Kennis H2 jongeren

Kennistoets
Hoofdstuk 2. Jongreren
1. Jullie gaan een test maken over hoofdstuk 2.
2. We beginnen met Paragraaf 2.1 Hoe word je wie je bent. Lesboek. blz. 20 en 21
3. Vul de woorden die er ontbreken in. 

1 / 28
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kennistoets
Hoofdstuk 2. Jongreren
1. Jullie gaan een test maken over hoofdstuk 2.
2. We beginnen met Paragraaf 2.1 Hoe word je wie je bent. Lesboek. blz. 20 en 21
3. Vul de woorden die er ontbreken in. 

Slide 1 - Slide

Je karakter bestaat uit een combinatie van 1._________eigenschappen, zoals muzikaal talent, en
2. __________eigenschappen, zoals je muzieksmaak.

Slide 2 - Open question

Het aanleren van 1. ________ 2.________en 3.__________van de groep waartoe je behoort,
noem je socialisatie.

Slide 3 - Open question

Als een groep mensen dezelfde waarden, normen en gewoonten heeft, noemen we dit een 1.__________

Slide 4 - Open question

Socialisatie vindt plaats op allerlei plekken, namelijk: 1.____ 2.____ 3.____ 4.____ 5.____ 6.____

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Paragraaf 2.2 Een leven lang leren
1. Lesboek blz. 22-23
2. Vul de woorden die er ontbreken in.
3. Succes

Slide 7 - Slide

Iets leren doe je op vier manieren, namelijk door: 1.___2.____3.______4._____

Slide 8 - Open question

1. _____ controle speelt een belangrijke rol bij het aanleren van de gewoonten van de groep. Hierbij maken
we gebruik van sancties, dat zijn 2. ______________

Slide 9 - Open question

Als je aangeleerde gedrag vanzelfsprekend is geworden, noemen we dat 1. __________

Slide 10 - Open question

Gedrag
dat we van elkaar in bepaalde situaties verwachten, noemen we 1.___________

Slide 11 - Open question

In het socialisatieproces ontwikkel je uiteindelijk je 1.____

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

2.3 Wat is normaal?
1. Lesboek 26-27
2. Vul de ontbrekende woorden in. 

Slide 14 - Slide

De periode tussen je kindertijd en volwassenheid noem je de 1.____

Slide 15 - Open question

Niet iedereen heeft dezelfde waarden en normen. Als je 1.________ bent, accepteer je de verschillen.
Je noemt 2.______gedrag als iemand geen rekening houdt met anderen.

Slide 16 - Open question

Als je ergens bij wilt horen, moet je je vaak gedragen naar de groepsnormen. Soms is er sprake van1. ________

Slide 17 - Open question

Soms sluit een groep met opzet iemand uit. Dan is er vaak sprake van 1.________

Slide 18 - Open question

Als pesten gebeurt via internet en
sociale media noemen we dat 1._______

Slide 19 - Open question

Een meningsverschil dat veroorzaakt wordt door een verschil in leeftijd, noem je een 1._________

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Paragraaf 2.4 Bij welke groep hoor je?
1. Lesboek blz. 28 en 29
2. Vul de woorden die er ontbreken in. 

Slide 22 - Slide

Omgaan met anderen heeft veel met identificatie te maken. Met identificatie bedoelen we dat je
1. ________

Slide 23 - Open question

Een groepsgevoel kan om verschillenden redenen ontstaan, bijvoorbeeld: 1.___2.___3.___4.___

Slide 24 - Open question

Jongerenculturen kennen we vanaf de jaren zestig. De 1._____ steeg en jongeren kregen meer vrije tijd.

Slide 25 - Open question

Persoonlijke vrijheid en ontwikkeling werden belangrijker. We noemen dat 1._______

Slide 26 - Open question


In elke groep waarin mensen zich sterk met elkaar verbonden voelen is er sprake van een wij-gevoel. We noemen dit 1.____________

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Link