Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels

Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels
1 / 19
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Ik kan het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel uitleggen en herkennen. 
Ik kan het verschil tussen een enkelvoudige en een samengestelde zuivere stof uitleggen en herkennen. 
Ik kan het verschil tussen een homogeen en een heterogeen mengsel uitleggen en herkennen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over zuivere stoffen en mengsels?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is materie?
Materie is alles om ons heen. Alles wat massa heeft en ruimte inneemt, is materie.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Zuivere stoffen
Zuivere stoffen bestaan uit één type deeltje. Voorbeelden zijn water, zuurstof en goud.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Enkelvoudige en samengestelde zuivere stoffen
Enkelvoudige zuivere stoffen bestaan uit één soort atoom, terwijl samengestelde zuivere stoffen uit meerdere soorten atomen bestaan, zoals water (H2O) en koolstofdioxide (CO2).

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Mengsels
Mengsels bestaan uit twee of meer verschillende stoffen die door elkaar gemengd zijn, maar niet chemisch gecombineerd.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Homogene mengsels
Een homogeen mengsel ziet er op elke plek hetzelfde uit, zoals zout water.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Heterogene mengsels
Een heterogeen mengsel ziet er op verschillende plekken anders uit, zoals een mengsel van olie en water.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Deeltjesmodel
Het deeltjesmodel laat zien hoe de deeltjes van een stof gerangschikt zijn en hoe ze zich gedragen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Illustratie: Zuivere stof vs. Mengsel
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Illustratie: Enkelvoudige vs. Samengestelde zuivere stof
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een enkelvoudige en een samengestelde zuivere stof illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Illustratie: Homogeen vs. Heterogeen mengsel
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een homogeen en een heterogeen mengsel illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van zuivere stoffen en mengsels
Bespreken van de specifieke kenmerken en eigenschappen van zuivere stoffen en mengsels aan de hand van praktische voorbeelden.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Toepassen van de theorie
Leerlingen krijgen een huiswerkopdracht waarin ze voorbeelden van zuivere stoffen en mengsels moeten identificeren in hun omgeving.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Practicum voorbereiding
Bespreken van de benodigdheden en voorbereidingen voor het practicum volgende week.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 17 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 18 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.