Par. 6.2 Kolonisten vertrekken naar Amerika

Kolonisten vertrekken naar Amerika
1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kolonisten vertrekken naar Amerika

Slide 1 - Slide

Planning
19/03 Par. 4.6 Napoleon
23/03 Par. 4.6 Napoleon
26/03 Uitval
30/03 Par. 6.2 Kolonisten vertrekken naar Amerika
02/04 Goede Vrijdag
06/04 Par. 6.2 Kolonisten vertrekken naar Amerika
09/04 Par 6.3 Indianen en kolonisten
13/04 Par. 6.3 Indianen en kolonisten
16/04 Repetitie Par. 4.6, 6.2 en 6.3

Slide 2 - Slide

Vandaag
1. Uitleg par. 6.2
2. Opdracht maken
3. Afsluiten


Slide 3 - Slide

Leerdoel (week)
1. Welke omstandigheden verdreven de migranten uit Europa? 
2. Welke verwachtingen hadden de immigranten van Noord-Amerika?

Slide 4 - Slide

De omstandigheden in Europa...
17e eeuw (1600 t/m 1700)
Spanningen op economische gebied: 
 • Handelaren en ondernemers zijn de nieuwe rijken. De adel kan bijna niet rondkomen. 
 • Geldontwaarding: de adel heeft steeds minder status en welvaart. Boeren wordt extra belast (bijv. door hogere pachten te betalen). 
 • Boeren kunnen bijna niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. 
 • Arbeidersbevolking werken hard voor magere loontje. 

Slide 5 - Slide

De omstandigheden in Europa...
17e eeuw (1600 t/m 1700), Spanningen op religieus gebied: 
 • De Tachtigjarige Oorlog
 • Reformatie: Luther en Calvijn en het verzet van de katholieke kerk.
 • Dertigjarige Oorlog: katholieke landen vs. protestantse. 
 • De protestanten werden vervolgd. 
 • In Frankrijk: de hugenoten vochten voor meer rechten. 
 • In Engeland en Nederland: de katholieken werden door de protestanten achtergesteld.

Slide 6 - Slide

De "levellers"
Een groep sociaal bewogen Engelse streefden naar gelijkheid.
Was dat mogelijk in Europa?
A
Ja
B
Nee
C
Misschien. Ik leg het uit...

Slide 7 - Quiz

Het Anglicaanse kerk
Koning Hendrik VIII wilde scheiden, maar de paus staat deze scheiding niet toe.

Hendrik richt zijn eigen kerk op: het Anglicaanse kerk. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

De Pilgrim Fathers (pelgrims)
Convenanters, quakers en puriteinen: een nieuwe maatschappij stichten die zich geheel in dienst stelde van God.

Slide 11 - Slide

Puriteinen in Nederland (1)

Puriteinen vluchten naar Leiden en Amsterdam, omdat er veel tolerantie was, maar volgens hun vormde de welvaart en verdraagzaamheid een bedreiging voor hun godsdienstig en het gedrag van hun kinderen. 

Slide 12 - Slide

Puriteinen in Nederland (2)
 • De puriteinen vertrokken in 1620 vanuit Delfshaven naar Amerika.
 • In het oostkust van Amerika stichten deze Pilgrim Fathers de Plymouth Colony. 
 • Ze kozen elk jaar een nieuw bestuur en een 
nieuwe leider. 

Slide 13 - Slide

Amerika: het "Beloofde Land"
Amerika was de plek om in vrijheid je geloof uit te oefenen. 

William Penn:
 • Streefde naar tolerantie. 
 • Stichtte een nieuwe kolonie in Amerika: Provincie Pennsylvania. 

Slide 14 - Slide

Andere redenen om te emigreren naar Amerika:
 • Gelukszoekers: snel rijk worden (goud en zilver)
 • Economische voordelen: 
- vruchtbare grond in overvloed. Boeren konden grond kopen voor een prikkie. 
- Handel met de indianen in pelzen van bevers en tabak (luxe producten in Europa).
 • Dure hofhouding
 • Oorlogen

Slide 15 - Slide

Algonquin-indianen
 • Opperhoofd Powatan
 • Sloten bondgenootschap met Engelsen kolonisten
 • Ruilden producten (thanksgiving)
 • Engelse vernietigen enkelen stammen.
 • Verhaal van Pocahontas

Slide 16 - Slide

Noem drie redenen die de levellers zouden kunnen hebben om naar Amerika te vertrekken.

Slide 17 - Open question

Opdrachten maken!
Par. 6.2 opdrachten: 

11, 18, 22, 23, 24, 25 en 27. 

Slide 18 - Slide

Afsluiten
2. Welke verwachtingen hadden de immigranten van Noord-Amerika?
timer
3:00

Slide 19 - Slide