Ethiek 6 Utilisme

Utilisme
Wikipedia: "Het utilitarisme (van Latijn utilitas: nut, ook wel: utilisme) is een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan."

Welzijn/geluk > Genot of vrijheid?
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Utilisme
Wikipedia: "Het utilitarisme (van Latijn utilitas: nut, ook wel: utilisme) is een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan."

Welzijn/geluk > Genot of vrijheid?

Slide 1 - Slide

Lesopbouw
  • Lesdoelen
  • Theorie
  • Toepassen
  • Relatie met eerdere theorie
  • Evaluatie 

Slide 2 - Slide

Doelen van deze les
  • Je kan in jouw eigen woorden uitleggen:
  • 1. het utilisme van (Bentham en Mill)
  • 2. het trolleyprobleem

Slide 3 - Slide

Geluk= Genot - pijn
>Grootste geluk voor het grootste aantal mensen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

De relevantie van deze ideeën van 
deze oude mannen?!

Hedendaagse toepassing:

Slide 7 - Slide

2

Slide 8 - Video

02:31
Wat zou je doen?

Slide 9 - Open question

02:57
In welke situatie in de afgelopen tijd ervoer jij een verschil tussen wie jij had willen zijn en hoe je hebt gehandeld?

Slide 10 - Open question

1

Slide 11 - Video

25:38
Wat vind je van deze reacties?

Slide 12 - Open question

Welke overeenkomsten en verschillen kan je bedenken tussen het hedonisme en het utilitarisme?

Slide 13 - Open question

Waarom vond jij deze les (on)interessant?

Slide 14 - Open question