WiNL_Start H3 en 3.1

    Wonen in         Nederland                                    H3 
Leefbaarheid in stedelijke gebieden
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

    Wonen in         Nederland                                    H3 
Leefbaarheid in stedelijke gebieden

Slide 1 - Slide

1. Wat is leefbaarheid? 2. Wat maakt voor jou een stad/wijk leefbaar?

Slide 2 - Open question

Een verstedelijkt land 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Map

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied 
Stadsgewest
Urbanisatie 
Suburbanisatie 
Urbanisatie 
Stedelijk netwerk 

Slide 6 - Drag question

Samenhang binnen een stadsgewest
Stadsgewesten functioneren vaak als één ruimtelijk geheel > samenhang tussen centrale stad en het verstedelijkt platteland 

Oorzaak: twee soorten relaties tussen de hoofdkern en omliggende gemeenten: 
1. Woon-werk relaties 
2. Gebruik van voorzieningen 

Slide 7 - Slide

Model van een stad

Amersfoort en Zwolle zijn goede voorbeelden om dit model op toe te passen 

Slide 8 - Slide

Historische binnenstad
19e eeuwse arbeiderswijk
Vooroorlogse stadswijk
Na-oorlogse wijk (portiekwoning)
Na-oorlogse wijk ((bloemkoolwijk)

Slide 9 - Drag question

Verstedelijkt platteland 
Suburbanisatie 
Groeikernen 
Compacte stadbeleid: Het overheidsbeleid, vooral vanaf de VINEX, gericht op een intensiever gebruik van de stedelijke ruimte en gericht op een versterking van de stedelijke functies. (vooral de woonfunctie).

Slide 10 - Slide

Re-urbanisatie: na 1980

Slide 11 - Slide

Re-urbanisatie
re-urbanisatie=
na een lange periode van suburbanisatie weer urbanisatie

Compacte stadbeleid 
VINEX-locaties

Slide 12 - Slide

1870 - 1960
1960 - 1980
vanaf 1980
urbanisatie
suburbanisatie
re-urbanisatie

Slide 13 - Drag question

3.2 Leefbaarheid

Slide 14 - Slide