Waarnemen Biologie

1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waarneming

Slide 2 - Slide

Welke zintuigen ken je?

Slide 3 - Open question

leerdoelen vandaag
Aan het einde van de les:
- kan je 5 zintuigen noemen met hun prikkel.
- kan je de werking van zintuigen beschrijven.

Slide 4 - Slide

leerdoelen vandaag
Aan het einde van de les:
- kan je de werking van zintuigen beschrijven
- kan je de zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel

Slide 5 - Slide

5 zintuigen

Slide 6 - Slide

Wat kun je met de 5 zintuigen:
kijken
ruiken
 voelen
 proeven
 horen
--------->
Waarneming

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Met je zintuigen kun je de omgeving waarnemen
bijvoorbeeld in het verkeer

Slide 9 - Slide

Wat gebeurt er als je hiernaar kijkt?
Kitaoka Akiyoshi CC.

Slide 10 - Slide

Prikkels
Een prikkel is een een signaal waar een zintuig op reageert: 

Elk zintuig reageert op een andere prikkel:
• Je ogen reageren op licht.
• Je oren reageren op geluid.
• Je neus reageert op geur.
• Je tong reageert op smaak.
• Je huid reageert op kou, warmte, druk en aanraking.

Slide 11 - Slide

De kok op de afbeelding hiernaast ziet en ruikt de chocolade.

Hij gebruikt de zintuigen in zijn ogen en neus.

De zintuigen sturen seintjes naar de hersenen.

Slide 12 - Slide

De hersenen verwerken deze seintjes.

Daardoor ziet en ruikt de kok de chocolade.

Slide 13 - Slide

Je omgeving waarnemen
In de zintuigen liggen zintuigcellen.
Als zintuigcellen prikkels opvangen, ontstaan impulsen.
Dat zijn een soort elektrische signalen ('seintjes').

Zintuigcellen zijn aangesloten op zenuwen.
De zenuwen leiden de impulsen naar de hersenen.
In de hersenen word je je bewust van de prikkels.
Daardoor kun je de omgeving waarnemen.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hoe worden prikkels waargenomen?

Slide 16 - Slide

Zenuwstelsel
- zenuwen
- ruggenmerg 
- hersenen

Bewust worden van prikkels =
Waarnemen


Slide 17 - Slide

Wat gebeurt hier?

Slide 18 - Slide

Impuls
Zintuig
Prikkel

Slide 19 - Drag question

Herhaling: zet de stappen rechts in de juiste volgorde
1
2
3
4
Je word je bewust van het geluid
Prikkel op je gehoorzintuig

Impuls gaat via zenuwen naar je hersenen

Prikkel wordt door je zintuig omgezet in een impuls

Slide 20 - Drag question

Slide 21 - Video

Normen en Waarden

Slide 22 - Slide

Zintuigstelsel

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Respons
Reactie op een prikkel
Gedrag bestaat uit reacties op prikkels. Dingen die je doet noem je handelingen
Prikkels Stoppen voor rood licht is een bewuste reactie.
Aangeleerd gedrag of aangeboren gedrag?

Slide 25 - Slide

Hoe werkt een zintuig?

Slide 26 - Slide

Zintuigen zetten prikkels om in impuls
Zenuwen sturen impuls naar hersenen
Bewust van de prikkel, hersenen nemen beslissing
Hersenen sturen impuls naar zenuwen
Lichaam reageert op prikkel

Slide 27 - Drag question

 Je omgeving waarnemen
De bekendste zintuigen liggen in je ogen en je oren. Maar er liggen ook zintuigen in je neus, in je tong en in je huid.

Alle zintuigen samen vormen het zintuigenstelsel.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

In je huid liggen zintuigen waarmee je iets kunt voelen.

Je kunt 4 prikkels voelen: warmte, koude (kou), druk en aanraking.


Slide 30 - Slide

 Je omgeving waarnemen
Warmtezintuigen reageren als je huid iets aanraakt wat warmer is dan je huid.

Koudezintuigen reageren als je huid iets aanraakt wat kouder is.

Drukzintuigen reageren als er op je huid wordt gedrukt.

Tastzintuigen reageren op lichte aanraking van je huid. De tastzintuigen liggen in tastknopjes.

Slide 31 - Slide

Je omgeving waarnemen
Behalve prikkels voor zintuigen kun je ook pijn waarnemen.
Pijn neem je waar met pijnpunten.
Dat zijn de uiteinden van zenuwen.

Pijnpunten komen op allerlei plaatsen in je lichaam voor, ook in dieper gelegen organen.

Slide 32 - Slide

Huiswerk
B/K blz. 64 t/m 71
Opdrachten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
KGT blz. 76 t/m 82
Opdrachten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Slide 33 - Slide