H4, P4; Globalisering verandert de wereld

4.4 Globalisering verandert de wereld
P4.4 Globalisering verandert de wereld
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.4 Globalisering verandert de wereld
P4.4 Globalisering verandert de wereld

Slide 1 - Slide

Planning
- Vorige les
- Nieuwe leerdoelen
- Uitleg + aantekeningen
- Huiswerk
- Check!

Slide 2 - Slide

Leerdoelen deze week
Aan het einde van de les kun je...

...uitleggen door welke ontwikkelingen de wereld steeds meer ‘krimpt’
...verklaren waarom sommige gebieden meer profiteren van de globalisering dan andere gebieden
...goederen indelen naar grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

Slide 3 - Slide

De weg van een spijkerbroek

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

1 MNO's

Slide 8 - Slide

Bijv. Europese Unie: 

vrij verkeer van personen en goederen
2 Open grenzen

Slide 9 - Slide

3 De wereld krimpt
De afstand die je vanuit Amsterdam in één uur kunt afleggen wordt steeds groter

Slide 10 - Slide

Patronen veranderen
1 De rol van periferie, semiperiferie en centrum


Lonen liggen lager in de periferie en semiperiferie

Slide 11 - Slide

Patronen veranderen
2  Welvaart verschuift (China wordt welvarender)


Gevolg: 
- Landen zonder grondstoffen profiren niet mee
- Juist in rijke landen worden de  verschillen groter

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Sleep de afbeeldingen naar de juiste categorie.
Grondstoffen
Half
fabricaten
Eindproducten

Slide 14 - Drag question

Globalisering is:
A
De groei van mensen in steden
B
De toenemende uitwisseling van informatie en goederen wereldwijd
C
De toename van influencers op Instagram
D
De toenemende afname van mensen die in fabrieken werken in westerse landen

Slide 15 - Quiz

Als een bedrijf ook een vestiging heeft in een ander land...
A
Dan is het al een Mno
B
Dan is het geen Mno, er moeten vestigingen zijn in meerdere landen
C
Het gaat vooral om de waarde van het bedrijf

Slide 16 - Quiz

Zijn de afstanden wereldwijd relatief groter of kleiner geworden?
A
groter
B
kleiner
C
allebei niet

Slide 17 - Quiz

Wat kwam er traditioneel uit de periferie ?
A
informatie
B
grondstoffen
C
halffabricaten

Slide 18 - Quiz