1-2-2 Gasbrander

       Gasbrander
Spoorboekje:
5 min - Huiswerk bespreken
5 min - leerdoelen uitleggen
30 min - Practicum gasbrander
5 min - samenvatting


Wat heb je nodig? DEVICE dus laptop of tablet
en in noodgeval je telefoon
1 / 27
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

       Gasbrander
Spoorboekje:
5 min - Huiswerk bespreken
5 min - leerdoelen uitleggen
30 min - Practicum gasbrander
5 min - samenvatting


Wat heb je nodig? DEVICE dus laptop of tablet
en in noodgeval je telefoon

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

 Huiswerk
AFSPRAKEN HUISWERK:
- Digitale methode je maakt het op de computer.
Via magister naar (Nova nask max)

Als je het niet hebt kunnen maken tijdens de les, maakt je huiswerk altijd de avond van tevoren af.
Je krijgt een cijfer voor je huiswerk als je alle paragrafen van het hoofdstuk af hebt!!!!!

Slide 3 - Slide

              Leerdoelen:
* Ik kan veilig en volgens voorschriften met de gasbrander werken.
* Je kunt de werking van de brander uitleggen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat heb je
vandaag geleerd?

Slide 10 - Mind map

Geef een cijfer voor de les.
Hoe vond je het gaan?
0100

Slide 11 - Poll

les over Practicum
Spoorboekje:
5 min - Huiswerk bespreken
5 min - leerdoelen uitleggen
30 min - les en misschien even kijken in lokaal 018
5 min - samenvatting
rest
  van
     tijd
       Huiswerk
              maken
        H1 par: 3

Wat heb je nodig?
             DEVICE
                     dus
                        laptop of tablet

                         en in noodgeval je
                                                telefoon

Slide 12 - Slide

leerdoelen
1.3.1 Je kunt practicummateriaal herkennen.
1.3.2 Je kunt de toepassing van practicummateriaal benoemen.
1.3.3 Je kunt de veiligheidsregels en veiligheidsmiddelen bij practicum noemen.
1.3.4 Je kunt de werking van de brander uitleggen.

Slide 13 - Slide

Start je device
Dus je laptop!!
Ga naar magister .
dan NOVA Nask Max opstarten.
naar H1 par 3

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Bij natuurkunde en scheikunde hoort practicum.
Wat doe je bij een practicum onderzoek

A
Bij practicum doe je onderzoek naar natuurverschijnselen.
B
Bij practicum doe je onderzoek naar mensen
C
Bij practicum doe je onderzoek naar bomen en planten
D
Bij practicum doe je onderzoek naar scheikunde

Slide 17 - Quiz

wat kun je goed gebruiken bij:
mengen van vloeistoffen
scheikundeproefjes
A
maatcilinder
B
kookkolf
C
reageerbuis
D
statiefvoet

Slide 18 - Quiz

wat is een reageerbuisrek
A
iets vast zetten
B
opbergen van reageerbuizen
C
verwarmen van vloeistoffen
D
vast houden tijdens verwarmen van reageerbuis

Slide 19 - Quiz

wat zijn practicummaterialen
A
spullen om te kunnen tekenen
B
Spullen die je bij practicum gebruikt.
C
Spullen die je bij de les nodig hebt
D
weet ik niet

Slide 20 - Quiz

Wat zijn veiligheidsregels ?
A
Niet eten of drinken in het lokaal. Proef nooit van stoffen.
B
Luister naar je leraar en doe wat je leraar zegt.
C
Draag een veiligheidsbril als dat nodig is.
D
A , B en C zijn alle 3 goed

Slide 21 - Quiz

Wat heb je
vandaag geleerd?

Slide 22 - Mind map

Geef een cijfer voor de les.
Hoe vond je het gaan?
0100

Slide 23 - Poll

Huiswerk
maken voor volgende week woensdag
Hoofdstuk 1
paragraaf 3

Slide 24 - Slide

        Meten
Spoorboekje:
5 min - Huiswerk bespreken
5 min - leerdoelen uitleggen
30 min - les
5 min - samenvatting
rest
  van
     tijd
       Huiswerk
              maken
        H1 par: 4

Wat heb je nodig?
             DEVICE
                     dus
                        laptop of tablet

                         en in noodgeval je
                                                telefoon

Slide 25 - Slide

Leerdoelen
1.4.1 Je kunt van een aantal meetapparaten uitleggen waarvoor je ze gebruikt.
1.4.2 Je kunt het verschil uitleggen tussen analoge en digitale meetapparatuur.
1.4.3 Je kunt beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is.
1.4.4 Je kunt enkele meetapparaten aflezen.
1.4.5 Je kunt enkele eenheden naar elkaar omrekenen.

Slide 26 - Slide

Huiswerk
maken voor volgende week woensdag
Hoofdstuk 1
paragraaf 4

Slide 27 - Slide