Herhaling wiskunde 1A trimester 1

Wat is het cijfer van de tientallen in het getal 5 067?
A
5
B
0
C
6
D
7
1 / 45
next
Slide 1: Quiz
WiskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat is het cijfer van de tientallen in het getal 5 067?
A
5
B
0
C
6
D
7

Slide 1 - Quiz

Plaats de ruimtefiguur bij juiste benaming.
Cilinder
Bol
Kubus
Kegel
cirkel
recht prisma
balk
vierkant
piramide

Slide 2 - Drag question

- 15 + 26 =

Slide 3 - Open question

Als de exponent van een macht met een negatief grondtal oneven is, dan is die macht altijd
A
positief
B
negatief

Slide 4 - Quiz

Noteer in symbolen:
jouw resultaat (r) moet meer dan een 7 zijn.

Slide 5 - Open question

Geef de definitie van evenwijdige rechten.

Slide 6 - Open question

Hoe lees je:
|-15|

Slide 7 - Open question

Als deeltal en deler hetzelfde toestandsteken hebben, dan heeft het quotiënt ook dat toestandsteken.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quiz

Van welk getal is derdemacht gelijk aan - 8?

Slide 9 - Open question

-80 : 5 =

Slide 10 - Open question

Plaats de benaming bij het cijfer 6.
som
verschil
exponent
term
factor
grondtal
deler
product
15 - 9 = 6
6² = 36
-54 : 6 = -9
-28 + 6 = - 22
-2 . (-3) = 6

Slide 11 - Drag question

0 : (-6) =

Slide 12 - Open question

19 - 39 =

Slide 13 - Open question

(-4)² =

Slide 14 - Open question

Welke twee natuurlijke getallen zijn gelijk aan hun vierkantswortel?

Slide 15 - Open question

Welk getal is 1D kleiner dan 25 612?

Slide 16 - Open question

Plaats de benaming bij de juiste figuur.
rechte
halfrechte
lijnstuk
punt

Slide 17 - Drag question

|-26|

Slide 18 - Open question

-7 ........ 7
A
<
B
>
C
=

Slide 19 - Quiz

De nulde macht van een geheel getal, verschillend van nul, is altijd ....
A
nul
B
één

Slide 20 - Quiz

Als deler en quotiënt gelijk zijn aan 10, dan is deeltal gelijk aan ...

Slide 21 - Open question

Van welk natuurlijk getal is het kwadraat het dubbele van het getal zelf?

Slide 22 - Open question

Welke cijfers kunnen er op de stip staan zodat het getal deelbaar is
door 4?
Getal: 2 1 . 4

Slide 23 - Open question

k.g.v. (12,15) =

Slide 24 - Open question

De eerste coördinaat van een coördinaat in het eerste kwadrant is ...
A
positief
B
negatief

Slide 25 - Quiz

Plaats de benaming bij het juist cijfer.
1
2
3
4
5
grondvlak
zijvlak
bovenvlak
ribbe
hoekpunt

Slide 26 - Drag question

Onderlinge ligging
van a en b?
A
evenwijdig
B
loodrecht snijdend
C
snijdend
D
kruisend

Slide 27 - Quiz

Als a ⊥ b en b ⊥ c en c ⊥ d dan a ....... d
A
evenwijdig
B
snijdend
C
loodrecht

Slide 28 - Quiz

85 + (-22) =

Slide 29 - Open question

Wat is het kwadraat van 9?

Slide 30 - Open question

Wat is de vierkantswortel van 121?

Slide 31 - Open question

Plaats de notatie bij de juiste afbeelding.
AB
[AB
AB]
[AB]

Slide 32 - Drag question

De som van twee getallen is 22. Het verschil van deze getallen is 4. De termen zijn ...

Slide 33 - Open question

Als c gelijk is aan zijn tegengestelde, dan is c gelijk aan 0.
A
waar
B
niet waar

Slide 34 - Quiz

Geef alle natuurlijke getallen die voldoen aan -3 < x < 4

Slide 35 - Open question

Als twee gehele getallen een verschillend teken hebben, dan is hun som altijd negatief.
A
waar
B
niet waar

Slide 36 - Quiz

-(-20) =

Slide 37 - Open question

Lees je als:

Slide 38 - Open question

Onderlinge ligging van
a en c
A
evenwijdig
B
loodrecht snijdend
C
snijdend
D
kruisend

Slide 39 - Quiz

De y-coördinaat van een coördinaatgetal in kwadrant 3 is ....
A
positief
B
negatief

Slide 40 - Quiz

Als de eerste term het dubbele is van de tweede term, dan is het verschil gelijk aan

Slide 41 - Open question

Deeltal en quotiënt zijn gelijk aan 122. Dan is de deler gelijk aan ...

Slide 42 - Open question

Als je bij -10 een geheel getal optelt, is de som altijd groter dan -10.
A
waar
B
niet waar

Slide 43 - Quiz

-23 . 11 =

Slide 44 - Open question

Een getal is deelbaar door 3 als ...

Slide 45 - Open question