BGER 2_ Herhaling_ Regie & Zelfredzaamheid_ Week van 10 april

BGER 2 - Herhaling - Regie & Zelfredzaamheid
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

BGER 2 - Herhaling - Regie & Zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Programma
Aanwezigheid
ADL en zelfredzaamheid
Theorie
Afronding

Slide 2 - Slide

Zelfredzaamheid

Slide 3 - Mind map

Zelfredzaamheid: 
Betekent dat iemand zichzelf kan redden.
Voor zorgvragers in verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg betekent dit:

Het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensverrichtingen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

De mate van zelfredzaamheid is onder te verdelen in verschillende categorieën: 
 • Cliënten met een normale zelfredzaamheid. 
 • cliënten met een achterstand in de zelfredzaamheid.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid afneemt.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid tijdelijk verminderd is.
 • Cliënten die altijd of gedeeltelijk ontbrekende zelfredzaamheid hebben.  

Slide 6 - Slide

Zelfredzaamheid is afhankelijk van:
Lichamelijk functioneren:  de cliënt moet de handeling aankunnen. 

Verstandelijk functioneren: de cliënt moet beschikken over inzicht in en kennis over de handeling die hij moet uitvoeren. 

Psychisch functioneren: de cliënt moet het nut van een handeling inzien en het vertrouwen hebben dat hij die handeling kan uitvoeren. 

Slide 7 - Slide

Zelfredzaamheid ondersteunen door: 
 • Stimuleren & controleren
 • Handelingen aanleren
 • Handelingen structureren
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Deels of geheel overnemen 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wat is zelfregie
A
zelf bepalen over de hoeveelheid zorg die je wilt krijgen
B
regie over eigen leven laten behouden war mogelijk, zorgvrager is de vormgever aan zijn eigen leven
C
beide
D
geen van beide

Slide 12 - Quiz

Hoe kun je als professional de zelfregie ondersteunen?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Wat is ADL?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Opdracht
Opdracht 1: Schrijf eerst voor jezelf op welke hulpmiddelen jij bent tegengekomen in je stage

Opdracht 2: Schrijf achter elk hulpmiddel op of dit kan worden ingezet om zelfstandigheid te bevorderen en hoe dan

Opdracht 3: Schrijf op welke technieken je gebruikt of gezien hebt van anderen (bijvoorbeeld van collega's) om zorgvragers te stimuleren


Slide 17 - Slide

Bespreken van de opdracht

Slide 18 - Slide

Afronding  van de les

Slide 19 - Slide