Les 3 - Verschil tussen talen

Periode taalkunde
1 / 10
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Periode taalkunde

Slide 1 - Slide

Vandaag
- Verschil tussen talen
1. Toren van Babel
2. Honderdduizend jaar praten
- Taalfamilies
- Huiswerk

Slide 2 - Slide

Verschil tussen talen
Officieel zijn er bijna zevenduizend verschillende talen over de hele wereld. Veel van deze talen zijn dialecten, waardoor je nog ongeveer drieduizend talen over houdt. Een taal laat zien hoe een volk de wereld ziet en ervaart. Daarom is een taal cultureel gebonden. Waarom zijn er zoveel talen? Daar zijn twee verklaringen voor: Een bijbelse en een wetenschappelijke...

Slide 3 - Slide

1. Toren van Babel
In het begin spraken alle mensen dezelfde taal. Op een dag besloten ze een hele hoge toren te maken. Ze maakten stenen en stapelden die opeen, steeds hoger en hoger. Hoe hoger ze kwamen, hoe beter ze zich voelden. ‘Kijk eens wat wij kunnen! Onze toren zal tot in de hemel komen. Wij zijn net zo sterk en slim als God!’
God hoorde dat en werd boos. Hij zorgde ervoor dat alle mensen een andere taal spraken. Zo begrepen ze elkaar niet meer. Ze konden niet meer samenwerken. Ze maakten ruzie met elkaar. De toren is nooit afgemaakt. De mensen die dezelfde taal spraken gingen samen hun eigen plek zoeken op de aarde.


Slide 4 - Slide

2. Honderdduizend jaar praten
 Probleem is dat je taal niet kunt opgraven en dus kun je de eerste taal niet onderzoeken. Er zijn namelijk geen bewijzen van. In het artikel Honderdduizend jaar praten wordt een verklaring gegeven over waarom er zoveel verschillende talen zijn.
Kort samengevat: De eerste taal is ontstaan in Afrika, maar daar werd het al gauw te krap en er ontstond een voedselgebrek. Daardoor gingen mensen verhuizen. Deze mensen ontwikkelden overal ter wereld hun eigen taal. 

Slide 5 - Slide

De opdracht
1. Zet de titel Het ontstaan van verschillende talen bovenaan je pagina.
2. Beantwoord de volgende vragen bij het artikel Honderdduizend jaar praten. (deze vind je weer in de studiewijzer)
- Waarom zijn er zoveel verschillende talen op de wereld?
- Wat is er bekend over de eerste taal of talen die de eerste mensen in Afrika spraken?
- Waarom verdwijnen talen soms?
3. Neem het verhaal van de Toren van Babel over in je schrift. Je hebt drie keuzes:
Optie 1: Schrijf het verhaal over in je schrift en plak het plaatje van de Toren erbij in je schrift
Optie 2: Teken zelf een Toren van Babel en plak het verhaal erbij in je schrift
Optie 3: Schrijf het verhaal en teken de Toren. 
Het verhaal en de plaatjes vind je ook in de studiewijzer op Magister.

Slide 6 - Slide

Taalfamilies
Hier in Europa kenden we dus een moedertaal, namelijk het Proto-Indo-Europees. Dit is een proto-taal, wat betekent dat er geen bewijzen zijn dat deze taal heeft bestaan/is gesproken. Vanuit deze moedertaal zijn er allerlei vertakkingen gekomen naar nieuwe talen, zoals het Proto-Germaans. Dit is de voorouder van het Nederlands. Alle talen staan met elkaar in verbinding en dat noemen we taalfamilies. Dat ziet er ongeveer zo uit...

Slide 7 - Slide

Taalfamilies

Slide 8 - Slide

Taalfamilies
Maak de opdracht van het stencil. Het stencil vind je terug in de studiewijzer op Magister. 

Slide 9 - Slide

Huiswerk
1. Verschil tussen talen (dia 6)
- Toren van Babel 
- Honderdduizend jaar praten 
2. Taalfamilies (dia 9)

Slide 10 - Slide