Pedagogisch klimaat OA 12.3 Orde en overwicht

Pedagogisch klimaat
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pedagogisch klimaat

Slide 1 - Slide

Vorige lessen 
Onderwijsassistent
12.1 klassenmanagement 
12.3 orde en overwicht

Slide 2 - Slide

Orde en overwicht
Klassenmanagement, pedagogisch klimaat, pedagogisch handelen, orde houden en overwicht hebben zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Orde houden en overwicht hebben hangt samen met jouw opvatting over:
  • Klassenmanagement & pedagogisch handelen
  • Manier van communiceren
  • Leiderschapsstijl
  • Omgaan met conflicten in de groep

Slide 3 - Slide

De vier R's 
  • Rust (innerlijk): Hiermee laat je zien dat je de situatie onder controle hebt. Vertrouwen, veiligheid.
  • Regelmaat (Voorspelbaarheid): bepaald ritme van werken, regels en afspraken.
  • Rechtvaardigheid: Betrouwbaar en eerlijk handelen
  • Redelijkheid (menselijkheid): Hiermee laat je zien dat aansluit bij de leerlingen en hun ontwikkelingsbehoeften. 

Slide 4 - Slide

Communicatie en leidersstijl
Actie = reactie
Wat wil je bereiken met je actie? 
Hoe wil je dat leerlingen met elkaar en de docent communiceren?
Wat voor houding kan ik daarbij aannemen? 
Hoe komt het dat deze manier van communiceren  bij mij past?
Wat voor relatie wil ik graag met mijn leerlingen? 

Slide 5 - Slide

Roos van Leary
Wat is je eigen uitkomst? 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Slide

Andere bepalende factoren
Lichaamstaal
Stemgeluiden en stemgebruik
gezichtsuitdrukkingen 
Congruent gedrag 

Slide 9 - Slide

The end
Vragen?

Slide 10 - Slide