Vorming TOL

1 / 41
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

TAALVAARDIGHEID IS IN HOGE MATE BEPALEND              VOOR DE SCHOOLLOOPBAAN

Slide 3 - Slide

TRAJECT  TAALCOACHING

 • vorming taalontwikkelend lesgeven
 • startgesprek: concrete doelen bepalen
 • werken aan doelen:
 1. samen lessen voorbereiden
 2. samen aan cursusmateriaal werken
 3. hulpfiches ontwikkelen
 4. lessen bijwonen & feedback  

Slide 4 - Slide

DOELEN VORMING

 • kennismaken met principes van taalontwikkelend lesgeven

 • ideeën geven en inspireren om zelf aan de slag te gaan

Slide 5 - Slide

Wie is wie?

Slide 6 - Slide

Wat neem je mee?

Geïnspireerd?
Neem een foto!

Aan het einde van de vorming delen we onze ervaringen
visueel.

Slide 7 - Slide

taalontwikkelend
lesgeven

Slide 8 - Mind map

      TAALSTEUN
INTERACTIE
CONTEXT
woordenlijst
spreek/schrijfkader
stappenplan
groepswerk
feedback
debat
voorkennis activeren
levensecht
van praktijk   -->      theorie
feedback

Slide 9 - Drag question

BOKASHI

Slide 10 - Slide

HOE HET OOK KAN...

Slide 11 - Slide

Bokashi?
Heeft iemand al van Bokashi gehoord?

Slide 12 - Slide

fermenteren

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Slide

GESELECTEERDE WOORDEN BOKASHI

 • zuurstofarm    -   omgeving
 • organisch         keukenresten
 • fermenteren     transformatie 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

In De Dikke van Dale staan ongeveer 230 000 trefwoorden. Hoeveel % kent een Nederlandstalige?
A
10%
B
30%
C
50%
D
70%

Slide 19 - Quiz

Hoeveel nieuwe woorden kan je in 1 lesuur verwerven?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 20 - Quiz

Hoeveel woorden heb je nodig om sociaal zelfredzaam te zijn?
A
2000
B
5000
C
7000
D
11000

Slide 21 - Quiz

Hoeveel woorden kan een OKAN-leerling na 1 jaar OKAN productief gebruiken?
A
3000
B
5000
C
7000
D
10000

Slide 22 - Quiz

Hoeveel woorden moet je kennen om een vakspecifieke opleiding te kunnen volgen?
A
5000
B
7000
C
11000
D
15000

Slide 23 - Quiz


Wat kunnen we hieruit concluderen?

Slide 24 - Open question

EEN VAKTEKST
 • dagelijkse spreektaal (DAT)
 • schooltaal
 • vaktermen (CAT)

DAT= Dagelijkse algemene taalvaardigheid
CAT= Cognitieve abstracte taalvaardigheid

Leerlingen moeten de overgang van spreektaal (DAT) naar schooltaal en vaktermen (CAT) kunnen maken om op school succesvol te zijn!

Slide 25 - Slide

WOORDEN FLITSEN

Slide 26 - Slide

 TEKST SEKSUALITEIT

 • de zwangerschap (D)
 • antwoord geven op (S)
 • aanzien worden als (S)
 • de afname (S)
 • op gang komen (S)
 • het zwangerschapshormoon (V)

     TEKST GLOBALISERING

 • het begrip (S)
 • het effect (S)
 • het fenomeen (S)
 • de reden (S)
 • de globalisering (V)
 • het consumptiepatroon (V)
timer
1:00

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

HOE DENK JIJ EROVER?
 • Maak duo's
 • Lees de stelling
 • Kies de rode kaart als je het niet eens bent met de stelling
 • Kies de groene kaart als je het er wel mee eens bent
 • Jullie hebben 3 minuten
 • Let op! Jullie moeten een keuze maken

Slide 30 - Slide

timer
3:00

Slide 31 - Slide

Hoe kun je fouten verbeteren als je niet weet dat je ze maakt?
timer
3:00

Slide 32 - Slide

Zorg voor feedback op inhoud,
vorm & aanpak.

Slide 33 - Slide

checklist taalontwikkelend lesgeven

Slide 34 - Slide


Wat neem je mee?

Slide 35 - Open question


Welke vragen heb je nog?

Slide 36 - Open question

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide