Thema 2 les 3 diversiteit in organisaties

Pedagogisch klimaat
Thema 2
Module diversiteit
Diversiteit in organisaties
Leerjaar 1 onderwijsassistent
1 / 13
next
Slide 1: Slide
DiversiteitMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogisch klimaat
Thema 2
Module diversiteit
Diversiteit in organisaties
Leerjaar 1 onderwijsassistent

Slide 1 - Slide

Van welke teams maak jij deel uit?

Slide 2 - Open question

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les ken/kan je:
 • Uitleggen wat er belangrijk is aan intercultureel werken.
 • Uitleggen wat het verschil is tussen homogene en  heterogene teams is. 
 • Uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van homogene en heterogene teams. 

Slide 3 - Slide

Intercultureel werken
 • Intercultureel werken:
 • Een manier van werken die rekening houdt met en respect toont voor andere culturen.

 • Elke school heeft de taak aandacht te besteden aan diversiteit en kinderen te leren omgaan met verschillen. 
 • Waarom zou dit zijn?

 • Op welke scholen zou er meer aandacht moeten zijn voor diversiteit?
 • Niet gemengde scholen. 


Slide 4 - Slide

Theorie teams
 • Team:
 • Is een groep medewerkers die samen een of meerdere taken uitvoeren   en daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Slide 5 - Slide

Welke verschillen zie jij in het docententeam?

Slide 6 - Open question

Welke overeenkomsten zie jij in het docententeam?

Slide 7 - Open question

Theorie teams
 • Teamcultuur: 
 • De waarden en normen die gelden binnen een team.  

Slide 8 - Slide

Opdracht
Ga in 3tallen het volgende doen: 
Maak een woordweb voor de volgende soorten teams: 
Open, gesloten, homogene en heterogene teams. 
Leg hierin de begrippen uit, de kenmerken en de voor- en nadelen. 
Je krijgt hiervoor 25 minuten de tijd. 
Succes!

Slide 9 - Slide

Nabespreken opdracht

Slide 10 - Slide

Leg het begrip intercultureel werken uit.

Slide 11 - Open question

Leg uit wat homogene en heterogene teams zijn

Slide 12 - Open question

Benoem 2 voor- en nadelen van homogene en heterogene teams uit.

Slide 13 - Open question