6.6 Duurzaamheid

Kringloop van koolstof (C)
Koolstof is een van de belangrijkste elementen voor levende organismen.
Glucose (fotosynthese), andere koolhydraten (suikers), vetten en eiwitten zijn voor een groot gedeelte opgebouwd uit koolstof atomen. Waar komen die vandaan? Uit het CO2 dat door planten is omgezet naar glucose door fotosynthese.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kringloop van koolstof (C)
Koolstof is een van de belangrijkste elementen voor levende organismen.
Glucose (fotosynthese), andere koolhydraten (suikers), vetten en eiwitten zijn voor een groot gedeelte opgebouwd uit koolstof atomen. Waar komen die vandaan? Uit het CO2 dat door planten is omgezet naar glucose door fotosynthese.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

De luchtpijp vertakt zich in
A
bronchiën
B
longblaasjes
C
luchtpijpvaten
D
luchtpijptakjes

Slide 3 - Quiz

Wat ligt er in je strottenhoofd?
A
Speekselklieren
B
Stembanden
C
Huig
D
Amandelen

Slide 4 - Quiz

Waarom kan er snel gaswisseling plaatsvinden in de longen?

A
de wand van de luchtpijp is erg dun
B
er zit een laagje slijm in de longblaasjes
C
Het oppervlak van de longblaasjes is groot
D
alle antwoorden zijn goed

Slide 5 - Quiz

1. Om elk longblaasje liggen
longhaarvaten

2. Er kan vloeistof door de dunne
wanden van de longblaasjes en
longhaarvaten
A
beide waar
B
beide niet waar
C
1: waar 2: niet waar
D
1: niet waar 2: waar

Slide 6 - Quiz

BS 6 Duurzaamheid

Slide 7 - Slide

Thema 6 BS 6.6 Duurzaamheid
-Je kunt de ecologische voetafdruk van NL vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
-Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
-Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Ecologische voetafdruk

Slide 10 - Slide

duurzaamheid
Stap 1:niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen

Stap 2:niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 11 - Slide

Duurzaamheid

Slide 12 - Slide

Duurzame energie

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Duurzame grondstoffen

Slide 15 - Slide

Noem een mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem

Slide 16 - Open question

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 17 - Slide