Les 2 W7

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
  • Aan het einde van de les weet je de 3 niveaus van evalueren
  • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen product en proces evaluatie 

Slide 2 - Slide

Programma
  • Terugblik vorige les
  • Theorie les
  • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Onder een product evaluatievraag verstaan we de ..... van een activiteit. Wat moet erop de puntjes?
A
Resultaten
B
Kwaliteit

Slide 4 - Quiz

Onder een proces evaluatievraag verstaan we de .... van de activiteit.
Wat moet erop de puntjes?
A
Communicatie en moeilijkheidsgraad
B
Begeleiding en het verloop

Slide 5 - Quiz

Bij deze fase maak je aanpassingen aan je activiteit. Bij welke fase van de PDCA cyclus doe je dit?
A
Plan
B
Check
C
Act
D
Do

Slide 6 - Quiz

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 7 - Slide

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​

- Wat ga ik evalueren?  Waarover moet informatie verkregen worden?​ 

- Hoe ga ik evalueren?  Welke manier is passend?​ 

- Met wie ga ik evalueren?  Wie kan de gewenste informatie geven?Slide 8 - Slide


Evalueren doe je niet alleen : Het vraagt om samenwerking met betrokkenen​
Het gebeurt vooral interdisciplinair = een overleg waarbij het meerdere vakgebieden betreft​ 

Het doel: met elkaar op dezelfde lijn komen te zitten​ 

Een evaluatie moet leiden tot betere onderlinge afstemming​


Welke evaluatie je kiest: Mondeling, schriftelijk, groepsevaluatie.
Afhankelijk van je cliënt, activiteit en de betrokkenen

Slide 9 - Slide

3 niveau's van evalueren:
- Terug blik : hoe is aan de doelen gewerkt
- Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald
- Vooruit blik: Moeten de doelen worden bijgesteld 

Slide 10 - Slide

Je doelen zijn haalbaar geformuleerd en acties zijn bedacht voor het behalen van die doelen​

In de productevaluatie ga je kijken of het doel wat je vooraf gesteld hebt ook behaald hebt​

Je gaat “meten” hoe het doel verlopen is.​

Meestal draait het om: kennis en inzichten​

Bijvoorbeeld: het lezen van teksten of het uitrekenen van sommen.

Slide 11 - Slide

Soorten vaardigheden:​
Technische en motorische vaardigheden: Fietsen, timmeren, aardappelen schillen, schroevendraaier draaien​
Communicatieve vaardigheden: Luisteren, vragen stellen, gesprekken voeren, telefoneren, informatie overdragen​
Sociale vaardigheden: Omgaan met conflicten, beleefd zijn, samen spelen, letten op taalgebruik, relaties kunnen aangaan

Slide 12 - Slide

Onderzoeken en een waardeoordeel geven aan de manier waarop de doelen bereikt zijn = Procesevaluatie​

Je gaat bekijken hoe het proces is verlopen​

Je richt je niet op wat je hebt bereikt, maar op hoe je het hebt bereikt​

Voorbereiding en uitvoering van je activiteit zijn van grote waarden voor de procesevaluatie

Slide 13 - Slide

Proces evaluatie inzetten:

Beginsituatie cliënt inschatten:
Zijn er genoeg gegevens verzameld? Heb ik de situatie goed geïnterpreteerd?​

Doelen formulieren: paste de doelen bij de beginsituatie? Waren de gekozen doelen haalbaar? Waren ze SMART geformuleerd?​

Een plan van aanpak maken: Waren de handelingen goed gekozen? Was de manier van begeleiden goed gekozen? Was er voldoende materiaal en gereedschap? Waren de juiste evaluatievragen opgesteld?​

Uitvoering: Had ik goed ingespeeld op de beginsituatie? Ben ik goed omgegaan met onverwachte situaties? Heb ik zo nodig het plan bijgesteld?​

Samenwerking: Heb ik mijn collega’s voldoende geïnformeerd? Heb ik eventuele knelpunten besproken? Hoe heb ik feedback gegeven?​

Evaluatie: Was de manier van evalueren passend? Waren de evaluatievragen juist?

Slide 14 - Slide

Zelfstandig werken
Thiememeulenhoff opdrachten maken:
Boek methodiek thema 3.14
Opdrachten: 1AB, 2A, 3, 4A

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video