Hoofdstuk 2 ontwikkelingsgebieden, les 6 (digitaal)

Ontwikkelingspsychologie 
Week 2: puber en de adolescent 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie 
Week 2: puber en de adolescent 

Slide 1 - Slide

Hoe is het met je? Zit je op fijne plek om de les te volgen?

Slide 2 - Mind map

Eerst even dit
 • De huidige situatie zorgt ervoor dat we alles qua onderwijs digitaal doen.
 • Via Youtube wil ik korte filmpjes online zetten over verschillende onderwerpen.
 • Jullie hebben daar invloed op daar aan te geven wat moeilijk is en extra uitleg nodig zou kunnen hebben
 • Zodra een video online komt vermeld ik dat op mijn docenten instagram: Les_van_Jeroen.
 • Youtube: de naam van de pagina komt op de insta. 

Slide 3 - Slide

Hoeveel ontwikkelingsfases kennen we? En hoe heten al die fasen?

Slide 4 - Open question

Ontwikkelingsfases 
 • Baby: 0 - 2 jaar
 • Peuter: 2 - 4 jaar
 • Kleuter: 4 - 6 jaar
 • Jongere schookind: 6 - 10 jaar
 • Oudere schoolkind: 10 - 12 jaar
 • Puber: 12 - 16 jaar
 • Adolescent: 17 - 23
 • Volwassene: 23 - 65
 • Oudere mens: 65 en ouder

Slide 5 - Slide

Hoeveel ontwikkelingsgebieden zijn er en hoe heten deze?

Slide 6 - Open question

Ontwikkelingsgebieden
Cognitieve ontwikkeling: verstandelijke ontwikkeling, denken.
Sensomotorische ontwikkeling: bewegen en zintuigen
Sociaal-emotionele ontwikkeling: het omgaan met jezelf en anderen.
Creatief expressieve ontwikkeling: je gevoel uitdrukking door iets te doen of maken.
Taalontwikkeling: Alles wat met taal te maken heeft. 

Slide 7 - Slide

Met welk ontwikkelingsgebied zijn we de afgelopen weken mee bezig?

Slide 8 - Mind map

Nieuwe lesstof
Pak uw aantekening, boek en andere benodigdheden.  

Slide 9 - Slide

Cognitieve ontwikkeling puber.
Leeftijd: 12 tot 16 jaar
Pre-pubertijd: 12 jaar, laatste fase van de kindertijd. 
Pubertijd: Hierin vindt de seksuele rijping plaats.
Eigen denkwereld staat centraal: De indruk dat eigen gevoelens en gedachten uniek zijn. 
Zelfreflectie: Pubers zijn steeds meer instaat over zichzelf na te denken. 
Formeel-operationele fase: 
 • Langetermijngeheugen neemt toe
 • leerstrategieën 
 • Abstract denken neemt toe
 • Visualiseren is geen noodzaak meer


Slide 10 - Slide

Cognitieve adolescent. 
Leeftijd: 17 tot 23 jaar
De leeftijdsfase tussen puber en volwassene. 
Het proces van abstract en kritisch denken is voltooid
 • Genuanceerder denken en de mening uiten. 
 • Open staan voor andere meningen.
Keuzes maken
 • keuzestress en het uitstellen van keuzes 

Slide 11 - Slide

Volgende week
Oefentoets
Toetsstof: cognitieve ontwikkeling blz. 28 t/m 35

Slide 12 - Slide

Vragen en of opmerkingen?

Slide 13 - Mind map