START_KUA_H5

KUNST ALGEMEEN 2022-2023
havo eindexamenklas 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

KUNST ALGEMEEN 2022-2023
havo eindexamenklas 

Slide 1 - Slide

wat weet je nog??

Slide 2 - Slide

Examen-onderwerpen havo KUA 2020-2021
- Modernisme (eind 19e eeuw - eerste helft 20e eeuw) 
Hoofdstuk 8
- Massacultuur (tweede helft 20e eeuw)
Hoofdstuk 9
- Burgelijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw
Hoofdstuk 5

Slide 3 - Slide

Modernisme

Slide 4 - Mind map

Periode Modernisme:
A
1850-1900
B
1900-1950
C
1950-2000
D
2000- heden

Slide 5 - Quiz

Kenmerken Modernisme
A
traditioneel, kwaliteit, waarneming,
B
intuïtie, individualisme, idealisme
C
experimenteel, expressief, radicaal, primitief, onderbewuste
D
consumptie maatschappij, inhoudsloos, alledaagse, onbegrensde mogelijkheden.

Slide 6 - Quiz

Massacultuur

Slide 7 - Mind map

Periode Massacultuur
A
1850-1900
B
1900-1950
C
1950-2000
D
2000-heden

Slide 8 - Quiz

Kenmerken Massacultuur
A
Welvaart, dagelijks leven, vernieuwing, onbegrensde mogelijkheden, oppervlakkigheid
B
Welvaart, goede handel, pracht en praal, adel.
C
inhoud boven vorm, hoe hogere sociale klasse hoe succesvoller, populaire massamedia
D
men zocht antwoorden over de aard van de kunst van het leven, verzet tegen traditionele opvattingen.

Slide 9 - Quiz

Modernisme:
- Verzamelnaam vernieuwe stromingen kunsten westerse maatschappij eind 19e eeuw t/m eerste helft 20e eeuw.
- Vooral na WOII verzet tegen traditionele opvattingen (in kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie, dagelijkse leven etc.)
- Beeldende kunst: Modernisme is brede avant gardische beweging 1e helft 20e eeuw. Men zocht antwoorden over aard van kunst van het leven.
- Kenmerken: experimenteel, radicaal, readymade, primitief,internationaal, expressieve waarheid, kunst en nijverheid, onderbewuste.

Slide 10 - Slide

Massacultuur
 - Cultuur van de grote massa, gekenmerkt door persoonlijkheid en oppervlakkigheid. 
- 2e helft 20e eeuw -> Na WOII mensen welvarender. Consumptie maatschappij.
- Massamedia- tv, film, tijdschriften, kranten: Wereld wordt kleiner.
Marketing & reclame -> grote stempel dagelijks leven.
- Allerdaagse dingen worden gebruikt in de kunst
- VS Winnaar WOII, rijkste modernste land
- Vernieuwing, onbegrensde mogelijkheden
- Amerikaanse cultuur: overrompeld / inhoudsloos. Vorm boven inhoud!
- American Dream (geen adel etc. Hard werken=top bereiken)
- Tegenhangers: verzetten zich tegen showelement

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide


Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide