Les 2: Hoofdstuk 1 par 1.3

 KT-1: Managementassistent
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Kantoor en TechniekTertiary Education

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 KT-1: Managementassistent

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

LessonUp
 1. Download en open de app 

 2. Registreer jezelf
 3. log in
 4. voer de klassencode
 5. Maak aantekeningen

Slide 3 - Slide

Managementassistent

Slide 4 - Slide

Inhoud
 • Herhaling vorige les
 • 1.3 Technische vaargiheden van de managementassistent

Slide 5 - Slide

1.3 Technische vaardigheden van de managementassistent

Slide 6 - Slide

1.3 Technische vaardigheden van de managementassistent
 • Technische vaardigheden zijn natuurlijk van groot belang voor de managementassistent.
 • De computer, laptop, iPad en andere handige apparaten.
 • Vergeet niet de programma’s die het leven van een managementassistent veel makkelijker en duidelijker maken.

      Vb. OneNote, Sharepoint, iBabs, Office                          
             365.

Slide 7 - Slide

1.3 Technische vaardigheden van de managementassistent
 • Algemene vakkennis: Kennis die door een beroepsopleiding en bijscholing wordt verkregen.

 • Specifieke vakkennis: Kennis die verkregen wordt door extra lessen te volgen die specifiek betrekking hebben op bepaalde handelingen of aspecten van de huidige baan. 

Slide 8 - Slide

Voorbeelden van algemene vakkennis:
 • Beheersing van de Nederlandse taal of andere talen in woord of geschrift;
 • Secretariële werkzaamheden uitvoeren: telefoneren, archiveren, postbehandeling en opstellen van rapportages;
 • Uitvoeren van representatieve taken, denk hierbij aan public relations;
 • Bedienen van kantoorapparatuur zoals telefoon, fax, kopieermachine, beamer etc;
 • Kennis hebben van diverse softwareprogramma’s zoals Microsoft Office, PowerPoint en andere programma’s;
 • Inzicht in de diverse organisatievormen en het eigen bedrijf.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

1.3 Specifieke vakkennis

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

0

Slide 14 - Video

Opgaven
6 en 7

Slide 15 - Slide

Vragen 6 en 7

Slide 16 - Slide

Eigenschappen van de managementassistent
Fucntie van de managementassistent
Plannen
Flexibiliteit
Creativiteit
Coördineren
Delegeren

Slide 17 - Drag question

Als secretaresse / management assistent is het belangrijk om overweg te kunnen met verschillende social media en online tools.
A
jazeker
B
nee
C
soms
D
dat hangt af van je werk en het bedrijf waarin je werkt

Slide 18 - Quiz

6. Waarom zijn de technische vaardigheden zo belangrijk voor de managementassistent?
Technische vaardigheden zijn natuurlijk van groot belang voor de managementassistent. Denk hierbij aan de computer, laptop, iPad en andere handige apparaten. Vergeet niet de programma’s die het leven van een managementassistent veel makkelijker en duidelijker maken.

Slide 19 - Slide

Met betrekking tot het verwerven van technische vaardigheden kennen we de algemeen vakkennis en de specifieke vakkenis. Wat versta je hieronder?
 • Algemene vakkennis -> Kennis die door een beroepsopleiding en bijscholing wordt verkregen.

 • Specifieke vakkennis -> Kennis die verkregen wordt door extra lessen te volgen die specifiek betrekking hebben op bepaalde handelingen of aspecten van de huidige baan. 

Slide 20 - Slide

einde van de les

Slide 21 - Slide

Questions?

Slide 22 - Slide