oefenBPV-opdracht B1-K1-W7

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
  • Aan het einde van de les weet je de 3 niveaus van evalueren
  • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen product en proces evaluatie 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Evalueren

Slide 4 - Mind map

Onder een product evaluatievraag verstaan we de ..... van een activiteit. Wat moet erop de puntjes?
A
Resultaten
B
Kwaliteit

Slide 5 - Quiz

Onder een proces evaluatievraag verstaan we de .... van de activiteit.
Wat moet erop de puntjes?
A
Communicatie en moeilijkheidsgraad
B
Begeleiding en het verloop

Slide 6 - Quiz

Bij deze fase maak je aanpassingen aan je activiteit. Bij welke fase van de PDCA cyclus doe je dit?
A
Plan
B
Check
C
Act
D
Do

Slide 7 - Quiz

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​

- Wat ga ik evalueren?  Waarover moet informatie verkregen worden?​ 

- Hoe ga ik evalueren?  Welke manier is passend?​ 

- Met wie ga ik evalueren?  Wie kan de gewenste informatie geven?Slide 8 - Slide


Evalueren doe je niet alleen : Het vraagt om samenwerking met betrokkenen​
Het gebeurt vooral interdisciplinair = een overleg waarbij het meerdere vakgebieden betreft​ 

Het doel: met elkaar op dezelfde lijn komen te zitten​ 

Een evaluatie moet leiden tot betere onderlinge afstemming​


Welke evaluatie je kiest: Mondeling, schriftelijk, groepsevaluatie.
Afhankelijk van je cliënt, activiteit en de betrokkenen

Slide 9 - Slide

Wat verstaan we onder gericht evalueren?

Slide 10 - Open question

3 niveau's van evalueren:
1. Terugblik : Hoe is aan de doelen gewerkt?
2. Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald?
3. Vooruitblik: Moeten de doelen worden bijgesteld?

Slide 11 - SlideJe doelen zijn SMART geformuleerd en acties zijn bedacht voor het behalen van die doelen​
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
TijdgebondenSlide 12 - Slide

Waar staat de S voor in SMART
A
speciaal
B
slordig
C
super
D
specifiek

Slide 13 - Quiz

productevaluatie
In de productevaluatie ga je kijken of het doel wat je vooraf gesteld hebt ook behaald hebt​.
Je gaat “meten” hoe het doel verlopen is.​
Meestal draait het om: kennis en inzichten​.

Slide 14 - Slide

procesevaluatie
Onderzoeken en een waardeoordeel geven aan de manier waarop de doelen bereikt zijn.
Je gaat bekijken hoe het proces is verlopen​.
Je richt je niet op wat je hebt bereikt, maar op hoe je het hebt bereikt.​
Voorbereiding en uitvoering van je activiteit zijn van grote waarden voor de procesevaluatie.

Slide 15 - Slide

procesevaluatie
productevaluatie
staat het resulaat centraal.
staat centraal hoe iets tot stand is gekomen
het gaat om het eindproduct
gaat over alle genomen stappen

Slide 16 - Drag question

Functie van evalueren
kwaliteitsverbetering
middel voor zelfreflectie en samenwerking
Middel om verantwoording af te leggen
Voorbeeldfunctie
Leerervaring

Slide 17 - Slide

Tussenevaluatie

Iedere fase evalueer je in een tussenevaluatie

Slide 18 - Slide

Eindevaluatie

Hier kijk je terug naar de hele activiteit.
- is het doel bereikt?
- Zijn we uitgekomen waar we wilden?
- Hoe is de weg daarnaartoe verlopen?
- Was het een goed plan?
- Was de gekozen werkwijze de juiste?
- Was de begeleiding goed gekozen?

Slide 19 - Slide

Wat is het verschil tussen een tussenevaluatie en een eindevaluatie?

Slide 20 - Open question

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll