1.1 Mexico en de Verenigde Staten deel 2/2

1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

1.1 Mexico en de Verenigde staten 2/2
Programma 
         - Foto 
         - Terugblik 
         - Lesdoelen 
         - Deel 2 Mexico en de VS 
         - Stellingen 
         - Afsluitingen 

Slide 5 - Slide

Terugblik 
Ontstaan VS 
Ontstaan Mexico 

Migratie vrijwillig gedwongen 

Waarom spanningen? 

Slide 6 - Slide

Lesdoelen 
Je leert wat de verschillen zijn tussen de VS en Mexico 

Je leert wat de overeenkomsten zijn in het grensgebied 

Begrippen: 
Verdeling beroepsbevolking 
Centrum-, semi-periferie- en periferielanden. 

Slide 7 - Slide

Mexico en de VS 1 grens twee werelden.. 
Grens tussen 
rijk en arm.

BNP VS:   66.000 
BNP Mex: 19.900 


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Centrum, Semi-periferie en periferie.

Centrum 
Rijk 

Semi-periferie
In ontwikkeling

Periferie
Arm 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Verdeling beroepsbevolking 
Primaire-

Secundaire- 

Tertiaire-

Sector

Slide 12 - Slide

Verdeling beroepsbevolking 
Primaire-

Secundaire- 

Tertiaire-

Sector

Slide 13 - Slide

Mexico

Primaire sector: 3%

Secundaire sector: 33.3%

Tertiaire sector:   63.7%
VS

Primaire sector: 0.7%

Secundaire sector: 20.3%

Tertiaire sector: 79%

Slide 14 - Slide

De grens regio valt op 
BNP                                                                                                              BNP
Mex:                                                                                                              VS:

29.500                                                                                                       45.550

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

De grens regio valt op 
- Sterke bevolkingsgroei 

- Hoge werkgelegenheid 

- Selectieve migratie naar het grensgebied 

           (Mannen 15-35 jaar) 

Slide 17 - Slide

Samenvattend 
- Grote sociale, economische en demografische verschillen tussen de VS en Mexico. 

- Grensregio valt op. Landen groeien naar elkaar. 

- Landen in kunnen delen. 

Slide 18 - Slide

Opdracht 

Slide 19 - Slide

Aan de slag 
Weektaak: Opdrachten 1.1 

PO: Inleiding af door met theoretisch kader

Slide 20 - Slide