2FG paragraaf 4.3 deel 2

1 / 14
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wie krijg het meeste zakgeld?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Hoeveel euro zakgeld krijgt Emma?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Wat kun je zeggen over het zakgeld van Daan en Farida?

Slide 6 - Open question

Beelddiagram aflezen
Staafdiagram aflezen

Slide 7 - Drag question

Goedemorgen 2H
Wat gaan we deze les doen?
-Lesdoel
-Staafdiagram zelf tekenen
-Aan de slag

Slide 8 - Slide

Lesdoel
Ik kan een staafdiagram tekenen, door:
-Boven iedere diagram de naam van de diagram te zetten.
-Bij de horizontale en verticale as het onderwerp te zetten.
-Nauwkeurig met millimeters te werken.

Extra uitdaging:
-Ik kan klasgenoten helpen, door hun vragen te beantwoorden.

Slide 9 - Slide

Staafdiagrammen
Vorige week hebben we geleerd hoe je een staafdiagram afleest.
Je hebt geleerd waar je op moet letten bij het aflezen van een staafdiagram.

Bij het tekenen moet je zorgen dat je op deze punten let bij de tekening.

Slide 10 - Slide

Noem 1 ding waar je op moet letten bij een staafdiagram.

Slide 11 - Open question

Staafdiagram tekenen (blz. 187)
Doe dit aan de hand van een vast stappenplan.
Je krijgt nu het stappenplan, daarna lopen we samen door opdracht 36.
1. Boven de tabel zie je een titel staan, zet de titel boven het assenstelsel
2. Het bovenste onderwerp komt bij de horizontale as, het onderste onderwerp bij de verticale as.
3. Zet de woorden van de bovenste regel bij de horizontale as. Zorg dat er ruimte is tussen de woorden zodat de staven elkaar niet raken!
4. Teken, op de millimeter nauwkeurig de staven, begin met een lijntje hoe hoog de staaf moet worden.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Aan de slag
Wat? Opdracht 37 en 38 (blz. 188)
Bekijk je eigen kledingkast, maak een staafdiagram met je aantal broeken / t-shirt / schoenen
of
van de uren die je per dag besteed aan whatsapp/snapchat/tiktok (of andere app)
Gebruik onderstaande tabel
Vragen? Steek je hand op
Soort kleding
Broek
T-shirt
Schoenen
Aantal
Soort app
Whatsapp
Snap
Tiktok
aantal uur

Slide 14 - Slide