нийгэмшилтийн үндсэн агентийг нэрлэнэ үү?

нийгэмшилтийн үндсэн агентийг нэрлэнэ үү?
1 / 10
next
Slide 1: Slide
НийгэмSpecial Education

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

Items in this lesson

нийгэмшилтийн үндсэн агентийг нэрлэнэ үү?

Slide 1 - Slide


A
гэр бүл
B
сургууль
C
боловсрол
D
цэцэрлэг

Slide 2 - Quiz

соёлыг бүрдүүлэгч элемэнт

Slide 3 - Mind map

нийгэмшлийн агентийг нэрлэнэ үү

Slide 4 - Open question

элитийн соёл

Slide 5 - Open question

Text

Slide 6 - Drag question

амьд явах
татвар төлах
үүрэг
эрх

Slide 7 - Drag question

1

Slide 8 - Video

00:00

A

Slide 9 - Quiz


😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll