§2.1 Soorten mengsels

Welkom!
Ga zitten volgens de plattegrond

Pak je boeken en tablet erbij

Login bij LessonUp


timer
3:00
1 / 18
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Ga zitten volgens de plattegrond

Pak je boeken en tablet erbij

Login bij LessonUp


timer
3:00

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 2

Mengen en
scheiden


Slide 2 - Slide

§2.1 Soorten mengsels

Slide 3 - Slide

Doelen
Aan het einde van de les kan ik:
 • Heterogene mengsels herkennen.
 • voorbeelden noemen bij de verschillende groepen heterogene mengsels.
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 4 - Slide

Wat is een stofeigenschap?

Slide 5 - Open question

Wanneer spreek je van een mengsel?
A
Wanneer iets uit 2 of meer stoffen bestaat
B
Als het uit maar 1 stof bestaat
C
Wanneer iets uit 10 of meer stoffen bestaat

Slide 6 - Quiz

Welke soorten mengsels ken je?

Slide 7 - Open question

Soorten mengsels
Vloeibare mengsels kunnen wij onderverdelen in twee categorieën:  
 1. Homogene mengsels
 2. Heterogene mengsels 
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 8 - Slide

Hetrogene mengse


Een emulsie is een vloeistof waarin 
druppeltjes van een andere vloeistof zweven.
Hetrogene mengsels
Een suspensie is een vloeistof waarin kleine brokjes van een vaste stof zweven. 

Slide 9 - Slide

Rook, nevel en schuim
 • Rook is een mengsel van een gas met een vaste stof
 • Nevel is een mengsel van een gas waar fijne vloeistofdeeltjes in zweven.
 • Schuim is een mengsel van gasbellen die zijn omgeven door een vaste stof of vloeistof. 

Slide 10 - Slide

Zelfstandig
Lezen paragraaf 1 vanaf blz 86

Daarna: Opgave 1 t/m 12
Vanaf blz 89

Slide 11 - Slide

Homogene mengsels
Een voorbeeld van een homogeen mengsel is een oplossing. 

Een oplossing is een vaste stof, 
een vloeistof of een gas gemengd
met een vloeistof. 

Slide 12 - Slide

Homogene mengsels
Een voorbeeld van andere homogene mengsels,
-gasmengsel
vb. lucht, mengsel van gassen
-legering, mengsel van metalen,
vb. brons, metalen tin en koper

Slide 13 - Slide

Homogene mengsels
Moeilijk te scheiden (duur)

Heterogene mensgels
Makkelijk te scheiden (goedkoop)

Slide 14 - Slide

Mengsels scheiden
Als je de zuivere stoffen uit mengsels wilt halen, moet je op zoek naar verschillen in stofeigenschappen tussen die gemengde stoffen. Slide 15 - Slide

Welke mengsel(s) is/ zijn hetrogeen?
A
kraanwater
B
lucht
C
mayonaise
D
sigarettenrook

Slide 16 - Quiz

Welke mengsel(s) is/ zijn homogeen?
A
kraanwater
B
lucht
C
mayonaise
D
sigarettenrook

Slide 17 - Quiz

Doelen
Als het goed is kan ik nu:
 • homogene en heterogene mengsels herkennen.
 • voorbeelden noemen bij de verschillende groepen mengsels.
 • het scheiden van mengsels beschrijven met behulp van het deeltjesmodel. 
 • uitleggen dat je gebruikmaakt van verschillen in stofeigenschappen bij het scheiden van mengsels. 
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 18 - Slide