Modals

1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today
This class we will be talking about modals. You may have heard of them before, but for your upcoming test it is important that you know all about them.

Slide 2 - Slide

First things first,
what is a modal in Dutch?
A
Koppelwerkwoord
B
Hoofdwerkwoord / Zelfstandig werkwoord
C
Hulpwerkwoord

Slide 3 - Quiz

Modals
Modal = Hulpwerkwoord

Helpt het belangrijkste werkwoord in de zin om de boodschap over te brengen, het is een aanvulling op het hoofdwerkwoord.

You have to send that letter. = Jij moet die brief versturen.
She must go to work. = Zij moet naar haar werk gaan.

Slide 4 - Slide

Modals
Je hebt verschillende hulpwerkwoorden:
Can - Could - Have to - Should - Must
Wij gaan kijken naar Have to - Should en Must

Je verandert een modal verb nooit in de zin, die blijft altijd hetzelfde. Uitzondering: have to.

I have to - He/She/It has to - We/You/They have to 

Slide 5 - Slide

Wat is de modal (hulpwerkwoord) in deze zin:
She could not leave him alone.

Slide 6 - Open question

Wat is de modal in deze zin:
You must walk up the stairs.

Slide 7 - Open question

Wat is de modal in deze zin:
He has to give his money away.

Slide 8 - Open question

Have to & should
Have to wordt gebruikt om aan te geven dat iemand iets moet doen. Het is dan verplicht.

Should wordt gebruikt om iemand advies te geven wanneer het niet verplicht is. Je zegt dan dus dat het goed/verstandig is om iets op een bepaalde manier te doen.

Slide 9 - Slide

Must

Must gebruik je wanneer de spreker zelf vindt dat iets gedaan moet worden, naar hun eigen mening. 

Ook gebruik je must wanneer je iemand iets sterk wilt aanraden, maar het geen verplichting is.

Slide 10 - Slide

Choose the correct modal:
You ....................... do it, it's in the rules!
A
must
B
have to
C
should
D
could

Slide 11 - Quiz

Choose the correct modal:
My advice would be that you ............. see a doctor.
A
should
B
have to
C
must
D
could

Slide 12 - Quiz

Fill in the correct modal:
I ........... really look at my finances today, it is high time I update them.

Slide 13 - Open question

Fill in the correct modal:
Teachers ........... be paid a fair salary for their hard work.

Slide 14 - Open question

Now, tell me...
What did you learn today?

Slide 15 - Mind map

To do:
Exercise: 58 & 59

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide