είναι τείχη με δίχτυα σε ευθεία γραμμή που είναι πολύ αποτελεσματικοί στην παγίδευση ψαριών. Χρησιμοποιώντας πλωτήρες στην επιφάνεια, το μήκος των γραμμών μπορεί να ρυθμιστεί για να τεθούν τα δίχτυα σε διάφορα βάθη. Συνήθως, βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια και μπορεί να έχουν μήκος πολλών χιλιομέτρων. Χρησιμοποιούνται για ψάρια που ζουν σε βαθιά ύδατα, όπως ο Μπακαλιάρος της Παταγονίας. Οι νόμοι για τα απλάδια διαφέρουν μεταξύ των χωρών.
Η χρήση τους χρονολογείται πολλούς αιώνες πριν. Οι παραδοσιακές εκδοχές τους ήταν κατασκευασμένες από οργανικά υλικά, όπως κλωστική κάνναβη, το οποίο σήμαινε ότι, εάν χάνονταν στη θάλασσα, θα μπορούσαν να διασπαστούν και να μην αποτελούν πρόβλημα για την θαλάσσια ζωή.
Τα σύγχρονα δίχτυα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και μπορούν να επιπλέουν στους ωκεανούς για πολλά χρόνια, παγιδεύοντας ανυποψίαστη θαλάσσια ζωή.
Η μελέτη περίπτωσης για την επιχείρηση Icefish των Sea Shepherd παρέχει επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με αυτό το θέμα.

ΤΥΠΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

Τα παραγάδια είναι σχοινιά πετονιάς που μπορούν να φτάσουν έως και 100 χλμ. (62,1 μίλια) με χιλιάδες αγκιστρωμένα δολώματα πάνω τους. 

Τα παραγάδια πελάγους, που αποτελούνται από το κύριο παραγάδι με μικρότερες πετονιές προσαρτημένες με γάντζους.

Slide 20 - Slide

Αλιεία με παραγάδια
Τα παραγάδια (long lines) είναι σχοινιά πετονιάς που μπορούν να φτάσουν έως και 100 χλμ. (62,1 μίλια) με χιλιάδες αγκιστρωμένα δολώματα πάνω τους. Θα πιάσουν οτιδήποτε προσπαθήσει να φάει το δόλωμα ή οποιοδήποτε ψάρι που πιάστηκε στα άγκιστρα. Αυτό περιλαμβάνει καρχαρίες, φώκιες και χελώνες.
Αυτά τα σχοινιά είναι, επίσης, επικίνδυνα για τα θαλάσσια πουλιά, τα οποία θα προσπαθήσουν να βουτήξουν και να πάρουν το δόλωμα από τα άγκιστρα ή τα ψάρια που τα έχουν πιάσει. Υπάρχουν δύο τύποι παραγαδιών, και οι δύο αποτελούνται από μια κύρια γραμμή σχοινιού αλιείας με την οποία συνδέονται μικρότερα σχοινιά που περιέχουν άγκιστρα:
➢ Το πελαγικό παραγάδι χρησιμοποιεί κανονικό σχοινί ψαρέματος για το κεντρικό σχοινί.
➢ Το καλωδιακό παραγάδι χρησιμοποιεί βαρύ σχοινί ψαρέματος για το κεντρικό σχοινί.

ΤΥΠΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ (FAD)

Αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί ως δόλωμα για ψάρια προς μια περιοχή για να διευκολύνουν τον εντοπισμό και το πιάσιμό τους.
Τα μικρότερα ψάρια χρησιμοποιούν τα επιπλέοντα θραύσματα για να κρυφτούν από μεγαλύτερα ψάρια του ανοιχτού ωκεανού.
Τα μεγαλύτερα ψάρια το ξέρουν αυτό οπότε πηγαίνουν στα θραύσματα για ένα εύκολο γεύμα.


Slide 21 - Slide

Άλλος αλιευτικός εξοπλισμός
Άλλα είδη εξοπλισμού περιλαμβάνουν:
➢ Κιούρτα (καλάθια ψαρέματος)
➢ Ψαροπαγίδες
➢ Συσκευές συγκέντρωσης ψαριών (FADs)
Τα FAD αποτελούνται από 2 μέρη: ένα πλωτό μέρος από πλαστικές δεξαμενές και φύλλα φοινίκων και ένα αγκυροβολημένο τμήμα, συνήθως κατασκευασμένο από ένα μακρύ νήμα από πολυπροπυλένιο, δεμένο γύρω από ένα βάρος από σκυρόδεμα ή πέτρες που «αγκυρώνουν» τη συσκευή βαθιά στον πυθμένα.

Γιατί τα δίχτυα
και άλλα είδη εξοπλισμού
δεν ανακτώνται από την αλιευτική βιομηχανία;

Slide 22 - Mind map

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.
«Γιατί τα δίχτυα και άλλα είδη εξοπλισμού δεν ανακτώνται από την αλιευτική βιομηχανία;»
Πιθανές απαντήσεις μπορεί να είναι:
➢ Μεγάλο το κόστος της συλλογής.
➢ Δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός.
➢ Λειτουργούν παράνομα και αποφεύγουν τις αρχές.
➢ Αδυναμία εύρεσης του χαμένου εξοπλισμού, καθώς δεν υπάρχει συσκευή εντοπισμού πάνω τους.Γιατί τα δίχτυα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός δεν ανακτώνται από την αλιευτική βιομηχανία;

Δεν υπάρχει ανίχνευση θέσης στον αλιευτικό εξοπλισμό.

Ο αλιευτικός εξοπλισμός δεν σημαίνεται από τους ιδιοκτήτες.

Slide 23 - Slide

Γιατί δεν ανακτώνται τα ΕΧΑ αλιευτικά εργαλεία;
Γιατί η αλιευτική βιομηχανία δεν ανακτά τα δίχτυα; Γιατί δεν θεωρείται υπεύθυνη;
Ένας από τους κύριους λόγους για τη μη ανάκτηση διχτυών είναι ότι δεν είναι ανιχνεύσιμα. Κανένα GPS ή άλλη συσκευή εντοπισμού δεν έχει συνδεθεί στα δίχτυα. Μπορεί να έχουν καταγράψει τις συντεταγμένες του πού ήταν τοποθετημένος αρχικά ο εξοπλισμός, αλλά σε κακές καιρικές συνθήκες μπορεί να έχει μετακινηθεί. Ορισμένα σκάφη ενδέχεται να μην έχουν καθόλου GPS.
Δεύτερον, τα αλιευτικά εργαλεία δεν σημαίνονται, επίσης, από τους ιδιοκτήτες, επομένως, είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για τα αλιευτικά εργαλεία μόλις ανακτηθεί από άλλο σκάφος.
Δεν υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που να απαιτούν την αναγνώριση ή την παρακολούθηση των αλιευτικών εργαλείων.

Slide 24 - Video

Επιπτώσεις για τη θαλάσσια άγρια ζωή και τον ωκεανό
Η θαλάσσια άγρια ζωή μπλέκεται στα δίχτυα «φαντάσματα».
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από 150.000 φάλαινες, δελφίνια και φώκιες σκοτώνονται κάθε χρόνο από δίχτυα «φαντάσματα».
Μερικά δίχτυα είναι κατασκευασμένα από υλικά που τα καθιστούν δύσκολο να ανιχνευθούν κάτω από το νερό, και για αυτό είναι αποτελεσματικά αλιευτικά εργαλεία.
Πάνω από 200.000 θαλάσσια πτηνά σκοτώνονται από εργαλεία «φαντάσματα» κάθε χρόνο.
Δείξτε αυτό το βίντεο (5,22 λεπτά) από την Επιχείρηση Milagro των Sea Shepherd, καθώς το πλήρωμα και το Ναυτικό του Μεξικού συνεργάζονται για να απελευθερώσουν μια φάλαινα παγιδευμένη σε παράνομα απλάδια. https://www.youtube.com/watch?v=L49AbW3wvJY&t=25s

Migrating whales become trapped in nets or cray pots.
Οι φάλαινες που μεταναστεύουν παγιδεύονται σε δίχτυα και καλάθια.

Slide 25 - Slide

Μεταναστευτικές φάλαινες
Ορισμένες αλιευτικές βιομηχανίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι μονοπάτια μετανάστευσης για φάλαινες. Οι μεταναστευτικές φάλαινες μπορούν εύκολα να εμπλακούν σε σχοινιά από καλάθια και παγίδες.


ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Τα δίχτυα φτιάχνονται από νάιλον - μέχρι και 40 χρόνια πριν να διαλυθούν.

Οι αλιευτικές πετονιές φτιάχνονται από μονόκλωνο νήμα - διαρκούς μέχρι και 600 χρόνια πριν να διαλυθούν. Οι πετονιές πελάγους μπορεί να είναι πάνω από 80 χλμ.

Slide 26 - Slide

Ρύπανση από πλαστικό
Τα δίχτυα ΕΧΑ κατασκευάζονται από πλαστικά, όπως το νάιλον και μπορούν να επιπλέουν στους ωκεανούς για πολλά χρόνια, παγιδεύοντας οποιαδήποτε θαλάσσια άγρια φύση που έρχεται σε επαφή μαζί τους.
➢ Το νάιλον μπορεί να διαρκέσει έως και 40 χρόνια πριν διαλυθεί.
 Τα σχοινιά ψαρέματος μπορούν να κατασκευαστούν από μονόκλωνο νήμα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει έως και 600 χρόνια πριν διαλυθεί. Οι πελαγικές μεγάλες γραμμές μπορούν να είναι 80 χιλιόμετρα (49,7 μίλια) ή περισσότερες γραμμές μονόκλωνου νήματος.

North Pacific Gyre
Up to 46% is plastic from fishing gear.
Στρόβιλος Βόρειου Ειρηνικού
Έως και 46% είναι πλαστικό από αλιευτικό εξοπλισμό.

Slide 27 - Slide

Στρόβιλος Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού
Ερευνητές που μελετούν τον Στρόβιλο του Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού, για ρύπανση από πλαστικό, υπολόγισαν ότι τα απορριφθέντα δίχτυα και τα σχοινιά, θα μπορούσαν να αποτελούν το 46% των πλαστικών, που επιπλέουν σε αυτό το μεγάλο κομμάτι σκουπιδιών (μελέτη 2018).

Removing illegal nets and lines from the ocean.
Sea Shepherd conducting campaigns around world.


Αφαίρεση παράνομων διχτυών και πετονιών από τον ωκεανό.

Οι Sea Shepherd διενεργούν εκστρατείες ανά τον κόσμο.

Slide 28 - Slide

Αφαιρώντας παράνομα δίχτυα και σχοινιά από τον ωκεανό Οργανισμοί όπως οι Sea Shepherd διεξάγουν εκστρατείες σε όλο τον κόσμο για να αφαιρέσουν αυτά τα δίχτυα από τον ωκεανό.

Ανατρέξτε στα μαθήματα Μελέτης Περίπτωσης των Sea Shepherd για παραδείγματα


Πώς πιστεύετε ότι η ποσότητα και οι επιπτώσεις των ΕΧΑ εργαλείων θα μπορούσαν να μειωθούν;

Slide 29 - Open question

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.

«Πώς πιστεύετε ότι η ποσότητα και οι επιπτώσεις των ΕΧΑ εργαλείων θα μπορούσαν να μειωθούν;»

Τρόποι μείωσης
του αλιευτικού εξοπλισμού ΕΧΑ
  • Αντιμετώπιση ΠΛΑ αλιείας.
  • Εισαγωγής συσκευών παρακολούθησης εξοπλισμού.
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και ανάκτηση διχτυών.
  • Αλλαγή υλικών παραγωγής διχτυών.
  • Απαίτηση αναφοράς χαμένου εξοπλισμού και του εντοπισμού τους.
  • Μείωση επικίνδυνων πρακτικών αλιείας.
  • Απαιτούμενη αναγνώριση όλων των αλιευτικών εργαλείων.
Slide 30 - Slide

Τρόποι μείωσης του ΕΧΑ αλιευτικού εξοπλισμού και των επιπτώσεών του.
Οι τρόποι μείωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:
➢ Αντιμετώπιση ζητήματος παράνομης αλιείας.
➢ Εισαγωγή συσκευών παρακολούθησης σε δίχτυα και εξοπλισμό.
➢ Υποχρεωτική παρακολούθηση των διχτυών - η αλιευτική βιομηχανία απαιτείται να αναλάβει την ευθύνη και να ανακτήσει τα δίκτυα ΕΧΑ.
➢ Αλλαγή υλικών παραγωγής διχτυών.
➢ Απαίτηση αναφοράς χαμένων εργαλείων και του εντοπισμού τους.
➢ Μείωση επικίνδυνων πρακτικών αλιείας, όπως η μη πλεύση σε κακές καιρικές συνθήκες.
➢ Απαιτούμενη αναγνώριση όλων των αλιευτικών εργαλείων.

Πώς πιστεύετε
ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε
στη ρύπανση από πλαστικό από τον αλιευτικό εξοπλισμό;

Slide 31 - Mind map

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.
«Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε στη ρύπανση από πλαστικό από τον αλιευτικό εξοπλισμό; »
➢ Εξασφάλιση επιστροφής των εργαλείων στο σπίτι.
➢ Αναφορά σε παρατημένα δίχτυα που βρήκατε στο νερό.
➢ Βοήθεια στην αφαίρεση των σκουπιδιών από τις παραλίες και τον ωκεανό, κάνοντας καθαρισμό - μερικές φορές τα δίχτυα ξεβράζονται στη στεριά.
➢ Εκπαίδευση καταδυτών για εντοπισμό διχτυών και συμμετοχή σε έναν οργανισμό όπως οι Sea Shepherd για βοήθεια στην ανάκτηση αλιευτικών εργαλείων ΕΧΑ.Γράψτε τρία πράγματα που έχετε μάθει.

Slide 32 - Open question

Τι μάθατε;
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.
«Γράψτε τρία πράγματα που έχετε μάθει.»Γράψτε κάτι πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 33 - Open question

Τι δεν καταλαβαίνετε;
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε στην τάξη.
«Γράψτε κάτι που δεν καταλάβατε.»

Slide 34 - Slide

Μελέτες Περίπτωσης Sea Shepherd
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συμβουλευτείτε κάποια μελέτη περίπτωσης των Sea Shepherd.

www.seashepherdglobal.org

Slide 35 - Slide

This item has no instructions