Theme 1-7

Hey hey!
Welcome back :)
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hey hey!
Welcome back :)

Slide 1 - Slide

Planning
Today you will:

Learn how to use object and interrogative pronouns.
- Speaking Stone 2&3

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Slide

Subject pronouns
(persoonlijke voornaamwoorden - onderwerpsvorm)

Slide 5 - Slide

Make the correct combinations
I
you (ev)
he
she
it
we
you (mv)
they
zij (mv)
ik
jullie
hij
jij/u
wij
zij (ev)
het

Slide 6 - Drag question

Choose the correct subject pronoun.

_____ like school. (ik)
A
i
B
I
C
you
D
we

Slide 7 - Quiz

Choose the correct subject pronoun.

_____ are my parents. (zij)

Slide 8 - Open question

Object pronouns
(persoonlijke voornaamwoorden - voorwerpsvorm)

Slide 9 - Slide

Make the correct combinations
me
you (ev)
him
her
it
us
you (mv)
them
het
jullie/u
ze/hen/hun
hem
mij/me
je/jou/u
haar
ons

Slide 10 - Drag question

Choose the correct object pronoun.

The teacher likes ______ (mij).
A
I
B
my
C
me

Slide 11 - Quiz

Choose the correct object pronoun.

I can see _____ (ze/hen).

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Remember that object pronouns come after the verb.

Denk eraan dat object pronouns na het werkwoord komen.

Slide 14 - SlidePersoonlijke voornaamwoorden
(onderwerp)

I (ik)
you (jij)
he (hij)
she (zij)
it (het)
we (wij)
you (jullie)
they (zij)Persoonlijke voornaamwoorden
(niet-onderwerp)

me (me)
you (jou)
him (hem)
her (haar)
it (het)
us (ons)
you (jullie)
them (hen)

Slide 15 - Slide

Choose the correct object pronoun.
My dog kisses ______ (mij).
A
I
B
my
C
me

Slide 16 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
Can you call _____ (hem)?

A
her
B
him
C
me
D
he

Slide 17 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
She looks like ______ (haar).
A
him
B
us
C
her
D
me

Slide 18 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
Jake doesn't want to eat _____ (het).

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide

Speaking
Work in pairs
Stone 2 p. 72

timer
3:00

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Speaking
Work in pairs

Stone 3 p.73
timer
3:00

Slide 23 - Slide

I can use personal pronouns.
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

I can give personal information and describe people.
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

HOMEWORK

Check Somtoday!

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

Slide 28 - Slide