05. Thema 5.3 Oren en ogen (1) 17-4

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 3: Oren en ogen
1 / 41
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 3: Oren en ogen

Slide 1 - Slide

Vandaag
Huiswerk bespreken
Thema 5 bs 3
Huiswerk

Slide 2 - Slide

Maken Thema 1:

Huiswerk 17 april
Maken §5.2: af
+
Leren 5.1 + 5.2KGT
Laat je samenvatting zien.

Slide 3 - Slide

Doel: 
 • Je kunt de delen van het oor benoemen met hun functie.
   
 • Je kunt de bouw en werking van het oog beschrijven.

Slide 4 - Slide

Begrippen uit de paragraaf

oorschelp - gehoorgang
trommelvlies - trommelholte - gehoorbeentjes
slakkenhuis - gehoorzenuw - buis van Eustachius
harde oogvlies - iris - hoornvlies - traanklieren - wimpers
oogspieren - glasachtig lichaam 
vaatvlies - netvlies - oogzenuw - gele vlek - blinde vlek
bijziend - verziend - holle lenzen - bolle lenzenSlide 5 - Slide

Bouw van het oor
(buitenkant)

Vangt geluiden op uit de lucht.

Geluiden zijn trillingen in de lucht.

Slide 6 - Slide

Trillingen
Geluid bestaat uit trillingen. Deze trillingen komen door de lucht heen in jouw oor. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bouw van het oor (binnenkant)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

(H)oren
1. Een geluidsprikkel wordt ontvangen door de zintuigcellen in het oor.

2. In de gehoorzintuig wordt de prikkel omgezet in een impuls.

3. Het impuls wordt verzonden via je zenuwen naar de hersenen.

-> Je neemt geluid waar (waarnemen).

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Buis van Eustachius
Buisje tussen trommelholte en keelholte.

Zorgt ervoor dat de luchtdruk aan beide zijdes gelijkt blijft.

Bijvoorbeeld door slikken of gapen.

"Dicht klappen van je oren op grote hoogte, bijvoorbeeld in een vliegtuig"

Slide 13 - Slide

Ontvangen
De lucht trillingen worden ontvangen door de oorschelp, daarna het gehoorgang en komt dan de trommelvlies tegen. Die trilt mee
Lucht trillingen.
Geluid is trillingen in de lucht, deze kan onze oor ontvangen.
Versterking
De trillingen worden versterkt door de gehoorbeentjes
Omzetten
 • De gehoorbeentjes geven de trillingen door aan het slakkenhuis.
 • In het slakkenhuis zitten zintuigcellen die de trillingen omzetten in impulsen.
 • De impulsen gaan door de gehoorzenuw naar de hersenen toe.
Waarneming
Je hersenen ontvangen de impulsen en vertalen ze naar geluid.
Leerdoel
Je beschrijft hoe het oor geluidstrillingen omzet in impulsen en hoe die bij de hersenen komen.
  Je beschrijft hoe het oor geluidstrillingen omzet in impulsen en hoe die bij de hersenen komen

  Slide 14 - Slide

  Omzetten
  • De ___________geven de trillingen door aan het ___________.
  • In het slakkenhuis zitten zintuigcellen die de trillingen omzetten in impulsen.
  • De impulsen gaan door de gehoorzenuw naar de hersenen toe.
  Versterking
  De trillingen worden versterkt door de gehoorbeentjes
  Ontvangen
  De lucht trillingen worden ontvangen door de __________, daarna het _________ en komt dan de _________ tegen. Die trilt mee

  Slide 15 - Drag question

  Doel: 
  • Je kunt de delen van het oor benoemen met hun functie.
    
  • Je kunt de bouw en werking van het oog beschrijven.

