H7 vertaalhulp

Scipiones
Barkas
1 / 33
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Scipiones
Barkas

Slide 1 - Slide

H7a vertaalhulp
gebruik eventueel de aantekeningen bij de tekst p.103

Tip: maak tijdens het maken van de vragen ook aantekeningen bij de Latijnse tekst

Slide 2 - Slide

Wat is de aanvulling bij secundum?
A
haec
B
locum
C
haec dicta
D
dicta

Slide 3 - Quiz

Wat is de PV van de hoofdzin? (r.1-3)
A
factionis
B
esse
C
increpandi
D
inquit

Slide 4 - Quiz

laetis omnibus = abl.abs zónder ptc
(laetus = blij, verheugd) - hoe vertaal je deze woordgroep?

Slide 5 - Open question

r.3 ratus - ppp van reor, reri
- congrueert met..?
A
Magonis (1)
B
Himilco (1)
C
Hannonis (2)
D
Hanno (3)

Slide 6 - Quiz

r.3 ratus - wat hangt er af van deze ppp? Noteer de twee onderdelen

Slide 7 - Open question

increpandi (r.2)
A
gerundium
B
gerundivum

Slide 8 - Quiz

Determineer:
paenitet 
(r. 3)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 9 - Drag question

Determineer:
veta 
(r. 5)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 10 - Drag question

Determineer:
agi 
(r. 5)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 11 - Drag question

Determineer:
audiamus 
(r. 6)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 12 - Drag question

Nu: vertaal tekst a. (p.103)
klaar? Maak de opdrachten bij de tekst 1 t/m 3

Slide 13 - Slide

H7b vertaalhulp
gebruik eventueel de aantekeningen bij de tekst p.104

Tip: maak tijdens het maken van de vragen ook aantekeningen bij de Latijnse tekst

Slide 14 - Slide

Determineer:
tacuissem 
(r. 1)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 15 - Drag question

r.1 ne
leidt een bijzin in - wat is de PV bij ne?
A
gaudio
B
esset
C
loquerer

Slide 16 - Quiz

r. 2 gaudio
welke naamval?
A
nom
B
dat
C
acc
D
abl

Slide 17 - Quiz

r.2 communi
communis = gemeenschappelijk, met welk woord congrueert communi?
A
quid
B
omnium
C
gaudio
D
minus

Slide 18 - Quiz

r. 2 omnium
welke naamval en getal?
A
nom sg N
B
acc sg M
C
gen pl M
D
acc sg N

Slide 19 - Quiz

r.2-3
ne quid in communi omnium gaudio minus laetum ,

quod  esset vobis,

Maar vertaal: ne quid in communi omnium gaudio, 
[quod minus laetum esset vobis, ]
loquerer;  Slide 20 - Slide

r.4 paeniteatne - volgens de aantekening leidt -ne hier een afhankelijke vraagzin in - van welk woord hangt deze vraagzin af? (i.e. na welk woord vertaal je deze vraagzin?)
A
reticeam
B
paeniteat
C
senatori
D
interroganti

Slide 21 - Quiz

r.3-7 nunc - suae
wat is de pv van de hoofdzin?
A
paeniteat
B
reticeam
C
videar
D
est

Slide 22 - Quiz

Determineer:
videar 
(r. 5)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 23 - Drag question

r.5-7
Lees:
quorum alterum est hominis alienae libertatis obliti,

alterum (est hominis) suae (libertatis obliti) 

waarbij het antecedent van quorum de twee houdingen zijn (superbus en obnoxius) die toeglicht worden met alterum ... alterum

Slide 24 - Slide

r.6 hominis
welke naamval?
A
nom sg
B
gen sg
C
dat pl
D
abl pl

Slide 25 - Quiz

r.6 alienae congrueert met
A
libertatis
B
obliti
C
hominis
D
alterum

Slide 26 - Quiz

Determineer:
desisse = desiisse 
(r. 7)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 27 - Drag question

Determineer:
videro
(r. 10)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 28 - Drag question

r.9 aliqua.
komt van aliqui, aliqua, aliquod (een zekere) - welke naamval is het hier?
A
nom sg F
B
abl sg F
C
nom pl N
D
scc pl N

Slide 29 - Quiz

r.8-10
neque desiturum ante invictum vestrum imperatorem incusare,

quam finitum aliqua tolerabili condicione bellum videro;

Maar vertaal: neque desiturum invictum vestrum imperatorem incusare,
antequam finitum (esse) aliqua tolerabili condicione bellum videro;  


Slide 30 - Slide

Determineer:
finiet
(r. 10)
1
2
3
ev
mv
ind
imp
conj
prae
impf
fut
pf
plq pf
fut ex
A
P
inf

Slide 31 - Drag question

Nu: vertaal tekst b. (p.104)
klaar? Maak de opdrachten bij de tekst 1 t/m 4

Slide 32 - Slide

H7c vertaalhulp
gebruik eventueel de aantekeningen bij de tekst p.105

Tip: maak tijdens het maken van de vragen ook aantekeningen bij de Latijnse tekst

Slide 33 - Slide