H6 3a

H6 3a
1 / 28
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

H6 3a

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Determineer:
circumtuli 
(r. 1)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P

Slide 3 - Drag question

Wat is dan de vertaling van
circumtuli oculos ?
Zie aant.

Slide 4 - Open question

Wat is de vertaling van video (r. 1)

Slide 5 - Open question

Wat is het LV bij video?

Slide 6 - Open question

plena congrueert met omnia.
plenus = vol van + gen
gen = animorum en roboris

Schrijf de vertaling op t/m roboris.

Slide 7 - Slide

veteranum t/m pugnaturos
Dit is allemaal bijstelling bij omnia:
Dit is wat/wie Hannibal ziet.

Neem de aant en vertaling over van de volgende slide.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Determineer:
inferimus
(r. 6)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P

Slide 10 - Drag question

Wat is dan de vertaling van
bellum inferimus?
Zie aant.

Slide 11 - Open question

Determineer:
descendimus
(r. 6)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P

Slide 12 - Drag question

Wat is dan de vertaling van
descendimus?

Slide 13 - Open question

Wat verwacht je bij descendimus?
A
een LV
B
een MV
C
een aanvulling in de abl
D
een BwB van richting

Slide 14 - Quiz

Wat is de BwB van richting?

Slide 15 - Open question

Vertaal nu de onderstaande zin en noteer de vertaling in je schrift.

Slide 16 - Slide

Neem de aant en vertaling over van de volgden slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

comparativus-vergelijking
Bij een comparativus staat hetgeen waarmee je vergelijkt in de ablativus (ablativus comparationis) of wordt voorafgegaan door het woordje quam en het staat dan in dezelfde vorm als het woord waar de comparativus betrekking op heeft.


Slide 19 - Slide

comparativus-vergelijking
In deze zin komt de comp 2x voor met quam:
1. audacius fortiusque quam hostis (hostis staat in de nominativus, want comp zegt iets over hoe het onderwerp iets doet).
2. maior est animus inferentis vim quam arcentis (arcentis staat in de genitivus omdat maior betrekking heeft op inferentis)Slide 20 - Slide

Determineer:
accendit 
(r. 9)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P

Slide 21 - Drag question

Wat is dan de vertaling van
accendit?

Slide 22 - Open question

Determineer:
stimulat
(r. 10)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P

Slide 23 - Drag question

Wat is dan de vertaling van
stimulat?

Slide 24 - Open question

Wat is het onderwerp bij accendit en stimulat?
A
dolor
B
iniuria
C
indignitas
D
alle 3

Slide 25 - Quiz

Welke functie verwacht je nog meer bij accendit en stimulat?
A
LV
B
MV
C
aanv in de abl
D
BwB

Slide 26 - Quiz

Wat is het LV?

Slide 27 - Open question

Vertaal nu de onderstaande zin en noteer in je schrift.

Slide 28 - Slide