  Slide 16 - Slide

  Slide 17 - Video

  Buitenkant van het oog
  Door de pupil komt licht het oog binnen
  Achter de pupil ligt de lens: zorgt ervoor dat je scherp kunt zien

  Slide 18 - Slide

  Het oog: de buitenkant
  Wenkbrauw
  Ooglid
  Wimpers
  Pupil
  Iris
  Harde oogvlies

  Slide 19 - Slide

  Bouw van het oog
  De bouw van de ogen
  Het oog bestaat uit drie lagen: 
  • harde oogvlies
  • vaatvlies
  • netvlies

  Slide 20 - Slide

  Bouw van het oog: binnenkant
  Vaatvlies
  vlies met veel 
  bloedvaten

  Netvlies: zintuigcellen
  liggen hierin


  Slide 21 - Slide

  De bouw van de ogen
  In het netvlies ligt de gele vlek: hiermee kun je het scherpst zien

  De plek waar de 
  oogzenuw het oog 
  verlaat is 
  de blinde vlek

  Slide 22 - Slide

  De binnenkant van een oog
  Aan het harde oogvlies zitten oogspieren vast (zie afbeelding). De oogspieren draaien de ogen in de richting waarin je kijkt.


  Slide 23 - Slide

  Het oog: binnenkant
  Oogspieren - draaien het oog in de richting waarin je kijkt
  1
  Glasachtig lichaam - houdt het netvlies op zijn plaats
  2
  Harde oogvlies - stevig, geeft bescherming
  3
  Hoornvlies - voortzetting van harde ooglives aan de voorkant (dus bescherming)
  4
  Vaatvlies - bevat veel bloedvaten
  5
  Netvlies - bevat zintuigcellen die licht waarnemen; in de zintuigcellen ontstaan dan impulsen
  6
  Pupil - opening in de iris, regelt de hoeveelheid licht dat door het oog komt
  8
  iris - voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant (is gekleurd)
  9
  Gele vlek - plaats in het centrum van het netvlies. Hiermee kun je het scherpst zien. 
  10
  Blinde vlek - hier verlaat de oogzenuw het oog, bevat geen zintuigcellen
  11
  Oogzenuw - brengt/ geleidt impulsen van het netvlies naar de hersenen
  12
  Lens - achter de iris en pupil, zorgt ervoor dat je scherp kunt zien
  7

  Slide 24 - Slide

  De werking van het oog

  Slide 25 - Slide

  Werking oog

  Slide 26 - Slide

  Zien
  De lens kan boller en platter worden, zodat het licht precies op het netvlies valt

  Slide 27 - Slide

  Bijziend:  dichtbij goed, veraf slecht
  Holle. Negatieve lens in de bril
  Bijziend: Oogbol te lang of lichtstralen worden te snel
  gebroken

  Slide 28 - Slide

  Verziend:  veraf goed, dichtbij slecht
  Bolle, Positieve lens in de bril

  Slide 29 - Slide

  Bijziend & Verziend
  Bijziend: ziet dichtbij scherp. De lens is te bol of de oogbol is te lang
  Verziend: ziet in de verte scherp. De lens is te plat of de oogbol te kort

  Slide 30 - Slide

  Negatief & postief
  Bijziend: ziet dichtbij scherp
  • negatieve bril nodig

  Verziend: ziet in de verte scherp
  • positieve bril nodig

  Slide 31 - Slide

  Bijziend & Verziend
  Overzicht

  Slide 32 - Slide

  Pupilreflex
  Regelt de hoeveelheid licht die het oog binnen valt

  Slide 33 - Slide

  Bij fel licht is de pupil...
  A
  klein
  B
  groot

  Slide 34 - Quiz

  Maken Thema 1:

  Huiswerk 18 april
  Maken §5.3: 1-4
  +
  Leren 5.1 + 5.2 + 5.3  KGT

  Slide 35 - Slide

  Gezichtsbedrog
  • Soms denk je iets te zien, terwijl het in werkelijkheid anders is. 

   • Je hersenen vertalen iets wat je ziet naar iets dat je kent

  Slide 36 - Slide

  Slide 37 - Video

  Practica 
  Nr. 1  - Basisstof 1: blz. 135           : Warmte- en koude zintuigen
  Nr. 2  - Basisstof 2: blz. 136         : Smaakzintuigen  (evt.)
  Nr. 3  - Basisstof 2: blz. 137         : Tastknopjes
  Nr. 4  - Basisstof 3: blz. 138         : De pupilreflex


  Slide 38 - Slide

  Nabespreking
  Hoe is het gegaan?
  Wat ging goed?
  Wat vond je moeilijk?
  Welke vragen heb je nog?

  Slide 39 - Slide

  Slide 41 - Video