Prepositions of place

Prepositions of place
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Prepositions of place

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les kun je:
de prepositions of place (voorzetsels) op een goede manier gebruiken in een Engelse zin

Slide 2 - Slide

aantekening: prepositions of place

behind = achter
on = op / aan
under = onder
through = door
between = tussen
in front of = voor
next to = naast
opposite/across = tegenover

Slide 3 - Slide

Where is the cat?
.... the box
A
under
B
behind
C
opposite
D
above

Slide 4 - Quiz

Where is the bird?
.... the boxes
A
under
B
in front of
C
between
D
on

Slide 5 - Quiz

Where is the bird?
.... the box
A
in
B
above
C
opposite
D
on

Slide 6 - Quiz

Where is the bird?
.... the box
A
on
B
under
C
above
D
between

Slide 7 - Quiz

Where is the cat?
.... the box
A
under
B
over
C
between
D
next to

Slide 8 - Quiz

Kijk de video en beantwoord tussendoor de vragen op de volgende dia's
Good luck!!

Slide 9 - Slide

7

Slide 10 - Video

00:15
Where is Simon's cat?
A
in the box
B
on the box
C
behind the box
D
under the box

Slide 11 - Quiz

00:19
Where is Simon's cat?
A
in the box
B
on the box
C
next to the box
D
above the box

Slide 12 - Quiz

00:32
Where is Simon's cat?
A
behind the box
B
in front of the box
C
next to the box
D
between the box

Slide 13 - Quiz

00:44
Where is Simon's cat?
A
next to the box
B
over the box
C
in front of the box
D
on the box

Slide 14 - Quiz

01:16
Where is Simon's cat?
A
next to the box
B
on the box
C
under the box
D
between the box

Slide 15 - Quiz

01:42
Where is Simon's cat?
A
in the box
B
in front of the box
C
behind the box
D
on the box

Slide 16 - Quiz

01:58
Where is Simon?
A
between the box
B
next to the box
C
over the box
D
on the box

Slide 17 - Quiz

Klik op de volgende site, vul je naam in en doe de oefening
Succes!

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Je kent nu:
de meest voorkomende voorzetsels van plaats
en kunt ze goed gebruiken

Slide 20 - Slide

Ging het goed? Of vond je het juist lastig? Vertel dat hier:

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide