De Toren van Babel: Een verhaal van taaldiversiteit

De Toren van Babel: Een verhaal van taaldiversiteit
1 / 14
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De Toren van Babel: Een verhaal van taaldiversiteit

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les zul je begrijpen wat de Toren van Babel is en de betekenis ervan voor taaldiversiteit.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de Toren van Babel?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 1: Inleiding
De Toren van Babel is een bijbels verhaal dat gaat over de bouw van een toren door de mensheid.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 2: Het Bijbelse verhaal
Volgens het verhaal wilden de mensen een toren bouwen die tot in de hemel reikte om zichzelf te verheffen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 3: De straf van God
God besloot de mensen te straffen door hen verschillende talen te geven, waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 4: Taaldiversiteit
De diversiteit van talen ontstond doordat de mensen verspreid raakten over de hele wereld en verschillende talen ontwikkelden.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 5: Betekenis van taaldiversiteit
Taaldiversiteit is belangrijk omdat het culturele rijkdom en communicatie mogelijk maakt tussen verschillende gemeenschappen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 6: Voorbeelden van taaldiversiteit
Geef voorbeelden van taaldiversiteit, zoals verschillende talen die wereldwijd worden gesproken en inheemse talen.

Taaldiversiteit bevordert culturele uitwisseling, begrip en brengt unieke perspectieven en ideeën met zich mee.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 7: Voordelen van taaldiversiteit

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 8: Samenvatting
De Toren van Babel is een verhaal dat de oorsprong verklaart van de diversiteit van talen en het belang ervan benadrukt.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.