4.3 De verstedelijking van Nederland

Wat moet je kennen/kunnen?
✅ Hoe zie je de verstedelijking terug in de inrichting van Nederland?

◉ Je kunt voorbeelden geven van herinrichting in gebieden met bevolkingskrimp
◉ Je kunt verklaren waardoor de suburbanisatie op gang kwam.
◉ Je kunt de gevolgen van suburbanisatie benoemen voor de steden en voor het landelijk gebied.
◉ Je kunt verklaren waardoor de re-urbanisatie op gang kwam.
◉ Je kunt de gevolgen van re-urbanisatie benoemen voor de steden en voor het landelijk gebied.

1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat moet je kennen/kunnen?
✅ Hoe zie je de verstedelijking terug in de inrichting van Nederland?

◉ Je kunt voorbeelden geven van herinrichting in gebieden met bevolkingskrimp
◉ Je kunt verklaren waardoor de suburbanisatie op gang kwam.
◉ Je kunt de gevolgen van suburbanisatie benoemen voor de steden en voor het landelijk gebied.
◉ Je kunt verklaren waardoor de re-urbanisatie op gang kwam.
◉ Je kunt de gevolgen van re-urbanisatie benoemen voor de steden en voor het landelijk gebied.

Slide 1 - Slide

Begrippen
✅ agglomeratie, landelijk gebied, mobiliteit, re-urbanisatie, ruimtegebruik, stedelijk gebied, stedelijke zone, suburbanisatie, urbanisatie, verstedelijking, welvaart

Slide 2 - Slide

vraag 3
vraag 4
sociale bevolkingsgroei 1950-2018?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Leg voor de begrippen verzorgingsgebied, drempelwaarde en reikwijdte uit hoe je ze kunt gebruiken bij deze kaart
seizoenskaarten voetbalclubs in NL

Slide 5 - Slide

4.3 De verstedelijking van Nederland

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Naar de stad
Na 1870: door industrialisatie veel nieuwe banen in fabrieken in steden.
-->urbanisatie / verstedelijking
-->tot ongeveer 1960

Voorbeeld: Rotterdam
- sterke groei na 1870
- veel werk, vooral in de havens
- kleine, dicht op elkaar gebouwde                woningen
- veel herrie en stank van fabrieken

Slide 8 - Slide

Nigeria een reus?
Na 1960 verhuisden steeds meer mensen de stad uit.
-->suburbanisatie
-->redenen: meer ruimte, stilte, schone lucht, veilig voor kinderen.

Twee factoren die ervoor zorgden dat mensen de stad uit konden verhuizen
  1. toename welvaart 
  2. toename mobiliteit 
Mensen kregen genoeg geld om een (duurder) huis + auto te kopen (om naar het werk in de stad te blijven reizen). 

Ook de industrie verdween grotendeels uit de stad:
- beter bereikbaar, meer ruimte, minder overlast aan de rand van de stad
- of: failliet door concurrentie met lagelonenlanden

De stad uit

Slide 9 - Slide

Nigeria een reus?

De suburbanisatie had grote gevolgen. 


Gevolg 1: het platteland rondom de steden verstedelijkte.
-->steden en dorpen groeiden aan elkaar vast  = agglomeraties
-->agglomeraties groeiden (bijna) aan elkaar vast = stedelijk gebied / stedelijke zone
-->grootste stedelijke gebied Nederland: Randstad

De gevolgen

Slide 10 - Slide

De gevolgen
Gevolg 2: de grote steden liepen leeg.
-->Rotterdam: van 732.000 inwoners in 1964 naar 554.000 25 jaar later
-->voorzieningen en werk trokken ook weg

Gevolg 3: het aantal files nam toe.
-->vroeger: mensen woonden op loopafstand van hun werk in de fabrieken
-->door de suburbanisatie werken mensen verder van huis en pakken ze de auto


Slide 11 - Slide

Terug naar de stad
Na 1980: het aantal inwoners van de meeste steden stijgt weer.
-->re-urbanisatie = het aantal inwoners van de stad neemt na vele 
    jaren van bevolkingsafname weer toe.
-->mogelijk door vernieuwing van het ruimtegebruik in de steden:              winkels, uitgaansmogelijkheden, ruimere woningen en grote                  kantoorgebouwen.
-->wonen in de stad: werk, studie en voorzieningen = dichtbij, zonder        file!
-->Rotterdam: bevolkingsgroei naar ruim 620.000 inwoners

Slide 12 - Slide

Het grootste deel van Nederland is landelijk gebied.
-->weilanden, akkers, bossen
-->veel veranderd

1.Verstedelijking van het platteland in de buurt van steden.
   -->Leidsche Rijn bij Utrecht:  100.000 inwoners op de plaats van               platteland en dorpen.
2.De landbouw is de grootste ruimtegebruiker van Nederland.
   -->boerderijen: veel minder en veel groter
3.Meer aandacht voor natuur en recreatie in de inrichting.

Het landelijk gebied

Slide 13 - Slide

Geef antwoord op de hoofd/deelvraag van par. 4.3
  • Hoe zie je de verstedelijking terug in de inrichting van Nederland?

Maak nu de opdrachten in je werkboek!

Slide 14 - Slide