wk 20: herhaling woordsoorten + mv + bwb + zww/hww 1V

Wat we deze week gaan doen:
Grammatica:
 • Je leert meewerkend voorwerp
 • We herhalen de woordsoorten  tot nu toe: znw / lw / bnw / vz 
 • Je leert het zelfstandig en hulpwerkwoord
 • Je mag je alvast verdiepen in de bijwoordelijke bepaling

Tekstbegrip:
 • Je weet aan welke punten een activerende tekst moet voldoen
 • Je kunt een activerende tekst typen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Middelbare school

This lesson contains 15 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Wat we deze week gaan doen:
Grammatica:
 • Je leert meewerkend voorwerp
 • We herhalen de woordsoorten  tot nu toe: znw / lw / bnw / vz 
 • Je leert het zelfstandig en hulpwerkwoord
 • Je mag je alvast verdiepen in de bijwoordelijke bepaling

Tekstbegrip:
 • Je weet aan welke punten een activerende tekst moet voldoen
 • Je kunt een activerende tekst typen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Terugblik vorige les --> voorzetsel (vz)

......... de kast


......... het feest
in
op
onder
naast
met
tijdens
na
ondanks
voor
tussen
achter
uit
boven
........

Slide 3 - Slide

(moeilijk)

Lees de uitleg in dia's 6 en 7 over de bijwoordelijke bepaling (bwb). Bekijk ook de uitleg in dia 8. Maak hiervan aantekeningen in je schrift.

Schooltas: 

blz. 189 opdr 9 maken
blz. 189 opdr 10 (t/m zin 4 maken)
blz. 190 opdr 11 maken

Luister naar de uitleg in dia 9 over het zelfstandig en hulpwerkwoord.

blz. 239 maken opdr 7 (alleen vr 1 en 4)

(normaal)

Bekijk het filmpje in dia 5 over het meewerkend voorwerp. Maak hiervan aantekeningen in je schrift.

Schooltas: 
blz. 187 opdr 5 maken
blz. 187 opdr 6 maken
blz. 188 opdr 7 (t/m zin 4 maken)

Luister naar de uitleg in dia 9 over het zelfstandig en hulpwerkwoord.

blz. 239 maken opdr 7 (alleen vr 1 en 4)

1 vwo wk 20

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

Bijwoordelijke bepaling (bwb)
De bijwoordelijke bepaling is de prullenbak van de zinsdelen. Alles wat je overhoudt nadat je het meewerkend voorwerp hebt gevonden, hoort in de prullenbak: de bwb.
Er zijn heel veel bijwoordelijke bepalingen. De belangrijkste drie geven een antwoord op Waar? Wanneer? Hoe

Slide 6 - Slide

Vervolg bwb
Waar? Wanneer? Hoe? Dit zijn dus de belangrijkste vragen. Dit betekent dat het zinsdeel dat je overhoudt vaak het antwoord is op één van deze drie vragen. Maar er zijn veel meer bijwoordelijke bepalingen. Ze kunnen ook een antwoord geven op vragen zoals: Met wie? Waardoor? Waarom? In plaats van? Hoe lang? etc.

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Zelfstandig werkwoord (zww) en hulpwerkwoord (hww)
Ga naar drive --> grammatica --> digitale lessen --> zww en hww

Luister naar de uitleg en maak een aantekening in je schrift. Geef de aantekening de naam: zelfstandig en hulpwerkwoord.

Slide 9 - Slide

Tekstbegrip

Slide 10 - Slide

Huiswerkopdracht bespreken: mening op één van de reacties
Enkele leerlingen krijgen de beurt hun mening voor te lezen. 

We luisteren en letten op:
1. Heeft de leerlingen duidelijk zijn/ haar of haar mening gegeven?
2. Is de mening voldoende ondersteund met argumenten?

Slide 11 - Slide

Herhaling blok 1 lezen:

 • informerende teksten
 • uiteenzettende teksten
 • beschouwende teksten
 • betogende teksten
 • aansporende / activerende teksten
 • amuserende teksten

Slide 12 - Slide

Opdracht activerende tekst ontwerpen
 • normale prijs: 5 euro per 10 tulpen, maar nu is er een weekactie:?
 • in verschillende kleuren te koop
 • geef aan waarom deze tulpen zo leuk staan in huis

Slide 13 - Slide

Activerende teksten
We gaan naar 4 activerende reclameteksten kijken die klasgenoten bij de vorige dia hebben ontworpen. Jullie opdracht:
- Is de tekst activerend (wordt de lezer uitgenodigd iets te gaan doen?)
- Is aan de complete opdracht voldaan?
- Heb je tips om de poster nog beter / mooier te maken?

Slide 14 - Slide

Afsluiting 1 vwo
Huiswerk in Som:
grammatica:
moeilijke programma: De aantekening over de bwb staat in je schrift. Je hebt opdr 9 gemaakt en opdr 10 (t/m zni 4) op blz. 189 en opdr 11 op blz. 190. De aantekening over het zww en hww staat in je schrift. Opdr 7 (alleen vr 1 en 4) van blz. 239 zijn gemaakt.
normale programma: De aantekening over het mv staat in je schrift. Je hebt opdr 5 en 6 gemaakt op blz. 187 en opdr 7 (t/m zin 4) op blz. 188. De aantekening over het zww en hww staat in je schrift. Opdr 7 (alleen vr 1 en 4) van blz. 239 zijn gemaakt.


In de volgende les  krijg je een formatieve  toets over: woordsoorten (znw, lw, bnw, vz) en zinsdelen (wwg, ond, lw, mw, bwb)

Slide 15 - Slide